Gyászhírek, 2018. augusztus 24.

Gyászhírek, 2018. augusztus 24.
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk szüleinkre, Takács Jánosra és Takács Rozáliára (Monospetri) haláluk 29., illetve 22. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes. Rózsika, Jancsi és családjuk.

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Fájó és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett Férj, Apa, Nagyapa, POSSZERT GYULA (élt 73 évet), volt sintezás hosszú betegeskedés után örökre itthagyott bennünket, és visszaadta lelkét teremtőjének. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Temetése 2018. augusztus 25-én 12 órai kezdettel a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle a gyászoló család: felesége Nusi, fiai Gyula és Zoltán menyei Melinda és Tímea, valamint unokái Boglárka, Réka és Jessica.
*
Őszinte részvétünk Posszert Annának és családjának a szeretett Férj, Apa, Nagyapa, POSSZERT GYULA elvesztése miatt érzett mély gyászukban. Ardai István és neje Ilona.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett gyermekre, férjre, apára, nagyapára, ifj. Mikucz Jánosra, halálának negyedik évfordulóján. „Lám, ennyi az élet, gondoltad-e, / egy pillanat, és mindennek vége, / szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. / Maradt a bánat, egy csendes sírhalom, / szerető szívünkben gyász és fájdalom. A gyászoló család.
*
Köszönetet mondunk mindenkinek, akik mellettünk voltak a nehéz percekben, amikor tragikus hirtelenséggel itthagyott bennünket SZÉKELY L. „ÖCSI”. Nyugodjon békében. A gyászoló család örökké emlékezni fog reád.
*
Fájó szívvel osztozunk szerettei fájdalmában egy régi jó baráttól, TATAI MENYHÉRTŐL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Emlékét szívünkben megőrizzük. Nyugodjon békében. Fele Béla és családja.
*
Fájdalommal búcsúzunk a szeretett testvértől, FAZEKAS ÉVÁTÓL (szül. CSORDÁS). Ott van ő már, ahol nem fáj semmi, csendes pihenését nem zavarja senki. Nyugodjon csendesen, legyen békés álma, találjon rá odafent az örök boldogságra. Temetése augusztus 24-én 11.30 órakor a Városi Ravatalozóból. Búcsúzik tőle húga Judit, férje Béla, keresztlánya Bianka és Csabi.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett gyermektől és testvértől, FAZEKAS ÉVÁTÓL (szül. CSORDÁS). „Úgy mentél el csendesen és szerényen, drága lelked nyugodjon békében!”. Búcsúzik tőle anyukája és testvére Sanyi.
*
Szeretettel és kegyelettel emlékezünk drága szüleimre, KOVÁCS EMMÁRA (Hegyköszentimre) halálának 30. és KOVÁCS KÁROLYRA halálának 25. évfordulóján. Szerető lányuk Irma, vejük József, unokáik és azok családja.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk minden rokonunk, ismerősünk és jó barátunk nevében, hogy a szeretett FAZEKAS ÉVA (született CSORDÁS ÉVA) 2018. augusztus 20-án elhunyt. 2018. augusztus 24-én 11.30 órakor helyezzük hamvait örök nyugalomra a nagyváradi Rulikowski temető Városi kápolnájából. A gyászoló bánatos család.
*
Megrendülten tudatjuk, hogy a szeretett IFJ. BOROS KÁROLY (gyantai születésű) életének 45. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Nyugodjon békében. Gyászolják felesége, leánya, édesapja, húga és családja, keresztszülei és a rokonság.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, SZABÓ KÁROLYRA halálának első évfordulóján. Megállt a szíved, mely élni vágyott, pihen a két kezed, mely dolgozni imádott. Két kezed munkáját mindenhol látjuk, szerető jóságod szívünkbe zárjuk. Idézzük szavaid, tetteid, emléked, örökké szeretünk, nem feledünk téged. Szíved súgta, Isten veletek, szeressétek egymást, ha én már nem leszek. Csak a mi szívünkben hagytál keserűséget. Álmaid a mélyben legyenek csendesek, a jó Isten őrködjön pihenésed felett!” Bánatos felesége Irénke és gyermekei Karcsika és Baby.
*
Immár 13 éve, hogy a drága férj, apa, nagyapa, kolléga, MARGIT FERENCZ, a Prestarea villanyszerelő mestere megtért a Teremtőjéhez. Búcsúzik tőle családja, ismerősei.
*
Könnyes szemmel emlékezünk a drága jó édesanyára, anyósra, nagymamára és dédnagymamára, FODOR JULIANNÁRA (Mezőtelegd) halálának 1. évfordulóján. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel / Nem őrülsz már nekünk szerető szíveddel. / Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, / Szívünkben megmarad fájó emléked.” Örökké szerető családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk JÁNOS MÁRIÁRA halálának 9. évfordulóján. Múlnak az évek, de mi soha nem feledünk. Szerető családja, férje Gyula, lánya Mimi, veje Öcsi, unokái Patrick és Rajmond.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki az érszalacsi TATAI családnak szeretett barátunk, MENYUS elvesztése miatt. A Kapalai család.
*
Szomorú, megtört szívvel emlékezünk HORVÁTH OTTÓRA, aki ma egy éve hagyott itt bennünket. Egy harc volt az életed a betegségekkel, de most megpihentél. Nyugodj békében. Örökre a szívünkben maradsz. Bánatos feleséged Anikó, fiad Tibi, unokád Fatima és második fiad Krisztián.
*
Megtört szívvel tudatjuk, hogy drága édesanyánk, LUKÁCS IRÉN (szül. ÁRGYELÁN) 73 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 25-én, szombaton 11.30 órakor a Városi kápolnából. Gyászolja négy gyermeke és azok családja.
*
Búcsúzunk szerető sógoromtól, CHISVASI ALEXANDRUTÓL (élt 90 évet). Temetése augusztus 24-én 14 órakor lesz Szentandráson. Sógornője Kati és családja.
*
Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a drága feleségre, szerető édesanyára, LŐRINCZ ILONÁRA (sági születésű), akit 6 hónapja rabolt el tőlünk a kegyetlen halál. Örök álom zárta le a szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Ha egy könnycsepp gördül le arcunkon, azért van, mert szerettünk és hiányzol nagyon. Bennünk él arcod, végtelen szereteted, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Nyugodj békében.
Bánatos, gyászoló családod.
*
Megrendülten értesültünk KISS RUDOLF haláláról. Őszinte részvétünk feleségének ZSUZSÁNAK és az egész családnak. Mielőbbi megnyugvást és vigasztalódást kívánnak volt osztálytársaid a volt Klasszikus Líceumból.
*
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy SZŐLLŐSI ILONA (szül. SCHMIDT) életének 88. évében elhunyt. Temetése 2018. augusztus 24-én 15 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Unokahúga Márti, sógornője Márta, valamint az Oláh család.
*
Nyugodjanak békében! AMBRUS ERZSÉBET, POSSZERT GYULA, AVRAM VETURIA, BOROS KÁROLY. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
55 éves érettségi találkozónk alkalmából kegyelettel és mély tisztelettel emlékezünk elhunyt igazgatóinkra, CHIS GHEORGHE, DEUTSCH IRÉN, VERES SÁNDOR osztályfőnökeinkre, POP KLÁRA – XI. C, DR. TÓTH ISTVÁN – XI. H, tanárainkra: ALMÁSSY LÁSZLÓ, LŐRINCZ KLEMENTINA, ZALÁNYI MAGDOLNA, DR. DRAGOMIRESCU MARIA, RITTER FERENCZ, HORVÁTH LÁSZLÓ, BODONI ÁGNES, LUKÁCS ILONA, KREINER MÁRTA, SCHWARTZ LAJOSNÉ, NAGY LIVIU, SÁRI LÁSZLÓ, BLAGA EMIL, CRICAN ILEANA, SCHWARTZ ANNA, VÁRADY ISTVÁN, ORBÁN TERÉZ,
drága osztálytársainkra: XI. C osztály: ISTÓK ÁGNES, FEKETE ISTVÁN, KIS ZOLTÁN, KLIMANOVITS MÁRIA, KOVÁCS LÁSZLÓ, MÁTHÉ PÉTER, MORVAY KATALIN, SEREGHY LEHEL, ifj. SZEBENI BARNA, TÖRÖK MIHÁLY, PÁL ROZÁLIA, BÍRÓ ISTVÁN, XI. H osztály: SIPOS ZSOMBOR, ILLE JÁNOS, KULCSÁR TIBOR, SIMON GYÖNGYI, FERENCZI LÁSZLÓ, HENNIG JÓZSEF. A megemlékező szentmise 2018.08.25-én 10 órakor lesz a Premontrei préposti széktemplomban. A nagyváradi volt 4. Sz. Középiskola 1963-ban végzett XI. C osztályának közössége.
*
„Nem térhetünk vissza a múltba, de emlékezni jó.” 55 éves érettségi találkozónk alkalmából kegyelettel emlékezünk nagyra becsült volt igazgatóinkra és tanárainkra, szeretett osztályfőnöknőnkre, DR. ZALÁNYI GYULÁNÉRA és kedves osztálytársainkra: BŐSZE SÁNDOR, FÖLDESSY GYÖRGY, ILLÉS ALIZ, KISS PÉTER, LAMMEL GÉZA, LUKÁCS ISTVÁN, PÁLMAY LÁSZLÓ, SERES JÓZSEF, TÓTH KLÁRA. Nyugodjanak békében. A volt nagyváradi 4-es Számú Középiskola 1963-ban végzett XI. E humán osztály diákjai.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára, SZABÓ ERZSÉBETRE (szül. Kémeren) halálának 9. évfordulóján. „Bármilyen csodás is a világi élet, / Pótolni nem tudna soha senki Téged! Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, halálod, míg élünk, fájó emlék marad!” Emlékezik szomorú családja: férje András, lányai Gyöngyi, Elvira és Jutka, valamint azok családjai.