Gyászhírek, 2018. augusztus 10.

Gyászhírek, 2018. augusztus 10.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki TAKÁCS RÉKA osztálytársunk Anyukája, TAKÁCS TÜNDE elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjék békében! Az Ady Endre Líceum XI. D osztálya, osztályfőnöke és szülői közössége.


Megrendülten búcsúzunk kedves kollégánktól, barátunktól, Takács Tünde tanártól, a nagyváradi pedagógusok meghatárózó egyéniségétől. Együttérzésünkkel szeretnénk enyhíteni a család fájdalmán. Mély gyászukban vigasztalódást kívánunk. A Mihai Eminescu Főgimnázium munkaközössége.

*

Fájó szívvel emlékezem augusztus 10-én elhunyt bátyámra, PETRI SÁNDORRA, halálának 7. évfordulóján. Emléke legyen áldott. Nyugodjon békében. Öccse Laci.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Nagy Arankának és családjának szerettük, NAGY LÁSZLÓ elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Emléke legyen áldott. Bereczky János és Erzsi.

*

Szomorú szívvel tudatom, hogy egyetlen leányom, SZATMÁRI MÓNIKA tragikus balesetben elhunyt. Akik ismerték és szerették áldozzanak egy percet emlékének. Párja Gyuri, fia Zsombi és bánatos édesanyja Ibolya.

*

Őszinte részvétünk SZATMÁRI IBOLYÁNAK és ZSOMBINAK a drága SZATMÁRI MÓNIKA hirtelen elvesztése miatt. A szívünkben örökké élni fog, emléke legyen áldott, pihenése csendes! A Hévizi és Fazakas család.

*

Szomorú hat hónap telt el, hogy szeretett feleségem, NAGY KLÁRA (szül. BALOGH) hirtelen elhunyt. „Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagytam emlékem örökre, ha látni akartok, csak nézzetek fel az égre.” Az idő nem enyhíti a hiányodat. Szerető férjed Gyuszi és családod.

*

Őszinte részvétem PIRINEK szeretett testvére, GABI elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Monica.

*

Őszinte részvétet kívánunk KOVÁCS ZOLTÁNNAK és KOVÁCS JÓZSEFNEK és családjaiknak édesanyjuk, KOVÁCS MAGDA halála miatt. A B. Shaw C7 tömbház, C lépcsőház lakói.

*

Mély fájdalommal emlékezünk halálának 11. évfordulóján a 31 évesen tragikusan elhunyt drága gyermekre, férjre, édesapára, testvérre, SERCHELI VLADIMIRRA. „Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál itt, az emlékedet, az idő múlik, a fájdalom csak nő, nem hoz enyhülést a múló idő.” Nyugodj békében, drága gyermekünk! Bánatos családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága gyermekre és édesanyára, BALLA EMMÁRA (MOLNÁR) halálának 39. évfordulóján. „Csillag lett ő, mert szívből szeretett,/ S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett./ Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,/ De szívünkben örökké ott marad.” Vigasztalhatatlan édesanyja, lánya és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, nagyapára, dédnagyapára, SZŰCS IMRÉRE, akit ma 10 éve kísértünk utolsó útjára. „Egy nyári reggelen életed véget ért, bánatot ránk hagyva csendesen elmentél. Elcsitult a szív, mely értünk dobogott. Számunkra Te soha nem leszel halott, emlékeinkben élni fogsz, mint a csillagok. Mulandó minden a világon, mint a harmat a letört virágon. Múlnak a napok, telnek az évek, szívünkben marad drága emléked. Nyugodj békében! Emléked örökké őrzi leányod Irénke, vejed Lajos.

*

Emlékezem SZŰCS IMRÉRE. Tíz éve már, hogy minket örökre itthagytál, drága emlékeddel örökre szívünkben maradtál. Bármilyen csodás is a világi élet, pótolni nem tudna soha, senki téged. Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, halálod míg élünk, fájó emlék marad. Unokád: Franciska.

*
Örök fájdalommal és végtelen szeretettel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, apósra, nagytatára, dédire, testvérre, sógorra, SZŰCS KÁROLYRA (Rovex) halálának 20. évfordulóján (református). Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, IFJ. TOLVAJ KÁROLYRA (Éradony) halálának 18. évfordulóján. „Bármilyen csodás is a világi élet,/ Pótolni nem tudna soha, senki téged./ Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz,/ Halálod míg élünk, fájó emlék marad.” Szerető családod.

*

Az évek múlása nem csökkenti hanem erősíti az emberben azt a hiányérzetet, amit egy szerettünk elvesztése jelent. Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, MIKÓ ILONÁRA (Szentjobb) halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott! Bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezem volt élettársamra, FARKAS SZILVIÁRA, (az OTL volt nyugdíjasa), aki augusztus 11-én lesz egy éve, hogy elhunyt. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Soha el nem felejtelek. József.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szerető férjtől, drága édesapától, nagyapától, SZABÓ FERENCTŐL (élt 90 évet). Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,/ Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel./ Múlhatnak a napok, telhetnek az évek,/ Megmarad szívünkben fájó emléked. Nyugodj békében! Temetése Monoron a katolikus temetőben. A gyászoló család, felesége Ilonka, leánya Tünde, veje Józsi és unokája Zsolt és Erika.

*
Fájó szívvel és könnyes szemmel búcsúzunk KOVACSEFF ILONÁTÓL. Temetése hétfőn, augusztus 13-án 11 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét örökre szívünkben őrizzük. Édesanyja és fia.

*

Megrendült lélekkel, mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, testvér, nagyapa, rokon és jó barát, LŐRINCZ ISTVÁN életének 71. évében hosszú betegség után 2018. augusztus 8-án elhunyt. Temetése szombaton 11 órakor a Steinberger kápolnából. Felesége, gyermekei, unokái.

*

„Ma velem leszel a mennyben.” (Lukács 23,33) LŐRINCZ ISTVÁN, HAŞAŞ FLORA, KOVÁCS ALEXANDRU CSABA, CIPLEU IOAN ADRIAN, VAIDA MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.