Gyászhírek, 2018. december 21.

Gyászhírek, 2018. december 21.
Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesapára, nagytatára, apósra, SCHNEIDER ERVIN-RICHÁRDRA, halálának 8. évfordulóján. ,,Ha emlegettek, köztetek leszek./ De fáj, ha látom könnyetek,/ Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,/ Mert én már Istennél vagyok!” Örökké bánatos leányai Erika és Mónika, unokái, vejei.


Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett és megbecsült kollégánktól, BENYOVSZSKY JÓZSEFTŐL. A Competitiv és Graficard vezetősége és munkaközössége.

*

Együttérzünk a gyászoló családdal szerettük, BENYOVSZKI JÓZSEF elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjon békében! Kollégái a Competitiv cégtől.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretteinkre, BIMBÓ JOLÁNRA halálának 10. évfordulóján, és BIMBÓ ANDRÁSRA halálának 31. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes. Szerető családjuk.

*

Édesanyám! „Örök hála és szeretet a szívemben nem csak ezen a napon” – amíg élek. Halálának 30. évfordulóján emlékezünk TÖKÖLI ZSUZSANNÁRA. Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága testvéremre, ID. KUN JÓZSEFRE (volt diószegi lakos) halálának 1. évfordulóján. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, / Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. / De egy könnycsepp a szemünkbe érted él, / Egy gyertya az asztalon érted ég. / S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, / Amit tőlünk senki el nem vehet. / Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, / Szívünkből szeretünk, s nem feledünk téged. Húga Terike, sógora Gabi és fiuk Gabó.

*

„Te bennem élsz tovább, / Nekem adtad a világot, mosolyogtál, / Most őrizlek téged féltőn, szeretettel, / Szívemben vagy velem, amíg én létezem.” Soha meg nem szűnő szeretettel emlékezem drága feleségemre, SZABÓ KOVÁCS EMILIÁRA halálának első évfordulóján. Férje János.

*

A veszteség fájdalmával, de a találkozás reményével emlékezem 1 éve elhunyt húgomra, SZABÓ KOVÁCS EMiLIÁRA. „Nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség.” (Fil. 1,21.9) Nővére és családja.

*

Ma egy hete annak a szomorú hajnalnak, amikor a szerető feleség, édesanya, NEMES IBOLYA KÁRLÁ, hosszú betegség után visszaadta a lelkét a Teremtőjének. „Életünk egén fényló csillag voltál / Itt hagytál bennünket, de mindvégig harcoltál / Most, hogy már kialudt az az áldott fényed, / Pótolhatatlan lesz a te drága lényed.” Emlékedet örökké a szívünkbe őrizzük. Gyászoló férjed József, lányod Tímea, fiad Szabolcs és vejed Gergő.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára és anyósra, SEMLYÉNI ILONÁRA, aki december 23-án lesz három éve, hogy örökre itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Férje Lali, fia Olivér, lánya Judit, menye Andi, unokái Ingrid, Bernadett és Miriam.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, dédnagyapára, KISS IMRÉRE (élt 74 évet) halálának 6. évfordulóján. „Ha meghalok, engedj, hadd menjek el,/ Vár reám, mit látnom, s tennem kell./ Könnyeiddel magadhoz ne köss,/ Örülj, hogy sok évünk volt közös./ Szerettelek. Hogy mily jó volt veled,/ Te meg nem tudhatod, csak sejtheted./ Hogy szerettél, köszönöm neked,/ De útra most már egyedül kelek./ Bánkódj kicsit, ha bánkódnod muszáj,/ De túl sokáig magadba ne szállj!/ Csak rövid időre leszek tőled távol,/ S emlékem szívedben addig is világol./ Sosem leszek messze, megy tovább az élet./ Látni, s érinteni nem tudsz engemet,/ Szíved érezze szeretetemet./ Veled lesz mindenkor, lágyan átölel,/ Míg végül te is egyedül indulsz az úton el./ Tárt karokkal várlak majd, s boldog mosollyal,/ Hazaérsz hozzám minden bizonnyal.” Nyugodj békében. Bánatos feleséged Zsófia, lányod Marika, vejed Willy, unokáid Raymond és felesége Natália, Ingrid és férje Salman, Dieter, dédunokáid Sueman, Amaan és Natan, húgod Ilus és Zsuzsi, sógorod Jancsi és szeretett családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett anyára, anyósra, nagymamára és dédnagymamára, MÁTYÁSI ETELKÁRA (szül. BALOGH, Mezőbaj) halálának 11. évfordulóján, és a szeretett apára, apósra, nagyapára és dédnagyapára, ID. MÁTYÁSI FERENCRE (szül. Ant) halálának 19. évfordulóján. Szerető fia, menye, unokái és dédunokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma tíz éve eltávozott közülünk a szeretett férj, apa, após, nagyapa, LIGETFALVI JÁNOS. Emlékét szívünkben őrizzük. A gyászoló család.

*

KEREZSI IRMÁNAK és JÓZSINAK testi és lelki felépülést kívánunk fiúk elvesztése feletti fájdalmukban. Molnár Imre és családja Nagyváradról.

*

Mély megrendüléssel vettem tudomást ID. KELEMEN BÉLA (biharfelegyházi lakos), elhunytáról, aki fáradhatatlanul küzdött és szenvedett magyarságunk érdekeiért. Őrködjön álma felett a jó Isten, nyugodjon békében. Részvétem feleségének, Violának és drága családjának. Tisztelettel: Szerz Erzsébet és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, DOCZE ÉVÁNAK édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében. A Prodchim és az Interpack munkaközössége.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, rokonra, NYESTE JÁNOSRA (református lelkipásztor, élt 49 évet), aki öt éve távozott az élők sorából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Emlékezik rá: felesége Emese, fia János, anyósa, apósa, sógora és annak családja.

*

Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy drága unokabátyám, KISS LÁSZLÓ volt nagyváradi lakos és az I.J.G.C.L. Bihor volt dolgozója, tragikus hirtelenséggel 66 éves korában Szombathelyen visszaadta lelkét Teremtőjének. Örök álma felett őrködjék a csend, a béke és a nyugalom. Gyászolja unokahúga Varga Julika és férje Sándor és lánya Kiss Noémi.

*

Soha el nem múló szeretettel és hálával emlékezünk a drága szülőkre, nagyszülőkre, dédszülőkre, SZABÓ BÉLÁRA és SZABÓ IRÉNKÉRE (szül. KOMSA, Székelyhíd) haláluk 6. hónapján, illetve 8. évfordulóján. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, szívünkben megmaradnak az emlékek. Nyugodjatok békében. Szerető lányotok Irénke és családja és fiatok Béla.

*

Mély fájdalommal a szívünkben emlékezünk ID. KUN JÓZSEFRE, aki ma 1 éve örökre itthagyott bennünket. „Egy évvel ezelőtt egy decemberi napon, / Kegyetlen volt a sors hozzánk nagyon. / Egy váratlan pillanat megállította szívedet, / Melyben nem volt más csak szeretet. / Te, aki családodért mindent megtettél, / Te, aki nem kértél, csak adtál, egy napon mindent itthagytál. / Téged elfelejteni nem lehet. / Csak letörölni az érted hulló könnyeket.” Emléked legyen áldott! Bánatos felesége Ildikó, fia Józsi és menye Renáta.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, ID. ROMÁN FERENCRE (Margitta) halálának 4. évfordulóján. Nincs olyan nap, hogy ne jutnál eszembe, olyankor mindig könny fut szemembe. Fájdalmam leírni nem lehet, csak letörölni a fájó könnyeket. Nagyon fáj, hogy nem vagy itt velem, nem fogod meg kezem. Az együtt töltött boldog 58 évet soha nem lehet feledni. Az álmodat ne zavarja semmi. Nyugodjál békében. Feleséged, fiad, lányod, unokád.

*

Fájó szívvel emlékezem a drága, jó férjre, GERGELY FERENCZRE (Püspöki) aki december 23-án lesz egy éve, hogy elhunyt. Szerető felesége Irénke és volt gondviselője Zombori Attila.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem ma 2 éve elhunyt feleségemre, BOROS PÉTERNÉRE (LILI), aki már nincs mellettem. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Szerető férjed Péter.

*

Szomorú szívvel emlékezünk CSAPÓ ERZSÉBETRE (Berettyószéplak) halálának második évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerető gyermekei Erzsike, Julika, Magdi, Csaba, menye Ani, veje Gyula, unokái és dédunokái.

*

A veszteség fájdalmával kegyelettel emlékezünk FORRAY ZSOLTRA (3 éve). Ez a nap az emlékezés napja, Te érted égjen egy gyertya. Érted imádkozunk halkan zokogva. Emléke legyen áldott. Anyukája Gyöngyi, testvére Tibor és a család.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy a szeretett apa, BALOG JÁNOS 74. éves korában elhunyt. Temetés december 21-én 14 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászoló családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, odaadó édesapa, após és nagyapa, ID. ROZIK JÓZSEF életének 81. évében súlyos szenvedés után csendesen elhunyt. Temetése december 21-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. „Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és szeretet, csak az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek.” Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodjon békében. A gyászoló család.

*

„Istenünk, te bűneid ellenére is boldogítani akarod az embereket, akiket saját hasonlatosságodra teremtettél.” BALOG JÁNOS, SOLOMIE PETRU, ROZIK JÓZSEF. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „AZ Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.