Gyászhírek, 2018. december 11.

Gyászhírek, 2018. december 11.
Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték, szerették, hogy drága öcsém, SPULNYIK SÁNDOR JÓZSEF életének 63. évében, hétfőn hajnalban elhunyt. Gyászolja testvére Lajos, sógornője Erzsike és családja.

Őszinte részvétünket fejezzük ki Spulnyik Lajosnak szeretett testvére elhunyta miatt érzett mély fájdalmában, a családnak vigasztalódást és megnyugvást kívánunk. A Bihari Napló-Ferogar és a Biharpüspöki Old-Boys labdarúgó öregfiúcsapatok tagjai.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Kerezsi Attilának és családjának szerettük elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az RMDSZ Bihar Megyei Szervezetének vezetősége és munkaközössége.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, nagymama, dédnagymama, PATACHI MAGDOLNA, életének 87. évében rövid szenvedés után csendesen elhunyt. Temetése ma, december 11-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk kolléganőnktől, PATACHI MAGDÁTÓL. Nyugodjál békében! Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak. Az RMDSZ Újvárosi körzete.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki és őszinte részvétünk a gyászoló családnak szerettük, PATACHI MAGDOLNA elvesztése miatti fájdalmában. A Partiumi Magyar Nyugdíjas egyesület vezetősége.

*

Mély fájdalommal veszünk végső búcsút a szeretett és tisztelt PATACHI MAGDOLNÁTÓL Emlékét megőrizzük. Nyugodjon békében. Cservák Irén és a Terefere tagok.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy BARTA ILONA életének 80. évében elhunyt. Temetése december 11-én 11 órakor lesz a városi kápolnából. A gyászoló család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, testvér, MERTZ ILONA nyugdíjas tanítónő hosszú szenvedés után 84 éves korában elhunyt. Nyugodjon békében. Búcsúzik tőle szerető lánya Edith és testvére Éva.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy a szerető férj és apa, ID FODOR IMRE LAJOS életének 55. évében csendesen megpihent. Pihenj drága szív, megszűntél dobogni, kedves arcodat, hangodat, nem tudjuk feledni. Könnyű az út, mely sírodhoz vezet, Isten áldja meg drága emlékedet. Temetése december 12-én 15 órai kezdettel a biharpüspöki kápolnából. Búcsúzik bánatos felesége Erzsébet és imádott fia Imre.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket, GAJDÓ MARGITOT utolsó útjára elkísérték, virágaikkal együtt érző jelenlétükkel, szavaikkal erősítettek bennünket. Gyászoló fia és családja.

*

Mély fájdalommal veszünk búcsút a szeretett testvértől, sógortól, keresztapától, nagybácsitól, FODOR IMRE LAJOSTÓL. „Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek.” Nyugodj békében! Gyászoló testvéred Józsi és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama, dédnagymama, ÖZV. TÓTH ERNA (Kisszántó) hosszú szenvedés után 84 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése december 11-én, kedden 14 órától a kisszántói kápolnából. A gyászoló család.

*

„Tudom, hogy az én Megváltóm él.” (Jób. 19,25) Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy drága testvérnőnk, Egyházközségünk nagylelkű támogatója IACOB ILONA (szül. Lőrincz) 85 éves korában csendesen elhunyt. Temetése december 12-én 12 órakor lesz Biharpüspökiben. Nagyvárad-Újváros lelkészei és presbitériuma.

*

December 10-én 18 évvel ezelőtt elhagyott minket a szeretett férj, apa, nagyapa, testvér, BARABÁS LAJOS LÁSZLÓ (1943–2000). Elvitted a derűt, a fényt, a meleget. Csak egy sugarat hagytál itt, az emlékedet. Bennünk él egy arc és végtelen szeretet, amit tőlünk senki, soha de soha el nem vehet. Hiányodat feldolgozni nem lehet, szerető szíveddel oly sok jót adtál, Isten kegyelméből megváltást kaptál. Tested pihen csak a föld mélyében, áldott emléked tovább él szeretteid szívében.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett édesanyára, feleségre, nagymamára, PETRICA JULIANÁRA, aki már 5 éve, hogy itthagyott bennünket. Szeretlek anyám, úgy hiányzol, Fájó lelkem újra hozzád szól. Jó volna ha még gyermek lennék, Mindig az öledben ülhetnék. Örökké bánatos lányod Nóra, férjed Cornel, vejed Adi, és unokáid Renike és Sara.

*

Megállt az idő…nem halad sehova, S én csak várom, hogy történjen egy csoda. A gyász mint egy fátyol átszőtte a világot, Csak homályosan látom a napvilágot. Hiába törlöm le könnyemet, Nem találom a világban helyemet. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága gyermekre és testvérre, IFJ. BÁTORI LAJOSRA (Szalárd), aki ma két éve tért megpihenni Teremtő Istenéhez. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Téged soha nem feledő bánatos édesanyád, testvéreid és családjaik.

*

Már 39., valamint 23. éve, hogy drága szüleim, ID. ARI GYULA és ARI MÁRIA és egy esztendeje, hogy a felejthetetlen feleség, édesanya és nagymama, DR. ARI IBOLYA MÁRIA nincsenek már közöttünk. Legyen áldott drága emlékük.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett keresztgyermekünkre, IFJ. BÁTORI LAJOSRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes! Őt soha nem felejtő keresztszülei és unokatestvérei.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem drága fiamra, IFJ. BÁTORI LAJOSRA (Szalárd, élt 29 évet) halálának második évfordulóján. „Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, Nyugalmadat nem zavarja senki. Úgy mentél el, csendben és szerényen, Drága, jó lelked nyugodjon békében. Ha nyugszol is a nehéz föld alatt, Nem leszel feledve, szívemben itt maradsz.” Örökké bánatos édesapád.

*

Mély fájdalommal veszek búcsút barátomtól, SÓLYOM IMRE tanártól. Nyugodjon békében! Arany Béla és családja.

*

„Ó hála neked, könnyek Istene: hogy adtál nekem két síró szemet, és fájdalmat, és bánatot is hozzá… adtál magától hulló könnyeket, hogy megsirassak minden hantra hulló, reszketve hulló őszi levelet.” (Vass Albert) Vigasztalhatatlan, fájó szívvel emlékezem szeretett, drága szüleimre, a hét évvel ezelőtt elhunyt édesanyámra, PAPP RÓZÁRA, és az egy évvel ezelőtt elment édesapámra, PAPP SÁNDORRA. Nyugodjatok békében, drágáim! Lányotok: Erzsike.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága férjemre, HABINYÁK MIKLÓSRA, aki már 18 éve nincs közöttünk. „Suhanva szállt az élet tova, ami elmúlt nem jön vissza soha.” Nyugodj békében szeretett gyermekünkkel. Feleséged Ibolya és unokád István.

*

„Az emberek sok mindent elhallgatnak a halálról… Többek között hogy milyen hosszú ideig tart, míg a szívedben is meghalnak azok, akiket a legjobban szeretsz.” (Stephen King) IACOB ILONA, BARÁTKY LAJOS, MERTZ ILEANA, BARTA ILEANA, FODOR IMRE LAJOS. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.