Gyászhírek, 2018. augusztus 28.

Gyászhírek, 2018. augusztus 28.
Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, apósra, id. RAIS ISTVÁNRA halálának tizenharmadik évfordulóján. Emléke ma is él bennünk. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes. Őt soha nem felejtő, bánatos családja.


Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, HABI ILONA (IRMA) életének 78. évében, türelemmel viselt betegség után elhunyt. Temetése augusztus 28-án, kedden 13.30 órakor lesz a városi ravatalozóból. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Lánya Icu, fia Pisti, menye Móni, unokái Gergő, Márk és Bogica.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, Id. Habi Ilonától. „Ott van ő már, ahol nem fáj semmi, csendes pihenését nem zavarja senki.” Nyugodj békében, amíg élünk, nem feledünk téged. Testvére Rózsi és családja.

*
„A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt, Elmentél, de gondolatban örökké velünk maradsz.” Már 11 éve nincs közöttünk TÖKÖLI ANDRÁS. Szerető családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk, ID. KONDOR FERENC temetésén részt vettek, vagy kegyelettel gondoltak rá. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és nagymama, AMBRUS ERZSÉBET 2018. augusztus 22-én, életének 93. évében eltávozott közülünk. Hamvait húga AMBRUS EMMA hamvaival együtt helyezzük örök nyugalomra. Temetésük szerdán, 2018. augusztus 29-én 12 órakor lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnából. Lánya Erzsike, unokája Gabi.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, NAGY JULIÁNNA (szül. BANCSA) 81 éves korában elhunyt. Temetése szerdán 15 órakor a Steinberger kápolnából. Szerető családja.

*

Elment tőlünk, néhány perc alatt,/ Számunkra döbbenet és fájdalom maradt./ Nem tudott búcsúzni, nem volt rá ideje,/ A jó Isten hívta, el kellett mennie./ Imádta családját, mindenkit szeretett,/ Akkor volt boldog, hogyha segíthetett./ Arcunkat a könny mossa, mert már ő nincs többé./ Szívünkben emléke élni fog örökké. Mérhetetlen fájdalommal, porig sújtott bánattal búcsúzunk a drága jó férjtől, imádott édesapától, a drága tatától, nagyon szeretett dédikétől, NAGY LAJOSTÓL (Nagyszalonta). Összetört szívű felesége Irma, drága gyermeke Gyöngyike, unokái Petra és Patrik, dédunokája Kristóf.

*

Együttérzésünket fejezzük ki a BANCIA családnak a szeretett apa, após, nagyapa elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Békés megnyugvást az elhunytnak, a családnak vigasztalódást. A Caritas Catolica munkaközössége.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 6 hónap elteltével BARABÁS BÉLÁRA (Magyarkakucs), arra a fagyos februári napra, amikor az Úr örökre magához szólította. Némán és szomorúan állunk sírodnál, ahova megpihenni tértél minden fájdalmat elhagyva, amelyet türelemmel viseltél magadban. Isten nyugtasson békében! Örökké bánatos felesége Irénke, lánya Tímea, unokái Raul és Alex, fia Bélus.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, BALOGH ZSOLTRA (Csatár), aki már 6 hete eltávozott közülünk. Amikor elmentél, kialudt egy csillag,/ Az angyalok a Mennyországba hívtak./ Mi sajnos itt lent elvesztettünk téged,/ A legtisztább angyalát a földnek és az égnek./ Istenem, Teremtőm, adj még nekünk erőt,/ Elviselni, hogy csak álmainkban látjuk őt./ Hiába viszünk a sírodra virágot,/ Hisz eltemettük veled az egész világot. Fájó szívvel emlékezik rá bánatos édesanyja, nővére Erika és annak családja, menyasszonya Tündike, keresztszülei Erzsike és Laci.

*

„Elhagylak. De ha sírva szólsz nekem, leszállok hozzád, édes gyermekem, s mint éji szellő a virágot, megcsókolom harmatos arcodat.” (Gárdonyi Géza) A biharpüspöki temető néma sírkertjében 5 éve alussza örök álmát a szeretett, jó édesanya, anyós és nagymama, NAGY JULIÁNNA (szül. PAPP).„Édesanyám: a legszebb név, mindjárt Isten után,/ a legszebb szó, mit kimondhat a szám./ Édesanyám: a legszebb lény, kit földön ismerek,/ a legszebb lelkű minden lény felett./ Édesanyám: ki érettem legtöbbet szenvedett,/ ki mindennél jobban szeretett./ Édesanyám: azt kívánja szerető gyermeked,/ adjon az Isten nyugodt, békés pihenést neked.” Ha el is mentél, itt leszel velem… mindig… titkon… észrevétlen. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Nyugodjon békében! Örökké bánatos lánya Róza, veje János és unokája Alice.

*

„Urunk, szent Atyánk, add, hogy bűneitől megtisztulva léphessen át a halál kapuján.” BEJAN TEODOR, HARCOTA STELIAN, CRISTEA DRAGHINA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.