Gyászhírek, 2018. április 16.

Gyászhírek, 2018. április 16.
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy legdrágább, egyetlen testvérem, INCZÉDI ETELKA (szül. ZEFFER) életének 64. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése április 16-án 14 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Nyugodj békében drága lélek. Bánatos húga Kató és férje Sanyi.

Szomorú szívvel búcsúzunk legdrágább nagynénénktől, INCZÉDI ETELKÁTÓL, aki rövid, de súlyos szenvedés után örökre megpihent. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Gyászolja unokahúga Erika, férje István, és leányuk Blanka.

*

Fájó szívvel búcsúzunk volt kolléganőmtől, INCZÉDI ETELKÁTÓL. Őszinte együttérzésünk és részvétünk a gyászoló családnak. A Dormány család.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a szerető apára, apósra, nagyapára, KOVÁCS GEDEON ADALBERTRE, aki már 10 éve nincs közöttünk. „Téged elfelejteni soha nem lehet, Sajnos meg kell tanulni élni nélküled. Az élet nehéz és néha mostoha, Szeretni megtanít, de feledni soha.” Nyugodjál békében. Bánatos fiad Bélu, menyed Ildikó, unokád Tünde.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Barta Imre igazgatóhelyettes úrnak, kedves kollégánknak, felesége elvesztése miatti mély fájdalmában. A Nagykágyai Szakközépiskola tanári kara és munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Barta Imre aligazgató úrnak felesége, Barta Teréz elvesztése miatti mély fajdalmában. A szekelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum munkaközössége.
*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk BARTA TERÉZIA ERZSÉBETTŐL. Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Örökké él, akit nagyon szeretnek. Nyugodjon békében! Máté Sándor és családja, Crivaci Cătălin és családja.

*

Fájdalommal emlékezünk MAKAI GÁBORRA (Erdőgyarak) halálának 23. évfordulóján. A bánatos család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak nagynéném, ÖZV. PAPP FERENCNÉ (szül. NAGY ETELKA) elhunyta miatt érzett mély gyászában. Halász Anikó, Laci és családjuk.

*

Fájdalommal búcsúzom szeretett testvéremtől ÖZV. PAPP FERENCNÉTŐL (szül. NAGY ETELKA). Adjon az Isten neked békét, nyugodalmat. Soha nem felejtelek! Szeretett testvéred Eszti.

*

Örök álom zárja le szemed, megpihenni térő két dolgos kezed. Ha egy könnycsepp gördül le arcunkon, azért van, mert szeretünk, és hiányzol nagyon. Bennünk él arcod, végtelen szereteted, amit tőlünk soha, senki el nem vehet.” Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, nagymamára, KISS IRMÁRA (szül. TULKOS) halálának 5. évfordulóján. Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor most 5 éve a legdrágább szerettünk, FARKAS ADALBERT (Biharpüspöki) eltávozott közülünk. „Úgy mentél el csendben és szerényen, Drága, jó lelked nyugodjon békében!” Örökké gyászoló családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZŰCS ANNAMÁRIA kolléganőnknek, szeretett nővére, BARTA TERÉZIA ERZSÉBET, elvesztése miatti fájdalmában. A Kiskereki „Bocskay István” Általános Iskola munkaközössége.

*

Szomorúan értesültünk arról, hogy a mélyen tisztelt és szeretett tanárunk, FODOR FERENC itthagyott minket. FERI bácsi, ahogy mi szólítottuk, rendkívüli igazságszeretetével, hatalmas tudásával, példaképünk volt. A nehéz 50-es évek végén szinte alig vártuk a történelem órákat, ahol emberséget, gerincességet tanultunk tőle. Egyenessége, szerénysége kihatott mindannyiunkra, mind a mai napig. Megvagyunk győződne róla, hogy nem csak az 1960-ban érettségizett diákok, de egész generációk gerincét egyenesítette. Szívünkben örökké megőrizzük emlékét. Az 1960-ban végzett XI.B diákjai.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részvétükkel velünk voltak szeretett édesanyánk, ÖZV. ELEK ROZÁLIA (szül. HOLITA, Szalárd) elhunyta miatti fájdalmukban. Nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel veszünk búcsút drága nővéremtől, ÖZV. PAPP FERENCZNÉTŐL (szül. NAGY ETELKA). A jó Isten adjon neki örök nyugalmat. Emléke szívünkben örökké élni fog. Húga Juci, férje Jóska és lányuk Éva.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, apósra és nagyapára, KISS FERENCZRE (Hegyközszentmiklós) halálának 15. évfordulóján. „Elmentél tőlünk, el sem búcsúztál, / Távozásod, míg élünk, örökké fáj. / Hiányod elviselni nehéz, örökre megtart szívünkben az emlékezés. / Mert elfeledni csak azt nem lehet, / Aki szeretve volt és ő is szeretett.” Feledhetetlen emlékét örökké őrizzük szívünkben. Felesége, lányai, vejei és unokái.

*

„Szentlélek Úristen! mindig jóra hívtál, most se hagyj el, mikor a megnyílt sír vár.” INCZÉDI ETELKA, TŐKÉS MÁRIA-MAGDOLNA, IANCAU MIRCEA, FILIPAS IOSIF, COSTRAS ANA, STIRBE TRAIAN, TRIFA FLOARE, POP IOAN, DI NAPOLI VITO, PINTEA VICTORIA, COSTAN FLOARE. Őszinte részvétünket a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy a szeretett testvér, férj, apa, sógor, nagybácsi, BALOG ISTVÁN (érmihályfalvi születésű) hosszú szenvedés után 66 éves korában átadta lelkét Teremtőjének. Temetése Nagyváradon, a városi ravatalozóból 16-án, 15 órakor. A gyászoló család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett feleségem. INCZÉDI ETELKA életének 64. évében elhunyt súlyos betegségben. Temetése április 16-án, hétfőn 14 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Búcsúzik szeretett férje Sándor, gyerekei Sándor, Csaba, Emőke, menye Carmen és kisunokája Dávid.