Gyászhírek, 2018. augusztus 22.

Akt.:
Gyászhírek, 2018. augusztus 22.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a ma 6 éve elhunyt drága férjre, édesapára, nagyapára, apósra és vőre, ZALÁNYI ZSIGMONDRA. „Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, s míg élünk, őrizzük őket.” Bánatos felesége, fia, menye, unokája és anyósa.


Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, IFJ. ZALÁNYI ZSIGMONDRA halálának 6. évfordulóján. Amikor elmentél, kialudt egy csillag/ Az angyalok a Mennyországba hívtak/ Mi sajnos itt lent elvesztettünk téged/ A legtisztább angyalát a földnek és az égnek/ Istenem, teremtőm, adj még nekünk erőt/ Elviselni, hogy csak álmunkban látjuk őt./ Hiába viszünk a sírodra virágot/ Hisz eltemettük veled az egész világot. Fájó szívvel emlékezik rá bánatos édesanyja, húga és annak családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor drága, imádott fiunk, IFJ. KOVÁCS ISTVÁN (élt 40 évet) ma 12 éve örökre itthagyott bennünket. Hiányod éget, sajogva, fájva, nem hozhat vissza a gyertya lángja. Lelked velünk van, az arcunkhoz simul. Lábunk önkéntelenül is a sírodhoz indul. Visznek ők hozzád, nem néznek semerre, csak a temetőbe a Te drága nyughelyedhez. A színek itt megkoptak, minden élettelen. Nélküled nincs öröm, a bánatom végtelen. Ez a legnagyobb fájdalom, mi egy szülőt érhet. Istenem, segítsd őt, csak arra kérlek. Légy vele, óvd, vigasztald, öleld át helyettem. Istenem! Te tudod, mennyire szeretem. Örökké bánatos édesanyád, édesapád, öcséd Laci, sógornőd Anna Maria.

*

Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, FARKAS EMMA (szül. SINKA) életének 79. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2018. augusztus 22-én 16 órakor a szentjánosi ravatalozóból. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom./ Sírodra szálljon áldás és nyugalom/ Álmaid a mélyben legyenek csendesek/ A jó Isten őrködjön pihenésed felett./ Nyugodj békében.” Búcsúzik tőle férje Jóska, lányai Emese és Gyöngyi, vejei Laci és Tibi, unokái Emőke és férje Zoltán, Csongor és felesége Adrienn, Arnold és barátnője Aletta, dédunokája Olivér.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett szülőkre, az édesapára, MÉSZÁROS GYULÁRA halálának 31. évfordulóján, valamint az édesanyára, MÉSZÁROS RÓZÁRA halálának 16. évfordulóján. Nyugodjatok csendesen, legyen békés álmotok. Találjatok odafent örök nyugodalmat. Könnycsepp gördül végig az arcunkon, ez azért van, mert hiányoztok nagyon. Szívünkben örökké élni fogtok. Szerető leányotok Rózsi és férje Gyuri.

*

„Jézus, halálában is mennyei Atya akaratát teljesítette.” SZÖLLÖSI ILONA, CACUCI ECATERINA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa és após, LUKÁCS JÁNOS 2018. augusztus 19-én, vasárnap, 72 éves korában örökre itthagyott bennünket, és visszaadta lelkét teremtőjének. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Temetése a váradi Hasas kápolnából, augusztus 22-én, szerdán 12 órakor. Búcsúzik tőle gyászoló családja, felesége Doina, fia Janika és menye Alina.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérünk hosszú szenvedés után elhunyt. Bordás Antal (élt 72 évet) temetése csütörtökön 15 órakor a nagyszalontai kápolnából. Búcsúzik tőle lánya Judit, élettársa Irénke, testvérei Piri, Marika, János és családjaik.

*

„Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.” Fájó szívvel, de a viszontlátás biztos reményében búcsúzunk a drága, szeretett férjtől, édesapától, apóstól, nagytatától, déditatától, KISS RUDOLFTÓL (volt infrăţireás, volt futballista), aki életének 88. évében eltávozott az élők sorából. Temetése augusztus 22-én 15 órakor a biharpüspöki temetőben. Mindannyiunk életében meghatározott szerepet töltött és tölt be mind a mai napig. Emlékét szívünkben megőrizzük. Búcsúzik tőle felesége Zsuzsa, lányai Enikő, Ibolya, vejei Aurel, Öcsi, unokái Csabi, Zsolti, Csilla, unkamenye Timea, dédunokái Nóra, Zalán.
*

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága férj, édesapa, após, nagyapa, déditata, BEREK LAJOS (élt 82 évet) hosszú szenvedés után megpihent. Szeretett halottunkat augusztus 23-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a biharfélegyházi kápolnából.
„Csendesen alszik, fájdalmát elhagyva, örökre megpihent. Angyalok vigyázzanak örök álmára.” Emlékét megőrizzük egy életen át. Fájó szívű családja.

*

Mély fájdalommal a szívemben tudatom, hogy drága édesapám, BEREK LAJOS megpihent a sok szenvedés után. Emléked szívemben lesz, ameddig élek, mert csak az hal meg, akit elfelejtenek. Nyugodj békében. Szerető lányod Kati családjával.

*

Fájó szívvel és mély együttérzéssel búcsúzunk szeretett keresztanyámtól, FARKAS EMMÁTÓL. Őszinte részvétünket fejezzük ki családja minden tagjának. Keresztfia Zoli és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett komaasszonyomtól, FARKAS EMMÁTÓL (Szentjános), aki visszaadta lelkét teremtőjének. Őszinte részvétem a keresztlányomnak, Gyöngyinek és családjának ezekben a nehéz órákban. Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, emlékét őrzi béke és nyugalom. Özv. Kakócz Judit és családja.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett fiam, VESZA TIBOR JÓZSEF életének 50. évében elhunyt. Temetése augusztus 22-én 13 órakor a biharpüspöki kápolnából. Bánatos édesanyja Balla Erzsébet.

*

Fájó szívvel búcsúzom szerető öcsémtől, VESZA TIBORTÓL. Bátyja Vesza László és családja

*

Őszinte részvétem Balla Erzsébetnek szeretett fia, VESZA TIBOR elvesztésében. Özv. Balla Sándorné és családja.

*

Búcsúzom szerető unokaöcsémtől, VESZA TIBORTÓL. Nagybátyja Balla András és neje Erzsike.

*
Fájdalommal tudatom, hogy szerető édesapám, VESZA TIBOR JÓZSEF életének 50. évében elhunyt. Bánatos fia Miki.