Gyászhírek, 2018. december 3.

Gyászhírek, 2018. december 3.
Megtört, bánatos szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, férj, PAP ZOLTÁN elhunyt. Temetése hétfőn, december 3-án 14 órakor lesz a városi temetőben. Szerető családja.

Fájó szívvel búcsúzom szeretett fiamtól, PAP ZOLTÁNTÓL. Emlékeimben, szívemben örökké élsz. Vigasztalhatatlan édesanyád Ágnes.

*

Leírhatatlan az az üresség, amit magad mögött hagytál drága férjem, PAP ZOLTÁN. Búcsúzom tőled megtört szívvel és enyhíthetetlen fájdalommal szívemben. Feleséged Erzsébet.

*

Fájdalommal teli szívvel búcsúzunk sógorunktól, PAP ZOLTÁNTÓL. Gnandt Wilhelm és családja.

*

Tudtuk, hogy eljön a nap, de nem tudtuk, hogy hiányod ennyire fájhat. Drága édesapánk, PAP ZOLTÁN nem köszönünk el tőled, mert örökre velünk maradsz. Lányaid Renáta és Tünde családjaikkal.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk sógorunktól, PAP ZOLTÁNTÓL. Sógornője Éva és sógora, gyermekeik Csaba, Éva, Csilla és azok családjai.

*

Fájó szívvel búcsúzunk nagybátyánktól, TÓTH BÉLÁTÓL. Osztozunk a család fájdalmában. Unokaöccse Darai Imre, unokahúga Nóra és családjaik.

*

Összetört szívvel, soha el nem múló fájdalommal búcsúzom testvéremtől, TÓTH BÉLÁTÓL,
aki váratlanul itthagyott bennünket. Emléked szívemben örökké élni fog. Pihenj békében! Szerető testvéred Klára és élettársa Sanyi.

*

Fájdalom költözött 11 éve a szívünkbe. Nem múlik el soha, itt marad örökre. Fájó szívvel emlékezünk IFJ. TIPONUT IMRÉRE (élt 38 évet). Nyugodj békében! Örökre bánatos édesanyja, édesapja, 2 fia Norbi és Lacika és annak családja.

*

Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy drága édesanyánk, KÓNYA KATALIN (szül. FODOR, fényképész) hosszú betegség után, 84 éves korában elhunyt. Hamvait december 3-án 11 órakor temetjük a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Gyászolja lánya Kati, fia Pisti és családjaik.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, édesanyára, anyósra, nagymamára, rokonra, KRUPKA MÁRIÁRA halálának 4. évfordulóján. Nyugodjék békében! Emlékét szívünkben megőrizzük. Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága jó férjre, apára, nagytatára, apósra, KOVÁCS KÁROLYRA, aki december 3-án volt 9 éve, hogy itthagyott minket. „Csak egy szál virágot hozzatok síromra, ennyit várok tőletek, és ha eljöttök, kicsordul könnyetek. Megálltok fejfámnál, olvassátok nevem, lehet, hogy odalenn megdobban a szívem. Búcsúztam volna, de erőm nem engedett, csak a szívem súgta: Isten veletek!” Nyugodj békében, Apukám! Bánatos felesége Juci, lányai, fiai, vejei, menye és unokái.

*

Soha el nem múló szeretettel és hálával emlékezünk a szeretett édesapára, apósra és nagytatára, MELLINGER ISTVÁNRA halálának 37. évfordulóján és a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára és testvérre, MELLINGER JULIANNÁRA, aki hat hónapja, hogy megpihent. A szeretet soha el nem fogy. Nyugodjanak békében! Szerető családjuk.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk az egy éve elhunyt, szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára, ÖZV. KISS LAJOSNÉRA (szül. MIKLÓSI MARGIT, Biharpüspöki). Ahogy telnek a napok, ahogy múlnak az esték, úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék. Családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, MURVAI FERENCRE (Biharpüspöki), akit ma 2 éve névnapján kísértünk utolsó útjára. Köszöntés helyett búcsúzni kellett. Gyászolja szeretett családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki IRIMIÁS ERZSIKÉNEK és RÓBERTNEK a szeretett édesapa halála miatt érzett mély fájdalmukban. Szilasi István és Enikő.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa és férj, IRIMIÁS JÁNOS életének 61. évében hirtelen elhunyt. Temetése december 3-án 14 órától a Rulikowski temető városi kápolnájából. Búcsúzik tőle fia Róbert és felesége Erzsike.

*

Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett keresztapától és sógortól, TÓTH BÉLÁTÓL. Pihenése legyen csendes! Sógornője Irén, Ramona (keresztlánya) és Cătălin és Árpi (keresztfia) és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára és dédnagyapára, KOVÁCS JÓZSEFRE (Biharszentjános) halálának első évfordulóján. Ez a nap az emlékezés napja, Érted imádkozunk halkan, zokogva. Örök álom zárta le szemed, Megpihenni tért két dolgos kezed. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, Szívünkben megmarad emléked. Nyugodj békében! Örökké bánatos felesége, fia, menyei, unokái és dédunokái.

*

„Csoda az, ami bennünk és körülöttünk van – de nem vesszük észre. Amíg élünk, azt hisszük, természetes… Csak amikor elmúlt már döbbenünk rá, hogy csodában éltünk. Utólag, de akkor már késő.” (Müller Péter) PLEINER JÓZSEF, HATALA MÁRIA, FILIMON RAFILA, BUNGAU FILIMON, MICLAUS MARIA, FILIP CRACIUN, KISS ETELKA, DOBAI VERONICA, MORAR EUGEN, DUDAS MIRCEA, MARCULESCU ROZALIA, AVRAM LAUREAN, BOGNÁR ISTVÁN, ZECHERIU DANIEL-CONSTANTIN, POPOVICI MARIA-CORNELIA, LAZAR GHEORGHE. Őszinte részvétünket a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa és nagyapa, id. BOGNÁR ISTVÁN-FERENC-LÁSZLÓ életének 75. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése december 4-én, du. 15 órakor a Rulikowski temetőben, a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága férjemtől, id. BOGNÁR ISTVÁN-FERENC-LÁSZLÓTÓL, aki életének 75. évében távozott tőlem. Isten nyugtassa békében! Szerető felesége Erzsike.

*

Bánatos szívvel veszünk búcsút a szeretett apától, apóstól és nagytatától. id. BOGNÁR ISTVÁNTÓL (PITYU tatától). Emléke legyen áldott! Fia Feri, menye Éva, unokái Norbi és Regina.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett apától és apóstól, id. BOGNÁR ISTVÁNTÓL. Nyugodjon békében! Lánya Brigitta és veje Feri.

*

Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett apától, apóstól és nagytatától, id. BOGNÁR ISTVÁNTÓL. (PITYU tatától). Pihenése legyen csendes! Lánya Böbi, veje Zoli és unokája Heni.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a BOGNÁR családnak szeretett apatársunk, id. BOGNÁR ISTVÁN elvesztése miatti fájdalmukban. Szívünkben emlékét megőrizzük. Nyugodjon békében! A Szabó és Szalai család.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett apóstól és nagytatától, id. BOGNÁR ISTVÁNTÓL. (PITYU tatától). Emlékét örökké megőrizzük. Menye Tündi, unokái István és András.

*

Mély megrendüléssel búcsúzunk szeretett apatársunktól, id. BOGNÁR ISTVÁNTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Nyugodjon békében! Vass Lajos és neje Ida.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleséget, édesanyát, nagymamát HATALA MÁRIÁT életének 75. évében hosszantartó betegség után utolsó útjára kísértük szombaton, december 1-jén a mezőbikácsi temetőben. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászoló férje Józsi, lánya Ildikó, veje Reinhold, unokája Laci és menyasszonya Krisztina.

*

Nagy fájdalommal búcsúzunk a legjobb baráttól, HEVESI SÁNDOR-IMRÉTŐL (a Fructexport kereskedelmi osztályvezetőjétől), aki születésének 99. évfordulóján, 2018.12.01-jén elhunyt. Temetéséről később intézkedünk. Gondozói Lestyán Mária és a Nagy család.