Gyászhírek, 2018. augusztus 3.

Akt.:
Gyászhírek, 2018. augusztus 3.
Bánatos szívvel emlékezünk egyetlen gyermekünkre, BORUZS ATTILA NORBERTRE (1980–2001). Az utolsó szó jogán beszélek! Boldog voltam, igen. És fiatal, mindvégig, és vidám és küzdő kedvű és győzedelmes és csalódott és mindig újrakezdő, örökké nyughatatlan. Becsvágyó és becsületes, remélhetőleg. Jó volt, sok minden jó volt. (Szilágyi Domokos) Örökké szerető szülei: Anikó és Gyuri.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa és férj, MAJZIK IMRE 65 éves korában elhunyt. Temetése szombaton, augusztus 4-én 11 órától a Steinberger kápolnából lesz. Gyászoló felesége Emese és fia Gábor.
*
„Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon, az azért van, mert szerettünk nagyon. Bennünk él egy arc, s egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Soha el nem múló fájdalommal búcsúzunk a legdrágább édesapától és nevelő apától, SZABÓ GYULÁTÓL (Nagyszántó). Lánya, nevelt lányai, vejei és imádott négy unokája.
*
„Elmegyek mert el kell mennem, vár rám az ismeretlen hosszú álom. Míg éltem, szívem és lelkem Nektek adtam. Hát ne fájjon halálom.” Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy a szeretett férj, SZABÓ GYULA (Nagyszántó) életének 64. évében türelemmel viselt szenvedés után elhunyt. Temetése augusztus 3-án 15 órakor a nagyszántói ravatalozóból. Nyugodj békében! Felesége Ica.
*
Az elválás örök fájdalmával emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, PAPP SÁNDORRA halálának első évfordulóján. „S ha foszló felhőn át tekint, / A hold földi rögre, / A szeretet hozzád visz megint örökre, mindörökre.” Bánatos feleséged, fiad és családja.
*
Együttérzésünket fejezzük ki SZŰCS SÁNDORNAK és családjának a szeretett édesapa, após, nagyapa elvesztése miatt. A Soós család.
*
Fájdalmas hat hónap telt el, amióta a legdrágább édesapa, KIRÁLY LAJOS elköltözött az élők sorából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos lánya Éva.
*
Könnyes szemmel emlékezünk szerettünkre, TÉCSI JULIANNÁRA halálának 3. évfordulóján. Megemlékező gyászmise szombaton 18 órakor a Barátok-templomában. Örökké emlékünkben él. Az Altfatter és Diugan család.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a ma 10 éve elhunyt drága, jó édesapára, apósra, nagytatára és dédtatára, SÁROSSY GYULÁRA. „Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, s hogy milyen fontos volt ő neked, csak akkor érzed, ha már nincs többé veled.” Nyugodj békében! Szerető családod.
*
Fájó szívvel emlékezünk a 6 éve elhunyt szeretett férjre és édesapára, GUG PÁLRA. Emléke szívünkben él örökre. Nyugodj békében! Özvegyed Marika, fiad Laci.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak szeretett sógornőm, VARGA OLGA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Sógornője Olga és a Bőr család.
*
Fájdalomtól megrendülve tudatjuk, hogy szeretett húgunk, ERDEI IRÉNKE (szül. Nagyjankán) távol imádott szülőföldjétől, július 29-én Székesfehárváron elhagyta e földi világot. Emléke legyen áldott! Storer Margit és családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága édesapára, tatára, déditatára, ÖZV. SZABÓ BÉLÁRA, akit ma 6 hete veszítettünk el. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos lánya Irénke és családja, és fia Béla.
*
„Hogy egy édesanya milyen drága kincs, Azt csak az tudja, akinek már nincs. Mindent adhat az ég kétszer, Márványt, kincset, palotát, Csak egyet nem adhat kétszer, Szerető édesanyát.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, VARGA OLGA (szül. BERECZKI, Bors) életének 74. évében csendesen elhunyt. Temetése augusztus 3-án 15 órakor a borsi temető kápolnájából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle lánya Emi, veje András, unokái Anci, Zoli, Zsolti, unokaveje Imi.
*
„Üres az udvar, a ház, hiába várunk, nem jössz haza már. Eltűnt egy élet, csak az emlék maradt, szívünkben érted fájó könny fakad, emléked örökre szívünkben marad.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, VARGA OLGA (szül. BERECZKI, Bors)
életének 74. évében csendesen elhunyt. Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle lánya Oti, veje Feri, unokája Bernadett.
*
Fájó szívvel emlékezem drága szüleimre, HEVESI JÓZSEFRE és HEVESI MÁRIA IRMÁRA haláluk 8. illetve 2. évfordulóján. „Ez a nap az emlékezés napja, értetek imádkozom halkan, zokogva. Hiába borul rátok a temető csendje, szívemben élni fogtok mindörökre. A halál nem jelent feledést és véget, amíg élnek azok, akik szerettek titeket. Isten őrködjön pihenésetek felett! Nyugodjatok békében! Szerető lányotok Éva.
*
„Szólítani fogsz, és én válaszolok neked, vágyakozol majd kezed műve után.” (Jób 14:15) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, testvér, SZÉLL GYULA (szül. Siter) életének 83. évében elhunyt. Temetése hétfőn 15.30 órakor lesz a Rulikowski temető városi kápolnájából, Jehova tanúi egyház szertartása szerint. A viszontlátás reményében búcsúzik tőle: felesége, 4 gyermeke, azok házastársai, 7 unokája, 3 testvére és hittestvérei Jehova tanúi világméretű családjából.
*
„Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.” BREAZ FLOARE, MAJZIK IMRE, CODOBAN ANA, SZÉLL GYULA, NÉMET ROZÁLIA, BUIŢĂ MARIOARA, CIOTOCLIEC IOAN IORDAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
„Hogy egy édesanya milyen drága kincs, Azt csak az tudja, akinek már nincs. Mindent adhat az ég kétszer, Márványt, kincset, palotát, Csak egyet nem adhat kétszer: szerető Édesanyát.” Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, nagynéni, GHIURCAN IULIANA életének 59. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Augusztus 1-jén a vajdai temetőben helyeztük örök nyugalomra. Emlékét megőrizzük örökké. Búcsúznak tőle gyermekei: Károly, Laura, Anita, Clelia, Barnus, Balázs, Szebi, vejei Józsi, Feri, Imre, drága unokái Álmos, Beluci, Dominik, Patrik, Hanna, a testvére György, felesége Viola, leányuk és vejük, a rokonság, valamint köszönet a vajdai református egyház lelkészének Kondor Endrének, szívhez szóló búcsúztatásáért, az egyház enekkarának, valamint a kedves ismerősöknek, szomszédoknak, akik szép számmal eljöttek, elkísérték utolsó útjára. Nyugodjon békében! Búcsúzunk a Szerző Erzsébet és családja nevében: Ildikó, Annabella, Lavinia.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a szerető édesanyától, anyóstól és nagymamától, GÁSPÁR MAGDOLNA ROZÁLIÁTÓL (szül. BÍRÓ, Biharpüspöki), aki életének 66. évében hosszú, súlyos betegségben elhunyt. „Nem vársz minket ragyogó szemekkel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, Megmarad szívünkben fájó emléked.” Nyugodj békében! Temetése 2018. augusztus 4-én, szombaton 12 órától lesz a biharpüspöki ravatalozóból. Búcsúznak tőle szerető lányai Beáta és Tímea, férje Gyuszi, vejei Vincze és Zoli, unokái Vivien, Evelin és Viktória.