Gyászhírek, 2018. december 12.

Gyászhírek, 2018. december 12.
Együtt érzünk a gyászoló családdal szerettük, BARÁTKY LAJOS elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjon békében! A Széder család.


Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki SZATMÁRI LAJOS kollégánknak szeretett édesanyja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A MOL Románia telegdi telepének munkaközössége.

*

Könnyekkel szemünkben, bánattal szívünkben köszönetet mondunk mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára a szeretett SZABÓ EMMÁT. Emléke legyen áldott! Szerető férje és családja.

*

Megtört szívvel tudatjuk, hogy MERTZ ILONA temetése csütörtökön, december 13-án 12 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Lánya Edit, testvére Éva.

*

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor 37 éve távozott közülünk a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, GYENGE GÉZA. Elmentél, és veled együtt eltűnt a remény, de lelkünk egy darabja utadon elkísér. „Az emléked olyan virág, mely nem hervad el soha, vihar nem tépi szét, a szél nem hordja tova. Mind elmegyünk egy szép napon, a küldetés véget ér, el sem búcsúzunk, az életünk ennyit ér.” Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezem drága édesanyámra, SZABÓ MARGITRA halálának 2. évfordulóján. Szívemben örökké élni fogsz! Lányod Tímea és vejed Sanyi.

*

Csak az hal meg, akit elfelednek, örökké él, akit nagyon szerettek. Fájó szívvel emlékezünk MOLNÁR GYULÁRA (Biharpüspöki) halálának 10. évfordulóján. Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal, felesége, 5 gyermeke és azok családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága Édesapánkra, TÓTH CSABÁRA (Paptamási). Szomorú napja az évnek, Temetőben gyertyák ezrei égnek. Szomorú arcú emberek, A mécsesen kezük megremeg. Közöttük vagyok én is. Olyan árvának érzem magam mégis. Nem szólok, csak hallgatok. Apukám sírjához ballagok. Kezemben szorítom mécsesem, Meggyújtom és világít fényesen. Könnyekkel küszködve állok, Vigaszt már sehol nem találok. Könnyem folyik, érte sírok, Nehéz a fájdalom, amit most leírok. Messze van már nagyon rég, Magához hívta egy éve az ég. Keserű könny mardossa arcom Senki sincs, aki megvigasztaljon. Egy gondolat nyugtatja lelkemet, Hogy odafent újra foghatom a kezedet! Nézd, lányaid soha nem felednek, Lélekben mindig ott vagyunk veled. Lányai Beáta és Ildikó, vejei Attila és Ferencz, unokái Milán és Bence.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett édesanyám, SZABÓ JULIÁNNA (szül. HALÁSZ, Bors) 85 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Hogy egy édesanya milyen drága kincs, Csak az tudja, akinek már nincs. Drága, jó szívét áldd meg Atyám, S köszönöm, hogy ő lehetett az én Drága, jó édesanyám! Temetése december 12-én délután 2 órakor a borsi kápolnából. Gyászolja bánatos lánya Erika.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, apától, apóstól és nagyapától, BARÁTKY LUDOVICTÓL, aki életének 66. évében elhunyt. Temetése szerdán, december 12-én 15 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodj békében! Búcsúzik tőle szeretett családja Ila, Panni, Miki, Andi, Brenda és Hanna.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, SZABÓ JULIÁNNA (szül. HALÁSZ, Bors) 85 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Ott van már, ahol nem fáj semmi. Csendes pihenését nem zavarja senki. Temetése december 12-én délután 2 órakor a borsi kápolnából. Gyászolja lánya Jutka, veje János, unokája Zoltán.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett unokatestvértől, FODOR IMRÉTŐL és a sok, szép közös emléktől. Békés nyugalmat kíván Irénke és családja.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett fiú, édesapa, testvér, FARKAS GYÖRGY december 10-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2018. december 12-én 11 órakor a Steinberger kápolnából. Isten nyugtassa békében! A gyászoló család.

*

Egy nemes lélek a mennybe szállt. Kegyelettel búcsúzunk BARÁTKY LAJOSTÓL. Nyugodjon békében! Őszinte részvétünket fejezzük ki az egész családnak. Oros Maria és családja.

*

Szívünkben szeretettel és hálával emlékezünk a drága, jó anyára és feleségre, NAGY ANNAMÁRIÁRA halálának 14. évfordulóján. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, / szívből szeretünk, és soha el nem feledünk téged. Örökké gyászoló fia Szabi és férje Feri.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, SPULNYIK SÁNDOR-JÓZSEF életének 62. évében, elhunyt. Temetése csütörtökön, december 13-án 13 órakor a püspöki kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik lánya Éva-Erika, unokái Sándor, Erik és Krisztián-Ákos és a gyászoló család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, TÓTH GUSZTÁV (volt villanyszerelő) életének 87. és házasságának 59. évében hosszú betegség után, december 9-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2018. december 14-én, pénteken 12 órától a Steinberger kápolnából. Isten adjon neki örök nyugodalmat. Gyászolják: felesége Magdus, lányai Babi és Marika, veje Costel, unokája Dani és barátnője Enikő.

*

Megrendülten és mély fájdalommal vettünk tudomást, innen a messzi távolból, hogy a szeretett nagymama és dédnagymama, KARANCSI ERZSÉBET életének 79. évében örökre megpihent. „Egy ima most érted szóljon, egy gyertya most érted égjen, ki fent laksz már a magas égben. Szíved megpihent a mélyben.” Lelkedre angyalok vigyáznak az égben. Legyen békesség veled és áldd meg őt Istenem.” Gyászolják unokái Tünde, Ferike, unokaveje Sebi, dédunokája Hanna, unokamenye Moni és dédunokája Francisc.

*

Mély fájdalommal és könnyes szemmel vettem tudomást róla, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama és dédnagymama, KARANCSI ERZSÉBET életének 79. évében örökre megpihent. „Soha nem halványul szívemben, soha nem szűnik meg lelkemben gyászom érted. Nagyon fáj, és ez örökre így marad, te mindig velem leszel, az idő bárhogy is halad.” Búcsúzik tőle bánatos lánya Gabi, veje Gigi, unokái Enikő, Sebástián és dédunokája Luca.

*

Megtört szívvel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, és anyós, KARANCSI ERZSÉBET életének 79. évében rövid szenvedés után megpihent. Temetése csütörtök 13 órakor.„Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, / Nyugodalmad nem zavarja senki, / Ha nyugszol is a nehéz föld alatt, / Szívünkben örökre megmaradsz.” Búcsúzik bánatos lánya Éva és veje Feri.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, ID. MIHUT IRMA 81 éves korában elhunyt. Temetése 2018. december 12-én 14 órakor Nagyszántón. A gyászoló család.

*

Köszönetet mondok a „Tenkei Református Szeretetotthon” minden szorgos gondozóinak, ápolóinak, akik drága szerettünk, GAJDÓ MARGIT jóllétén és gyógyításán fáradoztak. A jó Isten segítse őket, hogy nagyon sok eredményben gazdag szép emlékkel teli emberi érzésekkel megéljenek.

*

„Nyugodjanak békében, a feltámadás reményében.” PATACHI MAGDOLNA, OPREA MIOARA MARIA, BELU MARIA, SPULNYIK SÁNDOR JÓZSEF, FARKAS GYÖRGY, MIHUT IRMA, NEGRAU TRAIAN, COPIL SIMION, CODOBAN IOAN, TOLCSVAI ISTVÁN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.