Gyászhírek, 2018. augusztus 20.

Gyászhírek, 2018. augusztus 20.
„Volt emberek/ Ha nincsenek is, vannak még. Csodák./ Nem téve semmit, nem akarva semmit, hatnak tovább.” (Kosztolányi Dezső) Jó utat, TÜNDE! Nagyon sok szeretettel, gondolunk rád. Barát Enikő, Báthori Éva, Czirják Enikő, Domján Kati, Koncz Brigi, Vura Gizi, Tódor Éva.


Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesanyánktól, DOCZE JOLÁNTÓL. Temetése augusztus 21-én 12:30-tól lesz a városi kápolnából. Lánya Kati, fiai Jenci és Jóska családjaik.

*

„Az Úr az én világosságom és üdvösségem” (Zsolt 27,1). Fájó szívvel búcsúzunk gyülekezetünk megbecsült és szeretett tagjától, SZILÁGYI ILONA testvérünktől. A feltámadás Urának vigasztalását és békességét kérjük a szeretett feleséget, édesanyát, nagymamát, anyóst gyászoló család számára. A nagyszántói református gyülekezet és lelkipásztora.

*

Nem felejtünk míg dobog a szívünk. Úgy érezzük, ti is itt vagytok velünk. Korán meghaltatok, pedig mindenünk ti voltatok. Magatok után összetört szíveket hagytatok. Nagyon hiányoztok!!!Szomorúan emlékezünk a szeretett férjre és apára, ID. GALACZI KÁROLYRA (1949–2001. augusztus 25.), valamint három drága gyermekre és testvérre, GALACZI LEVENTÉRE (1978–2002. január 24.), GALACZI ZSOLTRA (1980–2002. január 24.), és IFJ. GALACZI KÁROLYRA (1974–2014. augusztus 18.). Elmentettek, pedig sok dolgotok lett volna még. Megtölteni szépséggel a családotok életét. Elmentettek, s veletek együtt eltűnt a remény. De lelkünk egy darabja utatokon elkísér. Veletek vagyunk most is, ti pedig velünk vagytok. Mert szeretetünk irántatok oly végtelenül nagy. De sajnos itt lent elvesztettünk titeket. A legtisztább angyalait a földnek és az égnek. Istenem, Teremtőm, adj meg nekünk érőt elviselni, hogy csak álmunkban lehetünk újra együtt. Küldjél az égből hitet nekünk, mert hiába viszünk sírjukra virágot. Eltemettük velük az egész világot. A gyászoló, szerető család.

*

Nyugodjatok csendesen, legyen békés álmotok, találjatok odafent örök boldogságot. Megpihenni tértettek mindenkit itthagytatok, de az emléketekkel szívünkben maradtatok. Számunkra ti soha meg nem haltatok. Drága nagyapa, apa és nagybátyáim ID. GALACZI CÁROL (1949–2001. augusztus 25.), IFJ. GALACZI CÁROL (1974–2014. augusztus 18.), GALACZI LEVENTE (1978–2002. január 24.), GALACZI ZSOLT (1980–2002. január 24.). „Maréknyi fény, tengernyi bánat és mélységes csend maradt utánatok. De mégis bennünk éltek tovább, mert az emléketek erősebb mint a távozásotok.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezik rátok: unokád, lányod, unokahúgotok, férje és a pici Maja.

*

Drága édesanyánk, már 21 év telt el, amióta szerető szíved megszűnt dobogni, ügyes kezeid dolgozni, de mi még mindig szeretettel gondolunk reád POCSAI ERZSÉBET. Szívünkben örökké élni fogsz. Nyugodj békében. Lányai Erzsike és Jutka családjaikkal.

*

Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek, hiába szállnak álmok, évek, ők itt maradnak bennünk csendesen még. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága édesanyánkra, PÁL IRÉNRE (Bihar) halálának 5. évfordulóján. Úgy mentél el csendben, szerényen, drága jó lelked nyugodjék békében. Emlékeznek gyermekei: Emike, Tibi és családjaik.

*

Fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor a szeretett feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama, SZABÓ ROZÁLIA ma 5 éve eltávozott közülünk. Utad a szenvedés kövein vezetett,/ Akartad az életet, de már nem lehetett./ Megfáradt a lelked, feladta a küzdelmet,/ nem bírta a kínt, mit a sors rád méretett./ Angyalok vigyázzák odafenn léptedet,/ Mennyországban a nyugalmat megleled./ Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/ Sírodra szálljon áldás és nyugalom. Bánatos férjed, lányod, unokád, dédunokád, unokamenyed.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett és szerető édesanyára, nagymamára, NEMES GIZELLA GYÖNGYIRE (volt nyugalmazott főgyógyszerész) halálának 3. évfordulóján. Hozzád már csak a temetőbe mehetünk, virágot csak a sírodra tehetünk. Könnycsepp gördül végig az arcunkon, ez azért van, mert hiányzol nekünk nagyon. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Emlékszik rá fia Karcsika, menye Gabriella, unokái Celeste és Nicholas, a rokonok, kollégák, barátok és szomszédok.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk BIHARI BÉLÁRA (élt 32. évet) halálának 16. évfordulóján. Elmentél egy hosszú útra, tudjuk többet nem jössz vissza. Örömünk, bánatunk nincs ki meghallja. Múlnak az évek, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket. Pihenésed legyen áldott. Bánatos édesanyád, felesége, lánya Tímea, férje Zoltán.

*

IFJ. GALACZI KÁROLY (élt 39 évet). Ma 4 éve annak a szomorú napnak, hogy itthagytál bennünket. Egy perc volt, és véget ért az életed. Itthagytál minket, kik szerettek tégedet. Imádtad a családod, mindenkit szerettél, akkor voltál boldog, ha örömöt szereztél. Könnyes az út mely sírodhoz vezet. A jó Isten őrködjön pihenésed felett. Sírodon nyílik a szegfű, a rózsa. Szívünkben nem halványul emléked soha. Temetőben míg virul a virág, szomorúan gondolunk rád, soha el nem felejtünk. Bánatos családod, feleséged Enikő és imádott gyermekeid Karcsika és Vivien.
*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy GYÖRGY KÁROLY (Bihar valamikori polgármestere) életének 84. évében szerettei körében Magyarországon csendesen elhunyt. A gyászoló család.

*
„Ha a búzaszem elhal, sok termést hoz.” ARZENTON GINO, NAGY GÁBOR, VESZA TIBOR-JÓZSEF, VARGA IRINA, CHIOREAN IOAN, UNGUR ALINA, KOCH KATALIN, KOTELES JÁNOS, POPOVICI MARIA, IGNA ANA, CUC MARIA. Őszinte részvétünket a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszintén osztozunk Erika, Linda, Nicole fájdalmával a szeretett férj, édesapa, ARZENTON GINO tavozásában az élők sorából. Nagynénjei: Ibi, Erzsi, Kati.