Gyászhírek, 2018. december 20.

Gyászhírek, 2018. december 20.
Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk drága szerettünkre, NAGY JENŐRE (Biharpüspöki) halálának tizedik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Húga Erzsike és családja.

Fájó szívvel emlékezünk december 20-án a szeretett feleségre, anyára, anyósra és nagymamára, KARIKÁS ILONÁRA halálának 4. évfordulóján. Emléke öröké megmarad. Férje Miklós, fia Róbert, menye Noémi és szeretett unokája Márk. Megköszönjük mindazoknak, akik drága szerettünk, PÁL BÉLA temetésén részt vettek és bármilyen módon enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat. Gyászoló család.

*

Meg döbbenve vettünk tudomást a Budapesten élő KEREZSI JÓZSEF hirtelen halálhíréről. Ezúton osztozunk e mély fájdalomban. Kerezsi Antal és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett hozzátartozónkra, ID. RÁCZ IMRÉRE (Biharpüspöki) kinek szíve ma 5. esztendeje szűnt meg dobogni. Aki ember volt, küzdő, tiszta ember, változzék át bár porlandó rögökké, az élőkben tovább él – Mindörökké? Őt soha el nem felejtő családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, MUNKÁCSI SÁNDORRA (Érkeserű) halálának első évfordulóján. Ez a nap az emlékezés napja. Érted imádkozunk halkan, zokogva. Örök álom zárta le szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, szívünkben megmarad emléked. Nyugodj békében! Örökké bánatos felesége, fiai, menyei és unokái.

*

„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi / És nyugalmadat nem zavarja senki. / Életed elszállt mint a virág illat, / Emléked ragyog, mint a fényes csillag.” Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratával megnyugvást kereső hittel tudatjuk a közeli és távoli rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel, hogy ID. SZENTMIHÁLYI LÁSZLÓ (kémeri lakos) türelemmel viselt, hosszú betegség után életének 86. évében hazatért megváltó Urához. Temetése 13 órától a kémeri kápolnából. Búcsúzik tőle fia László, menye Piroska, unokája Róbert és neje Henriette, dédunokái Dorottya és Bence.

*

Már hét éve annak a szomorú napnak, amikor a szerető férj, apa és nagyapa, ID. SIMON ISTVÁN örökre itthagyott bennünket. Emlékét örökre szívünkben őrizzük.