Gyászhírek, 2018. április 27.

Gyászhírek, 2018. április 27.
Fájó szívvel emlékezünk 4 éve elhunyt szerető férjre, édesapára, ID. VERES JÁNOSRA (Szentmárton). Emléke legyen áldott, nyugodjon békében. Bánatos felesége és gyermekei.


Küzdöttél, de már nem lehet/ Csend ölel át és szeretet./ Csak az hal meg, kit felednek./ Örökké él, kit igazán szeretnek. Fájó szívvel búcsúzunk kolléganőnktől, KATÓ JUCIKÁTÓL, aki ilyen fiatalon itthagyott bennünket. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Magdi és Rózsika.

*

Fájó szívvel emlékezünk ÖZV. SZABÓ ZSUZSÁNNÁRA (kémeri lakos) kinek jóságos szíve ma 3 éve megszűnt dobogni. „Virágok sűrűjében pihen egy szív csendesen, rég nem dobbant családjáért messze vitted Istenem. Az idő múlik, a fájdalom marad, nem halljuk már többé a kedves hangodat. Mi szólítunk, a néma sír nem felel, de te a szívünkben örökké ott leszel.” Az örökké gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk ÖZV. FERENCZI OLGÁRA (kémeri születésű), aki 6 hete örökre itthagyott bennünket. Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, találj odafent örök boldogságot. Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban. Egy ima most érted szóljon, egy gyertya most érted égjen, ki fent laksz már a magas égben, lenézel ránk onnan fentről, s lelkünkhöz szólsz a végtelenből. Az örökké gyászoló család.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesanyára, anyósra és nagymamára, BANCSA ERZSÉBETRE (Hegyközszáldobágy) halálának 3. évfordulóján. Hogy egy édesanya milyen drága kincs, azt csak az tudja, akinek már nincs. Mindent adhat az ég kétszer, márványt, kincset, palotát, csak egyet nem adhat kétszer, szerető édesanyát. Bánatos családja.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezem drága feleségemre, KENDI ÉVÁRA (szül. OLÁH ÉVA, Jákóhodos, meghalt 2014. április 27.), aki már 4 éve örökre megpihent. Hiányát nem pótolja semmi. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Bánatos férje Géza és fia Gézu.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, testvér és édesanya, KATÓ JULIÁNNA 2018. április 23-án súlyos betegség következtében elhunyt. Búcsúztatása ma, április 27-én 14 órától a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki MUNKÁCSI ERZSÉBETNEK szeretett, elhunyt férje miatt. Ez a nap egy szomorú nap. Érted imádkozunk csendesen zokogva, mert a szeretet sohasem ér véget. Isten őrködjön feletted, pihenésed legyen csendes. Szabó Marika, Alexa Katalin, Huvé Andrea és Manyicska.

*

Egy éve már, hogy a szeretett férj, apa és testvér, ID. JAKAB ISTVÁN (szül. Monospetri) örökre megpihent. „Ez a nap az emlékezés napja, érted imádkozunk csendesen, zokogva. A halál nem jelent elmúlást és véget. Szívünkben örökké élni fog drága emléked.” Nyugodj békében. Fájó szívvel emlékezünk rá: felesége Gabi, fia István, testvéreid, Juci, Zoli, Jancsi és családjai.

*

„Ha elmentél, Okod volt rá s minden tettnél Mondottál egy jó nagyobbat: A halált. Élet, s halál peremén jártunk, Nekünk nem új e gondolat. Ha úgy akarja a muszályság, Jól van, jól van, hát meghalunk.” (Ady Endre) Erre a hétre esik szeretett bátyánk, VARGA SÁNDOR (Nagyvárad) szomorú halálának negyedik évfordulója és a hegyközszentmiklósi temetésének napja. Sajátos humora, szeretete, szorgalmassága, jóságos segítőkészsége, nagyvonalúsága, erős lelke elkísér életünk végéig. Majd találkozunk valahol, valamikor. Bánatos testvérei.

*

6 hónap elteltével szomorúan emlékszem vissza e mai napra, mikor az Úr magához szólította kedves férjemet, MAHOVICS KÁROLYT. Sok könny, szomorú nappalok, s éjszakák sem tudják feledésbe ejteni azt a 61 évi házasságot amit együtt éltünk békességben. Naponta kérem az Urat, adjon békés pihenést, zavartalan álmot számára, mert őt elfeledni nem lehet sohasem. Felesége Erzsike és lelki gyermekei Stela, Oliver, Alexandra és Adriana.

*

Soha el nem múló fájdalommal és mély tisztelettel emlékezünk a férjre, gondos apára, drága tatukára, ID. TÓTH JÁNOSRA (Székelyhíd), április 29-én halálának 18. évfordulóján. A hosszú idő sem enyhítette a veszteség miatti bánatunkat. Hiányzik kedves hangja és szeretete. Míg élt, szerettük, míg élünk, nem feledjük. A bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagyapára, apósra, BÉZI GYULA VILHEMRE, aki már 6 hónapja, hogy itthagyott bennünket. Itt állunk sírodnál, némán és csendesen. Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugodalmad nem zavarja senki. Ha nyugszol is a nehéz föld alatt, nem vagy feledve, szívünkben örökre megmaradsz. Örökké bánatos feleséged Eszter, lánya Csilla, veje Dan, unokád Dávidka.

*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, dédnagyapa, MUNKÁCSI ÁRPÁD-MÁRK 95 éves korában hirtelen elhunyt. Emléke szívünkben örökké élni fog. Utolsó útjára kísérjük 2018. április 28-án, szombaton 13 órakor a biharpüspöki kápolnából. A gyászoló család.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától és anyóstól, KIS IBOLYÁTÓL (szül. Diószegi), aki 79 éves korában csendesen megpihent. Temetése április 30-án 12 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

„Krisztus azért halt meg és azért támadt fel, hogy mind a holtaknak, mind az élőknek ura legyen.” JANCSÓ TAMAS, CURTA GAVRIL. Őszinte részvétünk a gyászolócsaládoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

KIS IBOLYA JULIANNA szeretteinek Isten Lelke szerinti vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona munkaközössége, lakói, valamint a velencei gyülekezet lelkipásztora. „A ki megtalálja az ő életét, elveszti azt; és aki elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.” (Mt 10,39)

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett unokatestvértől, KATÓ JULIÁNNÁTÓL (Jucika), és együtt érzünk a családdal fájdalmában. Legyen békés örök álma! A Széder család Svédországból.

*

Kegyelettel emlékezem édesapám megpihenése 18. és édesanyám 4. évfordulójára. MATEUTZ IOSIF és MATEUTZ MÁRIA. Ez alkalommal kérem, hogy jobban tiszteljük és szeressük az öregeket. József.

*

Fájó szívvel emlékezünk BORBÉLY SÁNDORRA, aki ma egy éve távozott közülünk. Bánatos családja.

*
Megtört, sajgó szívvel emlékezünk a mi drága anyukánkra, KÍGYÓSI ISTVÁNNÉRA (szül. GYENGE JULIÁNNA), aki ma 1 éve hagyott itt hirtelen, búcsú nélkül bennünket. „Nem integet már többé elfáradt kezed,/ Nem dobog már értünk jóságos szíved./ Számunkra sosem leszel halott,/ Örökké élni fogsz szívünkben, mint a csillagok./ Nem felejtünk, mert szeretünk,/ Nem múlik az emlékezet./ Könny a szemben, bú a szívben,/ Eljön majd a viszontlátás,/ A sírodon legyen áldás! Nyugodj békében drága Anyu! Emlékét örökkön-örökké őrizzük: szerető lánya Erika és fia Öcsi.

*

„Megszűnt szenvedése, szívében nyugalom. A miénkben kik itt maradtunk, el nem múló fájdalom.” Mély fájdalommal emlékezünk STEIN ANGÉLA BERNADETTRE korai halálának 3. évfordulója alkalmából (2015. május 2.). Nyugodj békében! Sógora Józsi, sógornői Gabriella és Diana, valamint anyósa.

*

„Utad a szenvedés kövein vezetett,/ Akartad az életet, de már nem lehetett./ Megfáradt lelked feladta a küzdelmet,/ Nem bírtad a kínt, mit a sors rád méretett./ Mennyországban a nyugalmad meglelheted./ Angyalok vigyázzák odafent léptedet.” Elvesztésébe soha bele nem nyugodva emlékezik férje és drága kisfia a szeretett feleségre és édesanyára, STEIN ANGÉLA BERNADETTRE (élt 34 évet) távozásának 3. évfordulóján (2015. május 2.). Emléke örökké él szívünkben. Férje Zoltán és kisfia Patrik.

*

Köszönjük, hogy lelked a lelkünkbe írtad,/ Nincs felettünk hatalma a sírnak./ Örök az arcod, a lelkünkben marad. Szeretettel emlékezünk a férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. GOMBOS IMRÉRE, halálának 6. évfordulója alkalmából. Felesége Zsuzsanna, fia Imre, menye Ildikó, unokája Gréta.

*

Megemlékezünk 3 éve elhunyt drága fiamra és testvérre, ID. TAMÁS SÁNDORRA (Bihar). Bánatos édesanyád, testvéreid Imre és Gyöngyi, sógorod Imre és Ivett.

*

Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesanyára, ÖZV. FERENCZI OLGÁRA, aki 6 hete távozott mellőlünk. Ha majd én is lehunyom a szemem, nem fáj már semmi, mert ott leszel velem. Mert megvigasztalsz, ha sírni látsz, mert érezzük, hogy fentről vigyázol ránk.” Szerető lánya Kati és veje Emiliane.

*

„Csillag lett ő, mert szívből szeretett,/ S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett./ Elment tőlünk, mint a lenyugvó Nap,/ De a szívünkben él, s örökre ott marad.” Fájó szívvel emlékezünk a szerető nagymamára és anyósra, ÖZV. FERNCZI OLGÁRA, aki 6 hete itthagyott bennünket. Imádott kis unokája Kristófka és menye Emilia.

*

Ma két éve, hogy a szerető feleség, anya, nagymama, SZELLŐ MÁRIA (Hegyközújlak) itthagyott minket. Sajnos nem jössz már, s nem hallom hangodat. Még a gyertya lángja sem enyhíti hiányodat. Egyre csak múlnak a napok, a hetek, de hangod csak azt súgja „Sajnos nem jöhetek!” Kint esik az eső, kopognak a cseppek a sírodon. El sem búcsúztam, elrohant az alkalom. Ott van ő, ki meghallja szíved minden bánatát, ott van ő, ki megérti, hogy neked mennyire fáj. Ő vigasztal, ha sírni lát, mert ő vigyáz rád. Nyugodj békében, emléked legyen áldott! Férje, leányai, fia, vejei, menye, unokái.

*

Csillag volt, mert szívből szeretett,/ S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett./ Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,/ De szívünkben él és örökké ott marad.” Hat hónapja annak a szomorú napnak, amikor a szeretett édesanyát, nagymamát, dédnagymamát, SZABÓ ROZÁLIÁT (szül. NEMES) utolsó útjára kísértük. Emléke örökké szívünkben él. Gyászoló családja.
*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a MUNKÁCSI családnak szeretett sógorun,k MUNKÁCSI ÁRPÁD elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Károly és Margit.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a MUNKÁCSI családnak szeretett sógorunk, MUNKÁCSI ÁRPÁD elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Gyula, Anna, Erika.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett nagymama, dédmama, ARANY JULIÁNNA 96 éves korában csendesen elhunyt. Temetése szombaton 12 órakor a városi kápolnából. Isten adjon Neki örök nyugalmat! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk a drága édesapára, nagytatára, sógorra, FINGERMANN JENŐRE halálának tizenegyedik szomorú évfordulóján. A bánatos család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel emlékezem arra a napra amikor, holnap 1 éve, drága édesapám, KOCSIS KÁROLY 80 éves korában hosszú szenvedés után örökre itthagyott. Dolgos keze megpihent. A bánatot leírni nem lehet, csak letörölni a hulló könnyeket. Szerető lánya Marika, veje, unokái Rémuszka és Zsolti.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett anyára, anyósra és nagymamára, BÉRES BORBÁLÁRA, aki négy éve, hogy itthagyott bennünket. Emléke örökre megmarad szívünkben. Lányai Borika, Anikó, vejei Józsi, Gyuszi, unokái Edina, Ádám, Noémi és unokaveje István.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, testvérre és nagymamára, PAPP ERZSÉBETRE, aki egy éve, hogy itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! „Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,/ Amit tőlünk soha, senki el nem vehet./ Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,/ Szívből szeretünk és nem feledünk téged./ Hiányod elviselni nehéz,/ Örökre megmarad szívünkben az emlékezés.” A bánatos család.

*

Fájó szívvel és könnyes szemmel emlékezünk a szeretett testvérre, sógornőre, nagynénire, SZELLŐ ICÁRA (szül. MARJÁN, Hegyközújlak) halálának 2. évfordulóján. „Vitted a keresztedet, sose mondtad, hogy valami fáj, csak azt, hogy szeressetek akkor is, ha nem leszek már.” Őrködj sírja felett Istenem, hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem! Testvére Géza, sógornője Irén.

Címkék: ,