Gyászhírek, 2018. április 13.

Gyászhírek, 2018. április 13.
“Emberi törvény mindent kibírni és menni tovább, akkor is, ha bennünk nem élnek már remények és csodák.” (Hemingway) Örökké tartó fájdalommal emlékezünk a három éve elhunyt, drága férjre, apára, nagyapára, KISS BÉLÁRA (margittai születésű). “Tudom hogy a tavasz nem tart örökké,/ Hogy elmúlnak mind a derüs napok,/ Hogy a dal, hogy a tavasz idehagynak,/ És ősz fejemmel magam maradok.” (Kaffka Margit) Te a szívünkben élsz, soha nem feledünk. Pihenj békében, drága életem!” Feleséged Jutka, lányod Babi.


Ma van három éve annak a fájdalmasan szomorú napnak, amikor a legdrágább feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama, GERGELY IRÉN visszaadta lelkét Teremtőjének. Nyugodjon békében! Örökké bánatos férje és családja.

*

Szeretettel emlékezünk testvéremre, FT. KOLOZSVÁRI ISTVÁNRA halálának 5. évfordulóján. Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, emlékét őrzi béke és nyugalom. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, s míg élünk, őrizzük őket. Szerető testvére Jóska és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a férjre, édesapára, apósra, nagyapára és nászra ID. VARGA LAJOSRA (a Romtrans nyugdíjasára) aki április 15-én, vasárnap lesz 10 éve, hogy a Mennyei Atyához költözött. Telnek a hónapok, múlnak az évek,/ Míg élünk, nem feledünk téged.” Felesége Erzsike, fia Lajos, menye Éva, unokái Dávid és Ádám, nászasszonya Éva.

*

Szomorú egy éve telt el a legjobb anya, testvér és nagynéni LÁSZLÓ MÁRIA (BABY) elvesztése óta. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a férjre, édesapára, apósra, nagyapára, BALOG JÁNOSRA (Bors) halálának 15. évfordulóján. Emléked szívünkben örökké őrizzük. Emlékező családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága szeretteinkre, KUN GYULÁRA és nejére KUN TERÉZRE (szül. KÁSLER, Diószeg) haláluk 25. évfordulóján. Az idő múlik, feledni nem lehet, de a remény éltet, hogy újra találkozunk veletek. Emlékeznek rá: lányai, menye és azok családjai.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, ERDEI BALÁZSRA aki április 14-én 11 éve hunyt el. Emlékét örökre megőrizzük. Örökké bánatos felesége, lánya, fia, veje és unokája.

*
Fájó szívvel emlékezünk halálának második évfordulóján KOZMA JÓZSEFRE. Megállt a szív, mely élni vágyott,/ Pihen a két kezed, mely dolgozni imádott./ Szerető jóságod szívünkbe zárjuk,/ Idézzük szavaid, tetteid, emléked/ Örökké szeretünk, nem feledünk téged./ Szíved súgta, Isten veletek,/ Szeressétek egymást, ha én már nem leszek./ Csak a mi szívünkben hagytál nagy keserüséget./ Álmaid a mélyben legyenek csendesek,/ A jó Isten őrködjön pihenésed felett!” Bánatos felesége Juci, lánya Edit, veje Szabolcs, unokája Tamás, unokamenye Brigitta.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legjobb anyára, nagymamára, anyósra, testvérre és keresztmamára, DROBNYÁK ANNAMÁRIÁRA, halálának tizenegyedik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos fia Sanyika, unokája Edina, menye Melinda, testvére Ildi, keresztfia Attila.

*

Szomorú szívvel búcsúzom szeretett unokatestvéremtől MACSINGÓ BETITŐL, akit fiatalon elrabolt a kegyetlen halál. Őszinte részvétemet fejezem ki édesanyjának MACSINGÓ ERZSÉBETNEK. Bereczki Beti, Jóska és Gergő.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki húgomnak MACSINGÓ ERZSÉBETNEK, szeretett leánya MACSINGÓ BETI elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodj békében! Bakonyi Lajos és felesége Katika.

*

Megrendült lélekkel, mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett leányom MACSINGÓ BETI hosszú szenvedés után elhunyt az Egyesült Államokban. Szívemben örökké élni fogsz. Nyugodj békében, drága lélek! Búcsúzik tőle édesanyja Macsingó (szül. Bakonyi) Erzsébet.

*

Az Úr akaratát elfogadva, de fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szerető édesanya, anyós, nagymama, dédagymama, GLIGÁN JULIANNA életének 88. évében elhunyt. Temetése március 13-án 14 órakor a síteri kápolnából. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett édesapám BORSOS JÓZSEF 86. életévében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése április 14-én 15 órakor a városi ravatalozóból. Gyászolja szerető lánya, veje, 5 unokája és a két kis dédunoka.

*

Őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki HORVÁTH KLÁRÁNAK szeretett édesanyja PAPP ETELKA elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodj békében! Élettársa Imrus.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagytatára LUKÁCS ISTVÁNRA (SZARKA PISTA, Magyarremete) halálának első évfordulóján. “Küzdöttél, de már nem lehet,/ A csend ölel át és a szeretet./ Csak az hal meg, akit elfelejtenek,/ Örökké él, akit nagyon szerettek.” Nyugodjon békében! Szerető családja.

*

A drága édesanya és feleség BARTA TERÉZIA ERZSÉBET (született: Szűcs) 55 évesen elhunyt. Temetése április 14-én, szombaton, 14 órától lesz a székelyhídi temető ravatalozójától. A halál árnyékának völgyében arra kérjük Istenünket, hogy segítsen elhordozni gyászunkat, és vigasztaljon minket! Férje, Imre, lánya, Nóra, fia, Imrus; veje, Lóránt, menye, Gabi. “A halottat eltemették (…), csakhogy az emlék nem temethető, azt mindennap átgyönyörködi vagy átszenvedi az, aki vele él.” (Szabó Magda)

*

Mérhetetlen fájdalommal, Isten akaratában megnyugodva tudatom mindazokkal,akik ismerték és szerették, hogy elsőszülött gyermekem, BARTA TERÉZIA ERZSÉBET (született: Szűcs) életének 56. évében elhunyt. Emléked örökké megőrzöm! Nyugodj békében drága gyermekem! Bizonyosan találkozunk! Örökké bánatos édesapád, Szűcs Albert Béla.

*

Drága nővérem, BARTA TERÉZIA ERZSÉBET 56. életévében elhunyt. Búcsúzom tőle! A Jóisten adjon neki örök nyugodalmat! Emléke szívünkben örökké élni fog! Szerető testvére, Öcsi és családja.

*

Isten iránti hálával köszönjük TERI életét és szeretetét! Öccse, Imi, és vele együtt Viki, Máté és Marci.

*

Szomorú szívvel emlékezünk szeretett bátyámra LÁZÁR FERENCRE (UAMT) halálának 1. évfordulójára, valamint felesége LÁZÁR TERÉZIÁRA (FENESI), halálának 16. évfordulójára. A család.

*

Mély fájdalommal emlékezek arra a napra amikor ma egy éve elhagyott bennünket a férjem, KÖVÁRI GYÖRGY. Bánatod ránk hagyva hirtelen elmentél, egy tavaszi estén. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Szerető felesége Gizella.

*

Ha valaki végleg elment / Őrizd meg emlékét és el ne feled / Akkor veled lesz mindig / Lelke szabadon szál /Vár a túlsó parton ahol már nincs határ. Szívünk minden szeretetével emlékezünk a szeretett testvéremre, Főtisztelendő KOLOZSVÁRI ISTVÁNRA, aki 5 éve visszaadta lelkét Teremtőjének. Megemlékező mise 15-én vasárnap 10,30-kor az Orsolya Templomban. Testvére Edit és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szerető édesapára, apára KÖVÁRI GYURIRA halálának első év fordulóján. Drága emléke örökké szívünkben él. Szerető fia Gyuri, menye Angéla, unokái Marcos, Vivien, Lucas.

*

„Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni/ Szerető jóságod nem tudjuk feledni,/ Mert elfelejteni Téged soha nem lehet./ Csak meg kell tanulnunk/ Ezután élni Nélküled!” Fájdalommal és végtelen szomorúsággal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk TÓTH ÉVA 2018. április 11-én életének 60. évében, végleg eltávozott közülünk. Temetése 2018. április 13-án 14 órakor lesz a margittai református kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Lánya Anna és unokája Ermida.

*

Fájó szívvel emlékezünk SERES ERZSÉBETRE (szül. SZABÓ), aki egy évvel ezelőtt távozott közülünk. “Az idő múlik, a fájdalom csak nő./ Nem hoz enyhülést a múló idő./ Nélküled szomorú, üres a házam,/ Még most sem hiszem el, hogy hiába várlak./ Feledni őt nem tudom,/ Mert élni nélküle egy fájdalom./ Tudom, hogy nem jössz de olyan jó várni,/ Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni,/ Hiányod feldolgozni nem lehet,/ Csak megpróbálok valahogy élni nélküled!/ Egy remény maradt, mely éltet és vezet,/ Hogy egyszer ott fent találkozunk veled!/ Isten őrködjön pihenésed felett!” Emlékezik családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, testvér, rokon KOPPÁNYI ILONA (szül. ANIKA), életének 81-ik évében elhunyt. Temetése 2018 április 14-én, 12 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle szerető fia, menye és unokája.

*

Fájdalommal megtört szívvel búcsúzunk drága nővéremtől KISS ERZSÉBETTŐL (szül. ZSURA, Magyarremete), aki 79 éves korában eltávozott az élők sorából. „Az ő szíve megpihent, a mienk vérzik, a halál fájdalmát csak az élők érzik.” Pihenj békében drága nővérem. Búcsúzik tőle húga Mária, sógora Mihai és unokaöccse Gabriel.

*

Fájdalommal megtört szívvel tudatom mindazokkal akik szerették és ismerték, a drága édesanyát, anyóst, nagymamát és dédnagymamát KISS ERZSÉBETET (szül. ZSURA, Magyarremete) életének 79 évében rövid szenvedés után távozott a földi létből. Temetése április 13-án pénteken, 3-órakor a Steinberger kápolnából lesz. Drága emlékét örökké megőrizzük. Köszönjük mindazoknak akik utolsó útjára elkísérik, gondolatban velünk vannak és gyászunkban osztoznak. Búcsúzik tőle lánya Marika, veje Géza, unokája Zsolt, unokamenye Bea és dédunokája Maya.

*

Drága nagymamám, távozásoddal óriási űrt és fájdalmat hagytál magad mögött. Amíg élünk szeretni fogunk, hiányodat nem pótolja semmi. Nagyon szeretünk és mindörökké szívünkben élsz majd. Nyugodj békében, Isten legyen veled! GÂNSCĂ GHIZELLA FLORICA Unokád és családja: Baloghné Mikucz Krisztina, Balogh András, Mikucz Gyula, Mikucz Rozália.

*

„Szent fia Istennek, áldott Krisztusom, végső szavam színed elé jusson: ki meghaltál értem keresztfádon. Égi házamat tőled hittel várom.” SAVITCHI IRMA, BENEDEK ETELKA, PAP ETELKA, CARDOS CORNEL VIOREL, BALOG STEFAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Non Stop Temetkezési Vállalat.