Gyászhírek, 2018. április 4.

Gyászhírek, 2018. április 4.
„Mereven és szavak nélkül szólunk néma emlékéhez, ezüst könny gyűlik szemünkben, s mind lehull majd sírkövéhez.” Örök szeretettel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk ALMÁSI ROZÁLIÁRA halálának 6. évfordulóján. Szerető férje, fia, lánya és unokája.

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki ALFÖLDY ANDREÁNAK és családjának a szeretett após, apa, nagytata elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Szilágyi és a Búzási család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett férj, édesapa, ALFÖLDI PITYU elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Bei család.

*

A legendás művész házaspár az égi hazában ismét egymásra talált. Nemes életművük, példás emberségük mindnyájunk számára érték. Tisztelettel búcsúzunk a nagyra becsült KRISTÓFINÉ HOVÁNYI JUDITH művésznőtől. Nyugodjon békében. Őszinte részvétünket nyilvánítjuk a gyászoló családnak. Benedek nővérek és Macskási Judit.

*

Őszinte részvéttel búcsúzunk a tisztelt KRISTÓFINÉ HOVÁNYI JUDITH művésznőtől. Nyugodjon békében. Osztozunk gyermekei fájdalmában. Dr. Benedek Anna Mária és Ferenc.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a legdrágább édesanyától és nagymamától, HEGEDŰS JULIANNÁTÓL (szül. MÁRTHA JOLI, Biharfélegyháza), aki 77 éves korában rövid szenvedés után elhunyt. Temetése csütörtökön, április 5-én a biharfélegyházi temető ravatalozójából. Búcsúzik tőle lánya Joli, fia Gyuszi, menye Tünde, drága unokája Gyuszika és menyasszonya Timi.

*

„Elhunyt testvéreinknek, rokonainknak és jótevőnknek add meg, Urunk, fáradozásuk jutalmául az örök boldogságot” THOM ERZSÉBET, TYUKODI MARGIT, HEGEDÜS JULIANNA, URSU VERONICA, ISAI MARIA, ALFÖLDI VILHELM ISTVÁN, BÉLTEKI ILONA. Őszinte részvétünket a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett férjem, SZÜCS ISTVÁN 66 éves korában elhunyt. Temetése április 4-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle felesége Erzsike.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy THOM ERZSÉBET (szül. SCHMIDT) elhunyt 75 évesen. Temetése április 4-én 14 órakor az újpalotai kápolnából lesz. Emléke legyen áldott. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, anyós, nagymama, testvér, TYUKODI MARGIT (szül. ALMÁSI, Manci néni) életének 84. évében hosszú betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése április 5-én, csütörtökön 14 órakor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Nyugodjon békében! Szerető lánya Marika, veje Feri, unokái Linda és Hajnalka és fia Feri.

*

Fájó szívvel emlékezünk a ma 2 évvel ezelőtt elhunyt szeretett férjre, édesapára, nagyapára, FODOR BÉLÁRA. Lelked remélem békére talált, S te már a mennyből vigyázol reánk. Soha nem felejtünk, szívből szeretünk, Rád örökkön-örökön emlékezünk. A gyászoló család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett öcsém, KÁRÁNDI GYULA 58 éves korában csendesen elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Kárándi Jóska és családja.

*

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk, GUIAŞ OLGA temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban velünk éreztek. Köszönjük továbbá CSŰRY ISTVÁN püspök úrnak vigasztaló szavait és megható búcsúztatóját. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk KIRÁLY ERNÁTÓL (Biharszentjános), aki hosszú szenvedés után életének 88. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése április 4-én 15 órakor a biharszentjánosi kápolnából. „Emléke legyen áldott, pihenése csendes!” Gyászolják: Ibi, Viktor, Jancsika és Irénke. *

Őszinte részvétünket fejezzük ki LOVÁSZ EMESÉNEK szeretett édesapja, PÉTER MIKLÓS elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Részvétünk a PÉTER családnak. A Bihari Polgármesteri Hivatal munkaközössége.

*

Fájó szívvel búcsúzunk az apától, nagyapától, PETRI JÁNOSTÓL (ny. Ezredes). Emlékét örökké megőrizzük. Mos László és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk PUSKÁS ERZSÉBETTŐL, aki 91 éves korában elhunyt. Utolsó útjára kísérjük a Steinberger kápolnából szerdán 13 órakor. Isten adjon Neki örök nyugodalmat! Búcsúzik tőle fia László, unokája Bea, veje Gyula.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor a drága férjet, édesapát, HORVÁTH SÁNDOR ANDRÁST ma 4 éve, 53 évesen elrabolta a kegyetlen halál. „Nincsen az a nap, hogy ne jussál eszünkbe, s olyankor mindig könny szökik szemünkbe. Nélküled üres a házunk, még most sem hisszük el, hogy hiába várunk. Áldott legyen a föld, melyben örök álmod alszod és a jó Isten békében nyugtasson.” Drága szerettünk, köszönjük, hogy éltél, s minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Örökké bánatos családja.

*

A válás mindig szomorú, különösen akkor, amikor olyan szerettünk távozik el, aki közel állt hozzánk. Mély fájdalommal búcsúzom drága barátnőmtől, kivel testvéri hűség és összetartozás kötött össze, GUIAS OLGÁTÓL, aki, mint pedagógus és nevelő tanítványai iránti szeretete mindig hivatásának a magaslatán állt. Drága, szeretett barátnőm, a jó Isten adjon nyugalmat, békét sírod fölött! Soha nem felejtelek el! Szerető, hűséges barátnőd, Lőrincz Elvira.

*

„Én tudom, milyen elveszteni egy szülőt, aki szeretett. Tudom, hogy ez kettéosztja az életet: előtte és utána. Bármennyi idő telik el azóta, bármilyenek is voltak a körülmények, a gyerekben örökké megmarad a fájdalom.” (Nora Roberts) Mélységes fájdalommal, szeretettel és tisztelettel emlékezem a ma két éve elhunyt Édesanyámra, TAKÁCS ERZSÉBETRE (Érsemjén). Akik ismerték, kérem, gondoljanak Rá szeretettel. Lánya Éva, veje Zoltán.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, POSZTÓS CSABA életének 51. évében eltávozott közülünk. Temetése csütörtökön, április 5-én 12 órakor a városi ravatalozóból. Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle fia Robi és apja Sándor.