Gyászhírek, 2018. augusztus 17.

Gyászhírek, 2018. augusztus 17.
„Isten szívén megpihenve” Szeretett édesanyánk, TAKÁCS TÜNDE augusztus 8-án, hirtelen súlyos betegség következtében elhunyt. A hamvasztás utáni gyászistentiszteletet augusztus 17-én, pénteken 15 órától a Nagyvárad Újvárosi Református Templomban tartjuk. Kérjük a gyászolókat, hogy egy szál virággal fejezzék ki együttérzésüket. A gyászoló család.


„Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, én adok, az én testem a világ életéért.” MUREŞAN GHEORGHE, PEREŞ GAVRIL IOAN VALENTIN. Őszinte részvétünket a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam” (2 Timóteus 7) Könnyes szemmel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós és nagymama, SZILÁGYI ILONA (szül. KIRÁLY ILONA, Nagyszántó), életének 68. évében elhunyt. Temetése szombaton 18-án 14 órakor lesz a nagyszántói kápolnából. Összetört szívű gyermekei és családjaik.

*

„Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.” (Zsoltárok 2 3:4) Fájó szívvel búcsúzom szeretett feleségemtől, SZILÁGYI ILONÁTÓL (szül. KIRÁLY ILONA, Nagyszántó), aki életének 68 évében vissza adta lelkét Teremtőjének. Szeretett halottunk földi maradványait 2018. augusztus 18-án 14 órától helyezzük örök nyugodalomra, Nagyszántón. Bánatos férje és családja.

*

Mély fájdalommal osztozunk kedves kolléganőnk és családja fájdalmában, édesanyjuk, SZILÁGYI ILONA hirtelen elvesztése miatt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A nagyszántói idősek otthona munkaközössége.

*

Megrendült szívvel búcsúzunk otthonunk szeretett lakójától, SZILÁGYI ILONÁTÓL, aki rövid betegség után hirtelen elhunyt! Drága emléke szívünkben él. Nagyszántói Silver öregotthon.

*

Fájdalommal teli szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagytatára, apósra, BARABÁS DEZSŐRE (Magyarkakucs), aki 6 hónapja, hogy örökre itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Bánatos családja.

*

Örök fájdalommal és végtelen szeretettel emlékezünk édesanyánkra, SZÉL ANNÁRA (Érsemjén), halálának harmadik évfordulóján. „Emléked legyen áldott és a pihenésed nyugodt” Bánatos lányai Katika, Berta és Babu, unokái és dédunokái.

*

Örök fájdalommal és végtelen szeretettel emlékezünk édesapánkra, TÓTH SÁNDORRA, aki 3 éve itthagyott. Lánya Babi, veje Imre, unokája, a dédunokája és családja, fia Gyula és családja.

*

Sajgó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, MIKÓ OLGÁRA, akit 3 éve, életének 75. évében, augusztus 18-án örökre elvesztettünk. Drága emlékét szívünkben megőrizzük. Lánya Panni, veje Imi.

*

Drága imádott, egyetlen gyermekünk, KISS LAJOS NORBERT (1982–2007), ma töltené be 36. életévét, de sajnos a kegyetlen sors már több mint 11 éve elrabolta tőlünk. „Azóta árva minden pillanat,/tenyér melegén hallgat a fáradt pillanat,/tavaszok ajkáról hull jajongva a megfagyott tegnap… azóta fázik halovány árnyad. /Azóta félek, elveszett mellőlem fiam éltető pillantása és karomból földre ejtem a valaha oly szépet,/tűnnek a csodaváró percek,/a léptek egyre messzebb mennek,/Elhagyta rózsád illatát,/Fekete madár a nyár, ősz fogja ráncos kezem,/Már közel a végtelen…/Azóta minden fakó, fénytelen.” Örökké szerető édesanyád, édesapád.
*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, apósra, nagyapára, JAKAB ISTVÁNRA halálának 1. évfordulóján. „Nem integet többé elfáradt kezed, / Nem dobog már értünk jóságos szíved. / Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz és örökké ott maradsz.” Nyugodj békében! Örökké bánatos feleséged Marika, fiad István, menyed Magdi, drága unokáid Tamás és felesége Evelin és a rokonság.

*

Mély fájdalommal emlékezünk drága férjemre, az apára, nagyapára, KOVÁCS SÁNDORRA, aki 9 éve hagyott itt örökre. Álmodj csendesen a csillagok között. Kérjük a jó Istent vigyázzon lelkére. Emléked örökké szívünkben él. Nyugodjék békében. Felesége Marika, fia Sanyika, leánya Ibolya, menye Lili, unokái Mathiás és Dávidka.

*

Fájó szívvel emlékezünk, KINDLE MIKLÓSRA (Szalárd) halálának 10. évfordulóján. Múlnak az évek, de mi soha nem feledünk. Szerető felesége és családja.

*

Te a szívünkben örökké létezel,/ Amíg élünk, te is élsz velünk./ Emléked soha el nem hamvadó fényként él bennünk./ Pihenj csendesen, szeretetünk ragyogja be síri világod. Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, KOVÁCS JÓZSEFRE (volt agronómus) halálának 9. évfordulóján. Szerető családja.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, TÓTH SÁNDORRA halálának 3. évfordulóján. Emlékét szívünkben megőrizzük. Felesége Ica, fia Sándor.

*
Szemünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, SPALEK SÁNDORRA, aki augusztus 19-én töltötte volna be 70. életévét. „Nagy kérés volt tőled, hogy őt hagyd meg nekünk? Könyörögni, szenvedni kell azért, hogy boldogok legyünk? Nem sokat kértünk, csak, hogy gyógyuljon meg, s élje azt át velünk, mit ő már nem élhet meg. Gyönyörű szemében a fény még csillogott, még az utolsó napokban is csak mosolygott. Mosolygott, mert hitt, mosolygott, mert élt, semmi mást nem akart Ő, csak élni még. Küzdött, míg tudott, míg volt ereje, de a végzet őt is utolérte! Hosszú útra ment, és a csillagok vezetik, vezetik útját, amíg csak álmodik. Álmodjon egy öregkort, mely csodás és szép, álmodja meg azt, hogy még mindig velünk él. Súgják meg a csillagok üzenetünk…soha sem feledünk és nagyon szeretünk.” Szerető felesége, gyermekei, vejei, menyei és unokái.