Gyászhírek, 2018. december 10.

Gyászhírek, 2018. december 10.
PATACHI MAGDALÉNA szeretteinek a betlehemi Jézus általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, munkatársai és lakói. „Mondom pedig néktek bizonynyal, hogy vannak az itt állók közül némelyek, kik a halált meg nem kóstolják, mígnem meglátják az Istennek országát.” (Lukács 9,27)


Mély fájdalommal értesültünk, hogy a szeretett feleség, anya, nagymama, negynéni, GUI MARGIT (szül. BENCZIK) visszaadta lakét Teremtőjének. A boldog feltámadás reményében megrendülten veszünk végső búcsút tőle. Nővére Julika és családja.

*

Együtt érzünk gyászotokban, osztozunk fájdalmatokban drága „Anyuci” édesanyátok, Emma ángyi elvesztése miatt. Unokatestvéreitek és családja, Attila, Tibi, Levente és Edit.

*

Mély fájdalommal veszünk végső búcsút az édesanyától, testvértől, sógórnőtől, nagynénitő, volt feleségtől, volt asszisztensnőtől, LAKATOS E.J., aki életének 70. évében megtért Teremtőjéhez. Örök nyugalomra helyezzük december 10-én, hétfőn 14 órakor a mezőtelegdi református kápolnából. A gyászoló család.

*

Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre, ha látni akarunk felnézünk az égre, a csillagok között utazol tovább, ott várj ránk, ha időnk lejárt. Fájó szívünk fel-fel zokog érted, örökké szeretünk, nem feledünk téged szeretett sógórnőnk, SZABÓ EMMA. Részvéttel Tóth Mihály és Emma.
*

Őszinte részvétünk GUI ALEXANDRUNAK és családjának szeretett felesége elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A Dacia sugárút A1/47 szám alatti lakóközösség.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett sógórnőnktől, SZABÓ EMMÁTÓl, (Kémeri). Sógora Béla és Erzsike.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, férjre, nagyapára, KÖTELES ISTVÁNRA (Gyanta), aki öt éve eltávozott az élők sorából. Egy őszi délután életed véget ért, bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél. Szomorú az út mely sírodhoz vezet, a jó Isten áldja meg drága emlékedet! Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Soha nem feled feleséged Marika, lányaid Ildikó, Marika, unokáid Lóci, Myrtyll.

*

Szerető szívvel emlékezünk egyetlen fiunkra, a 3 éve elhunyt GÁBOR JÓZSEFRE (Székelyhíd). Hirtelen elmentél, egy perc alatt, számunkra csak a döbbenet és a fájdalom maradt. Kicsordul a könny a szemünkből a sírodnál. Mélységes a fájdalom, hogy eltávoztál. A búcsúszó, mit nem mondtál, elmaradt, szívünkben örökké velünk maradsz. Fájó szívvel emlékezünk rád. Anyu és Apu.

*

Fájdalmas szívvel emlékezünk a szomorú napra, amikor a legdrágább apa és férj, IFJ. BÉRES SÁNDOR (Székelyhíd) itthagyott minket, hogy csillagfényként vigyázzon ránk a jó Isten kebelén.Soha nem feledünk, örökre a szívükben élsz. Felesége Ibike és imádott kicsi fia Dávid.

*

Fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy a férj és apa, BRADE GHEORGHE elhunyt. A jó Isten nyugtassa békében! A gyászoló család.

*

Soha el nem múló fájdalommal a szívemben emlékezem KÁLLAI EMMÁRA, akinek ma hat hete szűnt meg jóságos szíve dobogni. Gyászoló élettársa V.L. Weinmann József.

*

Múlhatnak az évek, de az emlékek élnek. Amíg élünk, őrizzük őket. Fájó szívvel emlékezem SZABÓ ZSIGMONDRA (Száldobágy) halálának első évfordulóján. Ennyi az élet, egy pillanat és mindennek vége. Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom, szívemben örök gyász és fájdalom. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak próbálok élni nélküled. Bánatos élettársa Erzsike és családja.

*
Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva búcsúzom GAJDÓ MARGITTÓL (szül. DANI), aki életének 77. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Nyugodj békében. Lányod Manci, vejed Béla, unokád Melinda, unokaveje Sanyi és dédunokája Bence.

*

„Boldogságban találkozunk a szép hazában,/ ott sosem nyugszik le majd napunk, örök világot oszt.” PATKA MAGDOLNA, PORUMB LILIANA, MOLNÁR ILONA, GUI MARGARETA, OPREA GRIGORIE, ROB SONEA DORA, GAJDÓ MARGIT, SZABÓ EMMA, BUZ LIVIU, POP IOSIF, PAP ESZTER, TÓTH GUSZTÁV, CIUCURITA SUSANA, TIUTIU ANA. Őszinte részvétünket a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerettek, hogy GUI MARGARETA (szül. BENCZIK) rövid szenvedés után hirtelen elhunyt. Utolsó útjára kíséri őt szeretett családja 2018. december 10-én 12 órakor a Steinberger kápolnától. „Sírodra szálljon áldás és nyugalom,/ Isten őrködjön pihenésed felett!” Nyugodj békében áldott lélek! Fájó szívvel búcsúzik szerető férjed Sándor, lányod Mónika, vejed Paul, unokáid Eric és Carla.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nagynénénktől, GUI MARGITtól, akit a kegyetlen halál elrabolt szerettei köréből. Nyugodj békében áldott lélek! Ági, Márta, Anett és családjaik.

*

Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy a drága, szerető feleség, édesanya, anyós, nagymama, SZABÓ EMMA (DEBRENTI) eltávozott az élők sorából, de emléke szívünkben örökké élni fog. Utolsó földi útjára kísérjük december 10-én hétfőn 13 órakor a biharpüspöki temetőből. Gyászolja férje Lajos, fia Laci, lánya Móni, menye Alina, veje Csabi és drága unokái: Alexia, Karla, Erik és Mark.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, a viszontlátás reményével, és búcsúzunk a drága édesanyától, anyóstól, nagymamától, GAJDO MARGITTÓL (Nagyvárad – Hegyközszáldobágy), aki türelemmel viselt betegség után életének 78. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése 2018. december 10-én 15 órakor a hegyközszáldobágyi kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodj békében, emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Búcsúzik tőled fiad Tibi, menyed Magdika és unokád Zsolti és barátnője Melinda.

*
Szomorú szívvel búcsúzunk a nagynénitől, GAJDÓ MARGITTÓL „Minden mulando ezen a világon,/ Mint a harmat a letört virágon,/ Csak egy van, ami a sírig vezet,/ Szívünkben az örök emlékezet./Ó, Isten nyugtassa békében! Újfalusi Edit, férje Imre és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk anyatársunktól, GAJDÓ MARGITTÓL. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes! Emlékét szívünkben megőrizzük. Tasnádi Zoltán és felesége Magdi.

*

Megrendülten búcsúzunk barátunktól, DR. SEGAL NORBERTTŐL Nyugodjon békében! Dr. Bonyhay Kálmán és családja.