Gyászhírek, 2018. december 14.

Akt.:
Gyászhírek, 2018. december 14.
Mély fájdalommal és megrendült szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama, KEIZER VARGA TERÉZIA, a Cootex volt dolgozója, hosszú szenvedés után, 84 éves korában elhunyt. Temetése szombaton, december 15.-én, 13.00 órától lesz a Rulikovszki temető Steinberger kápolnájából. Gyászoló gyermekei Miklós, Ildikó és családjaik.


Fájó szívvel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, anyósra, nagymamára, UJVÁROSI TÜNDÉRE, aki 2 éve tért csendes nyugovóra. Emléke legyen áldott. A bánatos család.

*

Köszönetet mondunk minden rokonnak, ismerősnek, barátnak, akik a szeretett SPULNYIK SÁNDOR JÓZSEF temetésén részt vettek, virágjaikat sírjára helyezték és mély gyászunkban osztoztak. Nyugodjon békében. Spulnyik Lajos és családja.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága férjre, édesapára, HUSZÁR ISTVÁNRA halálának harmadik évfordulóján. Örök álmod őrizze béke és nyugalom, szívünkben örökké élni fogsz, mert szeretünk és hiányzol nagyon! Bánatos családod.

*

Ma 6 éve annak a szomorú napnak, amikor eltávozott közülünk szeretett feleségem, DEMETER MÁRIA (szül JORDÁN). Tiéd a csend és a nyugalom, enyém a könny és a fájdalom. Hogy egy feleség milyen drága kincs, csak az tudja, akinek már nincs. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Örökké bánatos férje Sanyi, fia Richárd, menye Mirela és imádott unokája Clara.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma egy éve eltávozott közülünk a szeretett férj, apa, após, nagyapa, VERES LÁSZLÓ (TATIKA). Emlékét szívünkben őrizzük. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága édesapánkra, ID. BÍRÓ ISTVÁNRA, aki 6 hete elhunyt. Megemlékező gyászmise december 16-án 11.30 órától a szentmártoni katolikus templomban. Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,/ Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel./ De egy könnycsepp a szemünkben érted él,/ Egy gyertya az asztalon érted ég./ S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,/ Amit tőlünk senki el nem vehet./ Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,/ Szívből szeretünk, s nem felejtünk téged. Gyermekeid.

*
Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, apósra, nagytatára, a hat hete elhunyt ID. BIRÓ ISTVÁNRA. Nem foghatjuk már megfáradt kezedet,/ Nem simogathatjuk őszülő fejedet./ Fáj nagyon és örökre így marad,/ Te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Emléke legyen áldott mindazok szívében, akik szerették! Felesége Marika, fiai, lánya, menyei, veje és unokái.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagytatára, TÓTH SÁNDORRA (varrógépműszerész, élt 77 évet), aki 6 hete hagyott itt minket. „Pihensz a sírodban, örökre, csendesen,/ Elfeledni téged nem fogunk sohasem./ Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap,/ De szívünkben élsz és örökké ott maradsz.” Örökké szerető, bánatos feleséged Kati, lányod Katika, vejed Zoli és drága kis unokád Petike.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, nagyamamára, dédnagymamára, KISS ROZÁLIÁRA (Biharpüspöki), aki 2 éve hagyta itt szeretett családját. „Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,/ S nyugalmadat nem zavarja senki./ Életed elszállt, mint a virágillat,/ De emléked ragyog, mint a fényes csillag.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos családja.

*

Már két éve annak a nagyon szomorú napnak amikor a szeretett IFJ. BÁTORI LAJOS (Szalárd) örökre itthagyott bennünket. A rózsa, a virág elhervad, de a te emléked szívünkben örökre megmarad. Nyugodjál békében. Nagynénéd és családja.

*

Hálás szívvel és szeretettel emlékezünk drága szerettünkre, ID. ANTON JÁNOSRA (Gálospetri) halálának 10. évfordulóján. „Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket.” A bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezünk FÜLÖP STELA LEONTINÁRA (mérnök) halálának 19. évfordulóján. Emlékét szívünkben megőrizzük. Férje László, leánya Ramona, unokája Niels.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket, FARKAS GYÖRGYÖT utolsó útjára elkísérték, virágaikkal, együtt érző jelenlétükkel, szavaikkal erősítettek bennünket. Gyászoló édesanyja, testvére Sanyi családjával.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett apánk, TAKO IOAN 81 évesen elhunyt. Temetése szombaton 14 órakor lesz a fugyivásárhelyi temetőben. Nyugodjon békében! Takó János és családja.

*
Elcsitult a szív, mely éni vágyott, megpihent a kéz, mely dolgozni imádott. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett nagytata, SZALONTAI FERENC (Marosvásárhely) életének 78. évében rövid, de súlyos betegség után örökre megpihent. Temetése Nagyváradon, december 17-én, hétfőn 13 órakor a városi ravatalozóból. Gyászolják őt és soha el nem felejtik: unokája Basa Zsolt és neje Anita és Csóka László és családja.

*

Akiket szeretünk, s már a sírban nyugszanak,/ Igazi nyughelyük a szívünkben marad./ Lelked remélem békére talált,/ Ha itt a földön oly sok kínt éltél át!/ Soha nem felejtünk, szívünkből szeretünk,/ Rád örökkön-örökké emlékezünk! Hat hete, hogy drága Édesapánk, MUNKÁCSI JÓZSEF életének 72. évében itthagyott bennünket. Nyugodjon békében! Bánatos családja.

*

Örökké tartó szeretettel és hálaadással emlékezünk drága halottunkra, ÖRÖSI ETELKÁRA (szül. DOBI) halálának 9. évfordulóján. Pihenése legyen áldott és nyugodt! Emlékét megőrizzük egy életen át. Férje, veje és két unokája.

*

Fájó szívvel emlékezem az 5 éve elhunyt, szeretett édesanyámra, ÖZV. MÁTÉ GYULÁNÉRA (szül. DÉZSI IRMA, Pelbárthida). „Ahogy telnek a napok, múlnak az évek,/ Úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék.” Áldott legyen drága emléke, mely szívemben örökké él. Lánya Viola.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága édesanyánkra, MÁTÉ IRMÁRA, (Pelbárthida), aki már 5 éve nincs közöttünk. Drága emlékét szívünkben őrizzük. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Lánya Irmus és családja.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága édesapa, nagytata, após, SZŰCS GYÖRGY életének 69. évében elhunyt. Búcsúznak tőle gyermekei: Öcsi és Emese, unokái Luca, Panni, Lilla, Hanna és Jázmin, valamint menye Ágota, veje Zsolt, sógornője Zsóka.

*

Fájdalommal búcsúzunk volt osztálytársunktól, TÓTH GUSZTÁVTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Az 1956-ban végzett X.A és X.B osztálybeli kollégai.

*

Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, amit tőlünk senki, soha el nem vehet. Szomorú nyolc év telt el azóta, hogy szeretett lányunk, PETRI ANNA örökre itthagyott. Anyu, apu, férjed Laci és kislányod Pannika.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagyapára és dédnagyapára, GYULAFFY ALBERTRE halálának 19. évfordulóján. „Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, míg élünk, őrizzük őket.” Nyugodj békében te drága lélek. Emlékeznek rá: bánatos felesége, két lánya, vejei, két unokája, hat dédunokája.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szerető férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. FARKAS ANDRÁSRA (Fugyivásárhely) halálának második évfordulóján. „Volt valaki, akiért átsírtunk sok éjszakát, /Volt valaki, akit nem pótolhat senki más, /Volt valaki, akit mindennél jobban szerettünk, /Volt valaki akiért odaadtuk volna az életünk. /Hihetetlen, hogy már két éve elmentél, s a szívünkből egy darabot elvittél. /Pihenj csendesen, legyen békés álmod, szereteted ragyogja be síri világod. Mert elfeledni azt nem lehet, aki szeretve volt, és ő is szeretett.” Örökké bánatos felesége, fiai, menyei és unokái.

*

Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesanyánk és nagymamánk, MACOVEI IRINA (szül. ERDÖS) elhunyt. Temetése pénteken 2018.12.14-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló családja.

*

„Addig vagy boldog, még van, aki szeret, ha bánatos vagy, megfogja a kezed.” COZUB PAUL, MACOVEI IBOLYA, STROIE NICOLAE, TRIFĂNUCĂ ANA, CIATARÎŞ IOAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak. Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.