Gyászhírek, 2018. december 7.

Gyászhírek, 2018. december 7.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága szerettünkre, DEÁK KÁROLYRA halálának 9. évfordulóján. „Az élet Veled szép volt és vidám…/ De elrabolt tőlünk a kegyetlen halál!/ Nélküled már semmi nem olyan mint régen…/ Fájó könnycsepp lettél mindnyájunk szemében!/ Itthagytál mindent, amiért küzdöttél…/ Itthagytad azokat, kiket nagyon szerettél!/ Isten országában van már a te hazád…/ Amíg csak élünk, szeretettel gondolunk Rád!” Emlékezik bánatos felesége Zsuzsi, fia Karcsi, menye Gyöngyi, imádott unokája Brigitta és férje Norbert.


Szomorú és fájó szívvel emlékezünk szeretett édesanyánkra, MIHÁLY ILONÁRA halálának első évfordulóján. Nagyon hiányzik biztató szava, gondoskodása, családja iránti szeretete, példamutatása. Drága emlékét szívünkben őrizzük mindhalálig. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Bánatos gyermekei, Imola és Tibi.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága édesanyánkra, SZEBENI JULIANNÁRA, aki immár 6 hónapja, 85 éves korában hosszú, türelemmel viselt fájdalom után elment közülünk. „Álmainkban találkozunk, lelked vár ránk odafent, hol uralkodik a hit, békesség és szeretet. Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek, mi örökké szeretünk és nem feledünk téged. Áldott legyen emléked!” A szerető család.

*
Soha el nem múló fájdalommal, de szép emlékekkel szívünkben emlékezünk ORBÁN ZOLTÁNRA halálának 2. évfordulóján. Felesége Manci, fia Zoli, lánya Marika családjaikkal.

*

Köszönjük mindenkinek, aki szeretettünket, ID. BOGNÁR ISTVÁNT utolsó útjára elkísérték, hogy jelenlétükkel fájdalmunkat enyhítették. Lelki üdvéért imádkozunk december 11-én 17 órakor a Barátok templomában.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága gyermekünkre, SIMON RÓBERTRE, aki itt hagyott bennünket, halálának 21. évfordulóján. Soha nem feledünk el. Örökké bánatos szülei, nővére Julika, sógora Sorin és unokahúga Diana, bátyja Gyuszi, sógornője Móni és ikertestvére Zoli, sógornője Timi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett szülőkre, nagyszülőkre, dédszülőkre, BALAJ TEODORRA és BALAJ ERZSÉBETRE (SÓLYOM), haláluk 29. évfordulóján. Szeretettel emlékezik rájuk lányuk, vejük, unokáik, unokavejük, unokamenyük és dédunokájuk Diana.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett szülőkre, nagyszülőkre, dédszülőkre, ID. SIMON GYULÁRA, SIMON ERZSÉBETRE (szül. Bucskó), SIMON MÁRIÁRA. Emlékezik reá fia, menye, unokái, unokamenye, unokaveje és dédunokája Diana.
*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a legdrágább édesanyára, nagymamára, VADNAI ILONÁRA, halálának V. évfordulóján. Drága Mamiska, gondolatainkban naponta velünk vagy. Irántunk tanúsított szereteted, gondoskodásod, bátorításod, erőt és kitartást adnak napjainkhoz. Nyugodj békében! Emlékeznek rád: Zita, Zoja, Zsoltika, Laci.

*

„A végén nem számít, semmit a világ, Csak az számít, ami a szívünkben marad.” (Márai S.) Könnyes szemmel és örök fájdalommal a szívünkben emlékezünk drága gyermekünkre, IFJ. PAPP ALBERT ATTILÁRA, (élt 35 évet), aki december 11-én lenne 49 éves, de már közel 14 éve örökre itthagyta szerető családját. Állok a sírod mellett és nézem a hideg kőbe vésett nevedet, és arra gondolok, hová lettek a boldog, szép napok? Az életbe nincs nagyobb fájdalom, mint elveszíteni egy drága gyermeket. Síró szemünkkel felnézünk az égre, ugye látod, hogy gyászolunk örökre. Az életre senkinek sincs garancia, de te fiatal voltál, előtted volt az élet, nagyon hamar elmentél, nem maradt nekünk csak az emlékezet. Az ünnepi asztalnál a helyeden csak egy gyertya ég, de mi tudjuk, hogy te velünk vagy a fájdalmunkban, a bánatunkban, ameddig élünk ezen a földön. Örökké gyászoló szüleid és az egész család.

*

Hat hete már, hogy itthagytál minket drága gyermekem, CSEH ATTILA. Lám, ennyi az élet, gondoltad-e?/ Egy pillanat és mindennek vége./ Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe./ Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom./ Szerető szívünkben gyász és fájdalom. Örökké siratunk. Bánatos bátyáid Zsiga, Csabi, János. Örökké sirató és gyászoló édesanyád. Nyugodj békében, drága kisfiam, Attilám!

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára, rokonra, MOLNÁR KATALINRA, halálának 3. évfordulóján. Nyugodjon békében! Emlékét szívünkben megőrizzük. Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagytatára és rokonra, HAMBURG PÉTERRE halálának 11. évfordulóján. Emlékét szívünkben megőrizzük. Szerető családja.

*

Őszinte részvétünk MOSKOVICZ RAMÓNA kollégánknak szeretett édesapja elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Borsi „Tamási Áron Ipari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola munkaközössége.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki szeretett osztályfőnöknőnknek MOSKOVICZ RAMÓNÁNAK édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Borsi „Tamási Áron” Líceum VII. osztálya és a szülők.

*

„… amit látott, gyönyörű volt és véle marad mindörökre…” (Dsida Jenő) Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk születésnapján a drága Társra és édesapára, VARGA VILMOS színművész-rendezőre. Emléke legyen áldott! Ildikó, Zsombor, Éva és unokája Vid.

*

Hálás szívvel és szeretettel emlékezünk drága szerettünkre, MIKÓ ISTVÁNRA (Szentjobb) halálának 8. évfordulóján. Az idő múlik, szállnak az évek, amíg csak élünk, velünk lesz emléked. A boldog viszontlátás reményében emlékezik rá szerető családja.
*

Köszönetet mondunk a rokonoknak, barátoknak, turistatársaknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik jelenlétükkel, vigasztaló szavaikkal, imáikkal mellettünk voltak a nehéz napokban szerettünk, HEVESI SÁNDOR IMRE betegsége és halálakor. Lestyán Mária és a Nagy család.

*
Fájó szívvel búcsúzunk HEVESI SÁNDOR IMRE jó barátunktól, őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Béla és családja és Fruzsi.

*

Köszönetet mondunk minden rokonnak, ismerősöknek, akik a szeretett POP IULIU temetésén részt vettek, virágjaikat sírjára helyezték és mély gyászunkban osztoztak. Nyugodjon békében. Pop Irén és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, ID. BAKK ANTALRA (Hegyközcsatár), aki december 8-án lesz 1 éve, hogy örökre megpihent. „Te ott vagy, ahol nincs fájdalom, / Sírodra szálljon áldás és nyugalom. / Lelkeid a mélyben legyenek csendesek, / Isten őrködjön pihenésed felett.” Nyugodj békében. Fájó szívvel emlékeznek rád feleséged Marika, lányod Kati, fiad Anti, vejed Gyuszi, menyed Gabriella és imádott unokáid: Kata, Adrienn és Patrik.

*
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. SEGAL NORBERT (BEBE), aki hosszú, szép és beteljesedett életét mások szolgálatába állította, elhunyt. Utolsó útjára kíséri őt szerető családja, december 9-én 2018. 11,30 órakor a Rulikowski zsidó-ortodox temetőben. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.

*

„A halottak az élők emlékezetében élnek tovább.” (Marcus Tullius Cicero) BONTA TRAIAN, GYÖNGYÖSI ANTON, LEŞCU VALERIA, HAŞ ECATERINA, ION NECULAI, PEPELEA PAVEL, ŞUTEU ANDREI, CRÂNGAŞU IRINA, KARANCSI ERZSÉBET. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului” Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.