Gyászhírek, 2018. december 24.

Gyászhírek, 2018. december 24.
© Candle, candle light illustration
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama, CSER MAGDOLNA (szül. OLÁH) életének 74. évében súlyos szenvedés után csendesen elhunyt. Temetése december 24-én 15 órakor lesz a szentjánosi kápolnából. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük.Búcsúzik tőle szerető férje János, leányai Anikó és Elvira, vejei Lajos és Csaba, unokái Tamás, Krisztina, unokaveje Jenő, dédunokája Natasa.


Fájó szívvel emlékezünk a hűséges férjre és édesapára, ID. ERDŐS LÁSZLÓRA (Nyüved), aki e hónap 26. lesz egy éve, hogy itthagyta szeretteit. Minden mulandó ezen a világon, mint a harmat a letört virágon, csak egy van, ami a sírig vezet, szívünkben az örök emlékezet. Őrködj álma felet Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen. Bánatos felesége Irma és két fia László és Csaba.

*

Fájó szívvel emlékezünk PAKSI MÁRIÁRA halálának 6. évfordulóján. Lelked reméljük békére talált, te már a mennyből vigyázol reánk. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. A gyászoló család.

*

Közelgő névnapjuk alkalmából szeretettel gondolunk halottainkra, MÉSZÁROS JÁNOSRA, az apára, apósra, MÉSZÁROS JÁNOSRA, a testvérre, sógorra és MIKÓ JÁNOSRA, az apára és apósra. Mészáros Zoltán és felesége Ibi.

*

Szívünkben örök fájdalommal gondolunk Reád, halálod második évfordulóján. SZOLGA-GÉCZI MIHÁLY (Rév, 2016. dec. 24.) „Két év fájdalom És milliónyi emlék, Emlékeztet arra, Hogy egyszer Velünk éltél. Múlhatnak az évek, A napok, a percek, Te mindig velünk maradsz, Míg tart e földi élet.” Vigasztalhatatlan feleséged, leányaid, unokáid és vejeid őrzik az emléked.

*

„Az emlékezéshez nem emlék, Hanem szeretet kell. És akit szeretünk, azt Soha nem felejtjük el.” Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal Emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, Amikor egy hideg téli hajnalon, Három éve, búcsú nélkül hagyott itt bennünket az imádott gyermek, testvér. Dani Roland (Hegyközújlak, élt 19 évet). Arra gondoltam, elutaznék az égbe, Oda abba a távoli messzeségbe. A menyország kapuján bekopognék, halkan, Hátha lenne valaki, ki segíthetne rajtam. Kinyitná az ajtót egy meseszép angyal, Bőre hófehér, ruhája átszőve arannyal. Vállain szárnyak, glória a fején, Angyal ő valóban, Isten mezején. Megkérdezné tőlem: hát te honnan jöttél? Hisz még élsz, itt mit keresnél? Elmondanám neki, hogy a szív szavát követtem, Mert ide költözött, kit oly nagyon szerettem. Nem bírom már nélküle, csak látni szeretném, Könnyes szemmel magamhoz ölelném. Megcsókolnám arcát, kezét, lépte minden nyomát, Csak hadd lássam egy percre csodás mosolyát. De az angyal így szól: Menj gyermekem haza, Kit szerettél, már itt van az otthona. Látni fogod őt, csak hunyd le a szemed, S akkor biztos, hogy rögtön észre veszed. Azóta én csukott szemmel járok, Mindennél szebb, az amit így látok. Mert már ő is egy meseszép angyal, Bőre hófehér, ruhája átszőve arannyal. Kibírni mindent, és menni mindig tovább, Még akkor is ha nem élnek már bennünk remények és csodák. Összetört szívü Édesanyád, Édesapád és testvéred Raymi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, Balló Andrásra halálának 1. évfordulóján. Emléke legyen áldott. Nyugodj békében. Szerető családja.

*

„Pihenése legyen csendes a néma hant alatt, emléke áldott mindazok szívében, akik ma érte egy imát mondanak!” BUDIURI GLORIA-MARIA, COTRAU FLORENTINA-MARINELA, MAILINGER IMRE, COPACEAN MARIA, HORVATH SÁNDOR, STOKKER IBOLYA, KATONA JULIANNA, PANDREA FLOAREA, KELEMEN BÉLA. Őszinte részvétünket a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

„Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, óh Uram, hűséges Istenem.” (Zsolt, 31, 6) Fájó szívvel, de a jó Isten akaratában megnyugodva és életéért hálát adva tudatjuk, hogy a szerető férj, drága édesapa, nagytata, testvér, após,KELEMEN BÉLA (volt orvosi műszerész) hosszú, türelmes szenvedés után életének 76. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése ma, december 24-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel értesültünk, volt osztálytársunk KELEMEN BÉLA haláláról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Nyugodj békében! Osztálytársaid a volt 4. sz. Középiskola (premontrei gimnázium) 1961-ben végzett XI. E osztályából.