Gyászhírek, 2018. augusztus 7.

Gyászhírek, 2018. augusztus 7.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szeretett édesanyánkra, CSERŐS ERZSÉBETRE, (szül. DÁVID ERZSÉBET), aki egy évvel ezelőtt hagyott itt bennünket, szeretett férjét, gyermekeit, unokáit és testvérét. Emléked örökké szívünkben fog élni.


Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, ERDEI EDIT GYÖNGYI, hosszas betegség után, életének 62. évében elhunyt. Temetése 2018. augusztus 8-án 13 órakor lesz a biharpüspöki kápolnából. Béke poraira. Gyászolja fia Zoli, menye Renáta, unokái Nándi és Edina, testvére Ibike, unokahúga Krisztina és unokaöccse Tomi.

*

Őszinte részvétünk Szénási Zoltánnak szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Kollégái a terjesztési osztályról.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Varga István barátunknak és lányának, a szeretett feleség és édesanya elvesztése miatt érzett gyászukban. Vigasztalódást kíván Nagy Sándor és családja.

*

Fájdalommal búcszúzunk a szeretett édesapától, apóstól, nagyapától, dédapától, Id. BARTA LAJOSTÓL (Csatár), aki életének 78. évében hosszan taró beteség után elhunyt. Temetése augusztus 7-én 16 órakor a csatári kápolnából. A gyászoló család.

*

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott, számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.” TÓTH ZSIGMOND (1958–2017. augusztus 7.) Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk Rád halálod első évfordulóján. Feleséged, édesanyád, lányaid és vejed.

*

Szomorúan emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára és dédmamára, BOROS IDÁRA (szül. SZABÓ, Gyanta) halálának első évfordulóján. Szívünkben kegyelettel megőrizzük emlékét. Bánatos férje, fia, menye, unokája, unokaveje, dédunokái.

*

Minden évben eljön egy nap, mely szívünkben fájó emlék marad. Álmok, emlékek, sok szép szavak, ennyi az egész, ami a múltból maradt. Drága emléked él és élni fog, amíg a szívünk a földön dobog. Fájó szívvel emlékezünk BALOGH ANDRÁSRA, aki ma egy éve távozott közülünk. Bánatos családja.

*

Örök fájdalommal és végtelen szeretettel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, apósra, nagytatára, BÉRES MÁRTON vegyészmérnökre halálának 3. évfordulóján. Nyugodjék békében!
Szerető családja.

*

Emlékezünk a drága szülőkre, nagyszülőkre, dédszülőkre, NÁNÁSI LAJOSRA és NÁNÁSI IRÉNRE haláluk évfordulóján. Emlékük legyen áldott! Nagyon hiányoztok! A család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kollégánknak AGGOD ZSOLTNAK édesapja, AGGOD ISTVÁN elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjék békében! Kollégái a könyvelő irodából.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kollégánknak, BÉLDI FERENCZNEK és családjának (Székelyhíd) a szeretett anyósa elvesztése miatt érzett fájdalmában. A jó Isten nyugtassa békében, nyugalma legyen csendes! A Contimex üzem vezetősége és munkaközössége.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága gyermekre, testvérre és unokára, CSORDÁS LALIRA (Szentimre, élt 18 évet), aki ma 20 éve örökre itthagyott minket. „Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még,/ Megtölteni szépséggel a család életét./ Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény/ De lelkünk egy darabja utadon elkísér./ Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy,/ Mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy./ Annyira fáj, hogy el sem mondhatom!/ Nem látom többé, s nem is hallhatom.” Bánatos szüleid, testvéred és családja, valamint nagymamád.

*

Fájó szívvel emlékezünk egyetlen gyermekünkre, BALÁZSI ISTVÁN ZSOLTRA (Fugyi)
halálának 13. évfordulóján. Amikor elmentél, kialudt egy csillag,/ Az angyalok a mennyországba hívtak./ De sajnos itt lent elvesztettünk téged,/ A legtisztább angyalát a földnek és az égnek./ Istenem, Teremtőm, adj még nekünk erőt,/ Elviselni, hogy csak álmunkban látjuk őt!/ Küldjél az égből hitet nekünk,/ Mert hiába viszünk sírjára virágot,/ Eltemettük vele az egész világot.” Bánatos édesanyja, nevelőapja és nagymamája.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága gyermekünkre, IFJ. CSORDÁS LAJOSRA (LALI, 1980–1998) halálának huszadik évfordulóján. „Üres az udvar, a ház, hiába várunk, nem jössz haza már. Eltűnt egy élet, csak az emlék maradt, szívünkben érted fájó könny fakad.” Emléked szívünkben él örökké. Szüleid, Anyu, Apu és Mama.

*

„Nélküled olyan az életünk, mint egy festmény, amelynek nincsenek színei.” Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, rokon és barát, AGGOD ISTVÁN festőművész 71 éves korában elhunyt. Drága szerettünktől 2018. augusztus 7-én, kedden 13.30 órakor a Rulikowski temető városi kápolnájából veszünk búcsút. A gyászoló család.

*

„Istent és az ő igazságát csak jóakaratú, alázatos emberek ismerhetik meg.” GERGELY CAROL, VARADI MARIA ELENA, MIKÓ ŞTEFAN, BELENEŞI GHEORGHE, CORMOŞ ALEXANDRU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.