Gyászhírek, 2018. december 18.

Gyászhírek, 2018. december 18.
Fájó szívvel emlékezünk a hűséges férjre, édesapára, apósra és nagyapára, GYÖRKI OTTÓRA, aki 7 éve távozott közülünk. Bennünk él egy arc a végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. „Minden mulandó ezen a világon, Mint a harmat a letört virágon, Csak egy van, ami a sírig vezet, Szívünkben az örök emlékezet.” Őrködj álma felett Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen. Bánatos felesége, fia, menye, lánya, veje és három unokája.

Bánatos szívvel emlékezünk arra a 18 évvel ezelőtti napra, amikor a szeretett feleség, édesanya, nagymama, HEGEDŰS JULIÁNNA búcsú nélkül itthagyott minket. „Mikor elmentél, kialudt egy csillag Az angyalok a mennyországba hívtak. De sajnos itt lent elvesztettünk Téged, A legtisztább angyalát a földnek és az égnek.” Sosem feledünk… Férjed Sanyi, gyerekeid Sanyika, Jucika, Csabika és Andika, unokáid Tündike, Lalika, Renáta, Rolcsi és Zolika.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett osztálytársnőnktől, SZÁSZNÉ SZŰCS ÉVÁTÓL. Isten veled! Az 1951–52-es tanév végzettjei.

*

Egy éve annak, hogy szeretett édesanyám, BUJDOSÓ ILONA eltávozott az élők sorából. Örökké bánatos fia és unokái.

*

Drága ILDIKÓ! Őszintén veletek érzünk szerető édesanyád, KEIZER VARGA TERÉZIA elvesztése miatti mély fájdalmadban. Nyugodjék békében. Az örök világosság fényeskedjék neki! Lakó Eszter és férje.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett RANYÁK ALBERT RÓBERT hosszú szenvedés után elhunyt. Nyugodjék békében. Temetése 18-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Rokonai.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, ID. GYARMATI IMRE életének 86. évében elhunyt. Temetése 2018. december 19-én 13 órakor lesz a biharpüspöki kápolnából. Béke poraira. Búcsúzik tőle a gyászoló család.

*

„Pihenése legyen csendes a néma hant alatt, emléke áldott mindazok szívében, akik ma értek egy imát mondanak.” (….) BUDA MIHAIU, RONYÁK ALBERT ROBERT, SABAU GHEORGHE, ID. GYARMATI IMRE, BÉRES PÁL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Nemes Szabolcsnak és családjának édesanyja, NEMES IBOLYA elhunyta miatt érzett fájdalmában. Az Ady Endre Elméleti Líceum, XI. F. osztályfőnöke és osztályközössége.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a szeretett TÓTH GUSZTÁV temetésén részt vettek és virágaikkal, jelenlétükkel fájdalmunkat enyhítették. Nyugodjon békében! A bánatos család.

*

Ha egy könnycsepp gördül az arcunkon, az azért van, mert szerettünk és hiányzol nagyon. Fájó szívvel veszünk végső búcsút szeretett családtagunktól PÁL BÉLÁTÓL (Szalárd), aki életének 85. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése december 19-én 14 órától a szalárdi református kápolnából. Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, S nyugalmadat nem zavarja senki. Életed elszállt, mint a virágillat, De emléked ragyog, mint a fényes csillag! Álmaid a mennyben legyenek csendesek, A jó Isten őrködjon pihenésed felett! Búcsúzik tőle örökké bánatos felesége Irma, szerető lányai Tünde és Irma, vejei Karcsi és János, unokái Norbert, Renáta, Gergő, Nándor és barátnője Anett, unokaveje Attila és dédunokái Ati, Beni és Zoe.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ROSMANN RÓBERTRE halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Nyugodj békében! Szerető családod.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a CIOBOTEA családnak drága szerettük, BEATA elvesztése miatt. Nyugodj békében, angyali lélek! A Slider és Gorgan család, valamint Zoli a távolból.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki BOKOR ILDIKÓNAK és lányának szeretett férje, BOKOR TIBOR elhunyta miatt. Erzsike, Franciska és Piero.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szerető édesapára és nagyapára, GERZON SÁNDORRA (Értarcsa) halálának első évfordulóján. Emlékét örökké szívünkben őrizzük. Szerető lányai Enikő, Erika, unokái Lénárd, Szilárd és párja Edina.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, GERZON ILONA (Értarcsa) 79 évesen elhunyt. Temetése kedden, december 18-án 15 órától lesz. A jó Isten nyugtassa békében! Szerető lányai Enikő, Erika, unokái Lénárd, Szilárd és párja Edina.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett szülőkre, nagyszülőkre, dédszülőkre, NAGY PIROSKÁRA és haláluk 30. illetve 20. évfordulóján. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, szívünkben megmaradnak az emlékek.” Nyugodjatok békében! A bánatos család.

*

Soha el nem múló szeretettel és hálával emlékezünk a szeretett férjre és legdrágább édesapára, SZAKÁCS ZOLTÁNRA (élt 48 évet) halálának 15. évfordulóján. „Sosem szűnik meg a hiányérzet, csak megtanulsz élni a tátongó űrrel, amit maguk után hagynak, akik elmentek.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyermekei Orsolya és Balázs.