Gyászhírek, 2018. április 18.

Gyászhírek, 2018. április 18.
Őszinte részvétem fejezem ki COSTRĂŞ DORINNAK és családjának, MAGDI néninek a szeretett édesanya, anyós, anyatárs, nagymama, dédnagymama elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Király Éva.


Ma 2 éve, hogy a szerető férj és mostohaapa, nagyapa, HÓDOS SÁNDOR itthagyott minket. Nyugszik a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. De Te számunkra sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok. Nyugodj békében, te drága lélek! Emléked legyen áldott! Feleséged Irén, mostoha lányod Irénke, vejed Ferencz és két szép unokád Alexandra és Dávid.

*

Az Érbogyoszlói Körzeti RMDSZ-szervezet őszinte együttérzését fejezi ki a gyászoló családnak, közösségünk volt tanácsosa, egykori alpolgármestere, BAKÓ LAJOS BÉLA elhunyta miatt. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! „Gyertyákat gyújtunk és mécseseket, Ezek a fények világítsanak neked, Emléked örökké itt van velünk, Amíg élünk, te is itt élsz velünk.”

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki BAKÓ LAJOS BARNÁNAK és családjának szeretett fiuk, BAKÓ LAJOS BÉLA hirtelen elhalálozása miatt. Feledhetetlen emlékét örökké őrizzük. Gulya Andrea és családja.

*

A feltámadott Jézus Krisztus reményében őszinte részvétünket fejezzük ki BAKÓ LAJOS BARNÁNAK és családjának szeretett fiuk, BAKÓ LAJOS BÉLA elvesztése miatti fájdalmukban. Oláh Sándor és családja, Kovács Tamás és családja, Gerály József és családja.

*

Fájó szívvel és könnyes szemmel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára és dédnagymamára, HAJNER MAGDALÉNÁRA halálának 4. évfordulóján. Nem vársz már minket ragyogó szemeddel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, Mert te a jónál is jobbat érdemelsz. Emlékét örökre szívünkben őrizzük. Nyugodjék békében! Fia Emil, lányai Magdus, Erzsi, Camelia, veje Béla és unokái.

*

„Nem múlnak ők el, akik a szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek, / Ők itt maradnak szívünkben csendesen.” Szeretettel emlékezünk a drága édesapára, KATONA ZSIGMONDRA, aki ma 24 éve hunyt el és a szeretett nagymamára, JAKAB IRMÁRA, aki 14 éve távozott közülünk. Emléküket szívünkben megőrizzük! Tibi, Erika, Zselyke és Kristóf.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága gyermekre, testvérre, ID. BEDE KÁLMÁNRA (Biharszentjános) halálának negyedik évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog. Bánatos édesanyja, testvére András és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, dédmamára, anyósra, BÁLINT MARGITRA halálának tizenötödik évfordulóján. „Ha beírjuk nevét a porba, elfújja a szél, Ha beírjuk a nevét a kőbe, belepi a dér, Ha beírjuk a nevét szívünkbe, ott örökké él.” Emléke legyen áldott pihenése csendes. Szerető fia, lánya, menye, unokája, dédunokája.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, dédmamára, anyósra, ANDRIKÓ IRÉNRE halálának második évfordulóján. „Küzdöttél, de már nem lehet, A csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, Örökké él, akit nagyon szerettek.” Emléked szívünkben örökké élni fog! Szerető lánya, veje, unokája, dédunokája.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, sógorra, ANDRIKÓ ISTVÁNRA halálának 20. évfordulóján. Telnek a hónapok, múlnak az évek, míg élünk, nem feledünk téged. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Szerető húga és sógora.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanyánk, született BAJOR IRMA (SAVITCHI IRMA) elhunyt. Temetése 2018.04.19-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Köszönetet mondunk a rokonoknak, barátoknak, kollégáknak és ismerésőröknek, akik részvétüket nyilvánították FODOR FERENC történelem tanár, az Al. Moghioros és a Szent László Római Katolikus Líceumok volt igazgatója elhunyta miatt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Dr. Fodor Ferenc és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, TŐKÉS MÁRIA MAGDOLNA (szül. SZABÓ) életének 67. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése csütörtökön, április 19-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodjon békében. Gyászoló családja.

*

„Szent őrangyalom és védőszentem, pártfogoljatok Isten előtt engem!” FARAGÓ LAJOS ZOLTÁN, JAKAB MAGDOLNA, BUZGO FERENC, SEUCHE MARIA, CSATO MIKLOS, AVRAM MARIA, CONSTANTINESCU DAN FLORIAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.