Gyászhírek, 2018. augusztus 31.

Akt.:
Gyászhírek, 2018. augusztus 31.
Fájó szívvel emlékezünk szeretteinkre, Boţa Dorelre és Boţa Anára (Bors), akik ma 2 éve hagytak itt bennünket. Elmentetek tőlünk, néhány perc alatt, számunkra döbbenet és fájdalom maradt. Nem tudtak búcsúzni, nem volt rá idő, a jó Isten hívta, el kellett menniük. Arcunkat a könny mossa, mert ők már nincsenek, de a szívünkben örökké élnek. Mi sajnos itt lent elvesztettünk titeket, Istenünk, Teremtőnk adj még nekünk erőt elviselni, hogy csak álmainkban látjuk őket. Hiába visszük sírotokra a virágot, hisz eltemettük veletek az egész világot. A szerető család.

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább gyermekre, édesanyára, testvérre, sógornőre, SZABÓ GIZELLÁRA, (született VARGA, Érköbölkút) halálának 16. évfordulóján. ,,Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, Ha szólnál hozzánk, ha ránk nevetnél, Elvitted a fényt, a meleget, Csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet. Számunkra te sohasem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok!” Örökké bánatos édesanyja Ilona, fia Csabi, testvére Sándor és családja, sógornője Böbi és családja.
*
Együttérzésünket fejezzük ki a családnak a szeretett AMBRUS ERZSÉBET és AMBRUS EMMA elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Pihenésük legyen áldott, nyugalmuk csendes! Máté Joli és családja.
*
Szeretettel és el nem múló fájdalommal emlékezünk…10 éve már csak emlékezünk IFJ. PETRI SÁNDORRA (Hegyközpályi). Nyugodj békében! Szeretteid.
*
Fájó szívvel emlékezem drága fiamra, IFJ. PETRI SÁNDORRA (Hegyközpályi) halálának 10. évfordulóján. Áldott legyen emléked, csendes a pihenésed! Bánatos édesanyád.
*
Megemlékezés NAGY LAJCSI (volt margittai lakos) halálának 4. évfordulóján. „Egész életeden át dolgozva éltél, Bánatot ránk hagyva hirtelen elmentél. Örök álom zárta le szemedet, Megpihenni tért dolgos két kezed.” Feleséged, gyermekeid és az egy unoka.
*
Mély fájdalommal és könnyes szemmel emlékezem drága férjemre, JÓNÁS MIHÁLYRA, aki egy éve adta vissza lelkét Teremtőjének. Ahogy telnek a napok, múlnak az esték, úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék. Örökké szerető feleséged Marika.
*
Emlékezünk drága testvérünkre, PÉNZES FERENCRE (Nagyszántó), aki 9 éve hagyott itt bennünket. Gyászolja felesége és az egész családja.
*
Negyvenedik érettségi találkozó alkalmából tisztelettel emlékezünk volt osztályfőnökünkre, tanárainkra és kollégáinkra. A Margittán 1978-ban végzett XII. C osztály.
*
Hatvanegyedik érettségi találkozónkon kegyelettel emlékezünk néhai igazgatóinkra, osztályfőnökünkre és osztálytársainkra. Ismét kevesebb a létszám, eltávozott a jó kedélyű, kedves osztálytársunk, ARI JÁNOS LÁSZLÓ (1939-2017) Budapesten, hosszú betegség után. Béke poraira, emlékét őrizzük. A véndiákok és Sóki Ilona tanárnő, Székelyhíd, 2018. augusztus 25.
*
Új taggal gyarapodott a mennyei gazda-csapat, ID. KONDOR FERENC tenkei barátunk és kollégánk eltávozásával az örök-mezők békés birodalmába. Osztozunk a család gyászában, jeles gazdatársunk emlékét kegyelettel megőrizzük. A Bihar Megyei R.M.G.E. nevében Szentmiklósi Zoltán, Szabó Zoltán és Kisgyörgy Dénes.
*
Fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, anyós, SMAUSZ TERÉZ 76 éves korában elhunyt. Temetése szombaton, 2018. szeptember 1-én 14.30 órakor a városi ravatalozóból lesz. „Utamat végigjártam, hitemet megtartottam…” Gyászoló családja.
*
Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva búcsúzunk a szeretett testvértől és keresztapától, MARA VASILETŐL, aki életének 59. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Nyugodj békében. Testvéred Erzsike, keresztlányod Kinga és férje Jani.
*
Fájó szívvel, de a viszontlátás biztos reményében búcsúzok szeretett fiamtól, MARA VASILETŐL (Hegyközkovácsi), aki hirtelen itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Örökké bánatos édesanyja.
*
Elmenni oly nehéz volt Itthagyni titeket. De ne fájjon most már szívetek. Mert én boldog vagyok S a fényes felhőkön túl Találkozunk még. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ID. MARA VASILE 2018. augusztus 11-én, életének 59. évében elhunyt. Temetése 2018. szeptember 1-jén délután 15 órakor a hegyközkovácsi kápolnából. Bánatos fia Vasile és családja.
*
Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellet indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ID. MARA VASILE 2018. augusztus 11-én, életének 59. évében elhunyt. Temetése szeptember 1-jén délután 15 órakor a hegyközkovácsi kápolnából. Bánatos fia Márton és családja.
*
Fájó szívvel osztozunk szerettei fájdalmában és búcsúzunk a szeretett VURA FERENCTŐL. Őszinte részvétünket fejezzük ki feleségének VURA MÁRIÁNAK, gyermekeinek és testvérének BALOGH IRMÁNAK (Babikának). Emlékét szívünkben megőrizzük. Árpi, Jutka, Zsuzsa és Martin.
*
„Istenünk, mennyei Atyánk! Alázatos lélekkel ajánljuk jóságodba testvérünket, akit halandó életében szereteteddel szüntelenül oltalmaztál.” VURA FERENC, LASCU ILIE, CIUCULEŢ MIHAI, MĂRCUŢ FLOAREA, BALAJ ANA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az ÚT Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.