Gyászhírek, 2018. április 11.

Gyászhírek, 2018. április 11.
A Berettyó-menti és Érmelléki Közművelődési Egyesület (BÉKE) vezetősége és tagsága őszinte részvéttel osztozunk alapító tagunk, Rencz Csaba újságíró és kedves családja gyászában, szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Isten nyugtassa békében!

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy a szeretett testvér, sógornő, nagynéni, KORODI KATALIN hirtelen elhunyt. „Szívében nem volt más csak szeretet, élete maga volt a küzdelem. Hozzád már csak a temetőbe mehetünk, virágot csak a sírodra tehetünk. Könnycsepp gördül végig az arcunkon, hiányozni fogsz nekünk nagyon.” Emlékedet örökké megőrizzük, nyugodj békében! Utolsó útjára kísérjük április 12-én, csütörtökön 12 órától a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Örökké bánatos testvére Józsi, sógornője Ibolya, unokahúga Andrea és unokaöccse Cristi.

*

A Bihar megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság munkaközössége őszinte együttérzését fejezi ki Korodi József kollégájának, szeretett húga, KATALIN tragikus elvesztése miatt érzett fájdalmában. Pihenése legyen csendes!

*

Őszinte és mély együttérzésünket fejezzük ki KORODI JÓZSEFNEK, szeretett húga, KATALIN elvesztése miatt érzett mély gyászában. Nyugodjon békében. A Bihari Napló sportrovata nevében, Szántó Zoltán.

*

„A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a fájó könnyeket!” Őszinte részvétünket fejezzük ki HUVÉ MANCIKA néninek és kedves családjának szeretett férje, HUVÉ KÁZMÉR távozása miatt érzett fájdalmukban. Ő egy olyan Tanítvány volt, aki hasonlított Mesteréhez! Drága Méry bácsi mindent nagyon köszönünk és soha nem feledünk! Találkozunk a túlsó parton! Akik őt nagyon szerették, Erzsébet és Sándor Biharpüspökiből, valamint Sanyi és családja Borsról.

*

Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell. Akit szeretünk, soha nem feledjük el. Halálának 8. évfordulóján kegyelettel emlékezünk MORAR NICOLAERA (Nagyvárad). „Bús temető csendes suttogása, oda megyek hozzád, ez maradt már hátra. Virágot viszek néma sírodra, de téged sajnos nem hozhatlak vissza.” Bánatos felesége, öt gyermeke, öt unokája, menyei és veje.

*

Fájó szívvel emlékezem a 12 éve elhunyt húgomra, SZILÁGYI ROZIKÁRA (szül. LÉVAI). Rád örökkön-örökké emlékezem. Bátyád Feri.

*

Könnyes szemmel és fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 6 éve, a drága férjet, gyermeket, édesapát, apóst, nagytatát, IFJ. FARKAS JÓZSEFET elrabolta a kegyetlen halál családjától. „Nem múlnak el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek, Emlékük, mint lámpafény az estben, Kitündököl és ragyog egyre szebben. Szemünkben tükröződik tekintetük még, Ők itt maradnak bennünk még.” Örökké bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára és dédnagymamára, SELYEM JANKÁRA (szül. BENEDEK) halálának ötödik évfordulóján. Drága emlékét szívünkben őrizzük! A bánatos család.

*

Drága PANNIKÁM! Kedves feleségem, KOVÁCS ANNA! Ma ünnepelnénk 71. születésnapodat! A sors másképpen akarta, hosszú és gyötrelmes szenvedések után, el kellett menned…, immár más dimenzióban kezdted mennyei életed! Nagyon hiányzol! Biztos hogy újra találkozni fogunk! Szerető férjed Béla.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, férjre, nagyapára, SPALEK SÁNDORRA halálának 2. évfordulóján. „Suhogó esti szél, kedves angyalok, súgjátok meg neki, hogy mi még itt vagyunk. Súgjátok meg neki, családja üzeni: Míg a szívünk dobban, örökké szeretik. Elmentél tőlünk, minket meg itt hagytál, hogy mit okoztál ezzel, bele sem gondoltál. Széttép a fájdalom, hogy itt hagytál minket. Szívünkben marad egy tekintet. Csöngenek a szavak, a szelek szárnyán szállnak, amióta elmentél, minden emlék tiszta, szemünkben könnyekkel tekintünk vissza. Üdvözlünk lentről, szeretünk téged, szívünkben élni fog gyönyörű emléked. Szomorú a világ, hidd el. Sokat gondolunk rád összetört szívvel. Örökké gyászoló felesége, gyermekei, unokái, menyei és vejei.

*

Mélységes fájdalommal emlékezünk a szeretett és feledhetetlen édesanyára, BODÓ MAGDOLNÁRA. „Pihenj, te drága szív, már 15 éve megszüntél dobogni. Szerető jóságod nem tudjuk feledni.” Bánatos lánya, veje, unokája és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szerető édesapára, apósra, ID. ŢAŢU MIRCEÁRA halálának első évfordulóján. Drága emléke örökké szívünkben él! Szerető lánya Báthori Gabriella és veje Laci.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett szülő, após, nagyszülő, FODOR FERENC történelemtanár, az Al. Moghioros és a Szent László Római Katolikus Líceumok volt igazgatója méltósággal viselt, hosszas szenvedés után, életének 90. évében elhunyt. Emléke szívünkben örökké él! Dr. Fodor Ferenc és családja.

*

„Látjátok, testvérek, ennyi élet zárul földi pályám, immár sírba térek.” ELEK ROZÁLIA, MATEI GABRIELA NICOLETA, LAZAR DAN PETRU, ROSCA DUMITRU, LUPES SABINA, NEGRUŢIU FLOAREA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.