Gyászhírek, 2018. augusztus 9.

Gyászhírek, 2018. augusztus 9.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett apára, apósra, id. CSEPREKI JÁNOSRA, halálának 3. évfordulóján. „Örökké él arcod, nem száll el szavad, minden mosolyod a szívünkben marad.” Bánatos fia János és neje Emese.


Drága Aranka! Együtt érzünk veled a szeretett férj, a jó barát LACZI elvesztése miatt. Őszinte részvétünk az egész családnak. Mari és Pityu.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy KOVÁCS MAGDOLNA (szül. SZŰCS MAGDOLNA) 88 éves korában eltávozott az élők sorából. Temetés Margittán, 2018. augusztus 9-én, csütörtökön 13 órakor. Gyászolják fiai: Zoli és Józsi, menyei Florica és Ildi, unokái Zolika és családja, Andrea és családja, Mátéka.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett Anya, Nagymama, Dédnagymama, POSSZERT MÁRIA (szül KISS ) örökre itthagyott bennünket és visszaadta lelkét Teremtőjének.Búcsúzik tőle fia Gyula, menye Anna, unokái Gyuszi és Zoltán, unokamenyei Melinda és Tímea, valamint dédunokái Boglárka, Réka és Jessica. Emléke legyen áldott pihenése csendes. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünk Posszert Gyulának és családjanak a szeretett Anya, nagymama, dédnagymama POSSZERT MÁRIA elvesztése miatt érzett mély gyászukban. Ardai István és neje Ilona.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága testvérre, nagybácsira, ERDŐDI ISTVÁNRA, halálának első évfordulóján. Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben örökké élni fogsz. Örökké bánatos nővére Csanak Julianna, unokahúga Pellei Julianna és családja.

*

„Emlékük, mint a lámpafény az estben,/ Kitündököl és ragyog egyre szebben/ És melegít, mint kandalló a télben,/ Derűs szelíden és örök fehéren.” (Juhász Gyula) A veszteség örök fájdalmával emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, BERECZKI SÁNDORRA elhunytának első évfordulóján. Felesége Klára, lánya Enikő, fia István és családjaik.

*

Őszinte együttérzéssel nyilvánítok részvétet a gyászoló családnak PÁLL JENŐ halála miatt érzett fájdalmában. Duma István.

*

Fájó szívvel búcsúzunk SCHULZ IRMA (KISS IRMUCI) volt osztálytársnőnktől, aki augusztus 5-én, Németországban, hosszú, súlyos betegség után 81 éves korában elhunyt. Emléked szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodj békében! Köszönet gondozónőjének Cristinának, aki szeretettel ápolta haláláig. A Klasszikus Magyar Vegyes Líceum 1954-ben végzett utolsó XI. o. volt diákjai.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk SCHULZ IRMÁTÓL, aki augusztus 5-én Németországban elhunyt. Emléked megőrizzük, nyugodj békében! A Premontrei Öregdiákok Egyesület tagjai.

*

Ma 1 éve, hogy az édesapa, nagyapa, dédnagyapa ERDŐDI ISTVÁN itthagyott minket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Lánya Ibi, unokái és dédunokái.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak NAGY LACI bácsi elhunyta miatt. Nyugodjon békében! A Cseh és a Bekő család.

*
Részvétemet fejezem ki a hozzátartozóknak ROGOZSINSZKI ILONA elvesztése miatt. Kívánom, hogy az idő segítsen feldolgozni a fájdalmukat. Szarka József.

*

Őszintén együtt érzünk ROGOZSINSZKI ZSOLTTAL és családjával a mély gyászban amit a szeretett édesanya elvesztése okozott. Balla Erzsébet és családja.

*

Őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki vejemnek és a gyászoló családnak a szeretett édesanya, ROGOZSINSZKI ILONA elvesztése miatt. Osztozom fájdalmukban. Oláh András.

*

Fájó szívvel búcsúzunk ROGOZSINSZKI ILONÁTÓL (szül. SZÉL ILONA), aki életének 72. évében örökre megpihent. Temetésére augusztus 11-én 16 órakor a száldobágyi kápolnából kerül sor. Búcsúzik tőle fia Zsolt, menye Piroska, unokája Roli, valamint lánya Krisztina és veje Laci.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki NAGY ARANKÁNAK szeretett férje, NAGY LÁSZLÓ elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Dukrét család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki NAGY ARANKÁNAK szeretett férje, NAGY LÁSZLÓ elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság.

*

„Üdvözítőnk, Jézus Krisztus győzött a halálon – s az evangéliumban felragyogtatta az örök életet.” (2 Tim 1,10) KOVÁCS MAGDOLNA, HODOROG MARIA, CRIŞAN FLORIAN DANIEL, MOLNÁR MÁRIA, MUREŞAN SVETLANA STELUŢA, VASILIU GHEORGHE, MEZEI CORNEL, KOVACEFF ILONA, SZABÓ VICTORIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.