Gyászhírek, 2018. december 19.

Gyászhírek, 2018. december 19.
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon, de nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését.” (2 Timótheus 4, 7-8) A Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség Isten iránti hálával és a feltámadott Krisztusba vetett reménységgel emlékezik a gyülekezetben 27 évet szolgált néhai lelkipásztorára Nt. Veres-Kovács Attilára halálának első évfordulóján. El nem múló megbecsüléssel, tisztelettel és szeretettel gondolunk vissza közöttünk munkálkodására, szolgálataira. Áldott legyen emléke közöttünk! „Nem él, amíg nem ég a gyertyaszál. Az ő élete a fénylő halál. Lángja saját testébe harap, mert elégnek, kik világítanak!”

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább testvérre, unokára, unokahúgra, SZABÓ MARIANNÁRA (ÉDY), halálának 12. évfordulóján. ,,Ha emlegettek, köztetek leszek. De fáj, ha látom könnyetek, Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, Mert én már Istennél vagyok!” Örökké bánatos testvére Csabi, nagymamája Ilonka, Böbi és családja, Sándor és családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek és régi bajtársaknak, akik drága szeretettünket, id. Kelemen Bélát utolsó útjára elkísérték, virágaikkal, együttérző szavaikkal, jelenlétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Bánatos, gyászoló családja.

*

Soha el nem múló szeretettel és hálával emlékezünk a szeretett férjre és legdrágább édesapára, SZAKÁCS ZOLTÁNRA (élt 48 évet) halálának 15. évfordulóján. „Sosem szűnik meg a hiányérzet, csak megtanulsz élni a tátongó űrrel, amit maguk után hagynak, akik elmentek.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető felesége Edith, gyermekei Orsolya és Balázs.

*

„Az időt visszaforgatni úgysem tudjuk, aki nekünk kedves volt, elfelejteni úgysem tudjuk.” Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, LÁSZLÓ KÁROLYRA (Biharvajda) halálának 6. évfordulóján. Nyugodjon békében. Emlékező családja.

*

Fájdalommal teljes év telt el, amióta itthagyott bennünket szerető édesanyánk. A féltámadás reményével szívünkben emlékezünk a drága feleségre, édesanyára és nagymamára, TÓTH ESZTERRE (szül. KÁDÁR, Bihar). „Kit szívünkben őrzünk, nem hal meg soha, / Kit lelkünkben látunk, nem hagy el soha, / Az élet elmúlik, de az emlékek élnek. / Amíg élünk, őrizzük őket!” Férje Albi, lányai Manyi és Jutka, unokái Csilla és Ottó.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki KELEMEN VIOLÁNAK és családjának szerettük elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Petri József és Éva.

*

Szomorú tizennégy év telt el, hogy szerettünk, MOLNÁR LÁSZLÓ (pékmester) örökre elment közülünk. Bánatos családja, húga és sógornője családjaikkal.

*

Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a drága gyermekre, testvérre, KAJTOR ANIKÓ tanító nénire, aki 25 éve hagyott itt bennünket. Adjon a jó Isten örök nyugalmat és békességet neki. Anyu, apu, húga Kati és fia Alexander.

*

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor 2 éve távozott közülünk a szeretett férj, édesapa, KUSMA ZOLTÁN. „Elmentél, és veled együtt eltűnt a remény, de lelkünk egy darabja utadon elkísér. Az emléked olyan virág, mely nem hervad el soha, vihar nem tépi szét, a szél nem hordja tova. Mind elmegyünk egy szép napon, a küldetés véget ér, el sem búcsúzunk, az életünk ennyit ér.” Szerető családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától, nagyapától és testvértől, ID. RENCSIK JÓZSEFTŐL (Szalacs), aki életének 71. évében rövid, de súlyos szenvedés után csendesen elhunyt. Temetése december 19-én lesz a szalacsi kápolnából. „Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és szeretet, csak az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek.” Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodjon békében. Búcsúzik tőle szeretett öccse Sanyi és családja, felesége Zita, fia Józsi, menye Margitka, unokái Márk és Bence.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, SERBÁN JÓZSEF 75 évesen elhunyt. Temetése szerdán 14 órakor lesz a csokalyi ravatalozójából. A jó Isten nyugtassa békében. Gyászoló családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel veszünk végső búcsút a drága, jó apától, nagyapától, apóstól és élettárstól, BENYOVSZKI JÓZSEFTŐL, aki 69 éves korában örökre eltávozott közülünk. Emléke örökre velünk marad. Búcsúztatjuk a réti református templomban, szombaton, december 22-én 12 órától, egy szál virággal. Lánya Marika, unokái András és Alisia, fia Öcsi, felesége Magda és unokája Viktória, élettársa Irén.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, BENYOVSZKI JÓSKÁTÓL. Bátyja Sannyi és Irénke.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy GRÓF ÁRPÁD életének 77. évében, rövid szenvedés után csendesen megpihent. Búcsúzik tőle hűséges gondozója és családja.

*

„Az élet mulandó, az emlékezet örök.” Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, KOPÁNYI MÁRIÁRA halálának 10. évfordulóján, és KOPÁNYI ISTVÁNRA halálának 4. évfordulóján. Drága emléküket szívünkben örökké megőrizzük, emlékük legyen áldott, pihenésük csendes. Fiuk István és családja, lányuk Rita és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a szeretett keresztapától, és nagybácsitól, BENYOVSZKI JÓZSEFTŐL. Keresztfia Csaba és családja, valamint Sanyi és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kollégánknak, Rencsik Sándornak szeretett testvére elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Caritas Catolica Spartacusi üzlet munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a KEREZSI családnak szeretett fiuk elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az Orosz család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy SZÁSZ ÉVA életének 85. évében elhunyt. Temetése csütörtökön, december 20-án 12 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Nyugodjon békében! A Csillagvárosi Alapítvány vezetősége.

*

„Ha létezik vigasz a tragédiában, amikor elveszítünk valakit, akit nagyon szeretünk, akkor az nem más, mint a gondolat, hogy talán mégis jobb ez így.” (Coelho) BOKOR TIBOR ALBERT , NAGY ÉVA, SZÁSZ ÉVA, GROF ÁRPÁD. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.