Gyászhírek, 2018. április 10.

Gyászhírek, 2018. április 10.
Fájdalomtól megtört szívvel tudatom mindazokkal, akik ismerték, hogy édesanyám, KOVÁCS OLGA (szül. VERES, élt 88 évet) hirtelen elhunyt. „Szívében nem volt más csak szeretet./ Élete maga volt a küzdelem./ Hozzád már csak a temetőbe mehetek,/ virágot csak a sírodra tehetek./ Könnycsepp gördül végig az arcomon,/ hiányozni fogsz nekem nagyon.” Emlékedet örökké megőrzöm. Nyugodj békében! Utolsó útjára kísértük szombaton, április 7-én, 2018. Örökké bánatos fiad Béla, menyed Ildikó, unokád Tünde.

 

„Mindeható, örök Isten, élők és holtak Ura, hozzád könyörgünk mindazokért, akik még a földön élnek, és azokért is, akik már a másvilágra jutottak.” HUVE KÁZMÉR, KOVÁCS OLGA, FARKAS LÁSZLÓ-FERENC, SERDÜLT SÁNDOR, SZILÁGYI GHEORGHE, FENESI ERZSÉBET, KOPPÁNYI ILONA, TALMÁCS MÁRIA, DAILA GHEORGHE, KAJTOR VASILE, KISS ANA, KÓRÓDI KATALIN, BODEA LUCREȚIA, RAȚIU MARIA, ROMOCEA VIORICA, ARDELEAN FLOARE, FURTUNA DUMITRU, GHENT IOAN.
Őszinte részvétünket a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KOVÁCS BÉLÁNAK és családjának édesanyja, KOVÁCS OLGA elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Pihenjen békében! Gyulai Manyi és a Bojtor család.

*

Megrendült lélekkel, mély fájdalommal szívünkben tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, dédapa, testvér, rokon és jóbarát, ID. ALFÖLDY ISTVÁN életének 79. évében április 2-án távozott a földi létből. „Az ilyen szeretet, ha valakinek nem kell csalódnia – és ebben biztos vagyok – az idő vasfogát is kiállja, megmarad még olyan idős korban is…”(Idézet Alföldy István (Pityu) levelébál Évának, 1964.01.23, Nagyvárad). Szerető családja.

*

Búcsúzunk tatánktól, SERDÜLT SÁNDORTÓL (nyug. kántortanító), aki életének 97. évében elhunyt. Temetése 2018. április 10-én, kedden, 11 órától lesz a Steinberger kápolnából. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gondolatban velünk vannak és gyászunkban osztoznak.
Unokái Princzinger Ildikó és Ákos családjaikkal.

*

Ezúton is szeretnénk hálás köszönetünket kifejezni a nagyváradi Caritas Catolica házigondozás részlegén dolgozóknak, valamint a Szent Márton Idősek Otthona munkatársainak áldozatos munkájukért, mellyel tatánkat ellátták és ápolták. Unokái Princzinger Ildikó és Ákos.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább férj, apa és nagyapa, SZILÁGYI GYÖRGY életének 76. évében csendesen megpihent. Temetése kedden, ápr. 10-én 14 órakor a Hasas kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászoló családja.

*

Szeretnénk megköszönni mindenkinek, akik mellettünk voltak ezekben a nehéz pillanatokban, édesapánk, FARKAS LÁSZLÓ elvesztése alkalmából. Nagyon szerettünk és örökké a szívünkben fogsz maradni. Bánatos feleséged Ica, leányaid Éva és családja: Géza, Zsolti, Brigitta és Krisztim, Cunci és családja: Florin, Ramona és Marius.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, barátoknak, akik mellettünk álltak a gyász szomorú óráiban, amikor elkísértük utolsó földi útján a szeretett édesanyát, anyóst, nagymamát, dédnagymamát, ID. RENCZ ZOLTÁNNÉ, szül. JÁMBOR OLGÁT (Érmihályfalva), aki április 7-én, életének 86. évében csendesen megpihent. Emlékét szívünkben szeretettel őrizzük. Nyugodjon békében. A gyászoló család.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki kedves kollégánknak, RENCZ CSABÁNAK szeretett édesanyja elvesztése miatti fájdalmában. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A Bihari Napló szerkesztősége.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki RENCZ CSABÁNAK és családjának a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, ID. RENCZ ZOLTÁNNÉ, szül. JÁMBOR OLGA (Érmihályfalva) elvesztése miatti gyászában. Nyugodjon békében! Dérer Ferenc és családja.

*

„… az igazat mondd, ne csak a valódit, a fényt, amelytől világlik agyunk, hisz egymás nélkül sötétben vagyunk.” (József Attila) A nagyváradi Ady Endre Líceum közössége megrendülten értesült iskolánk egykori jeles pedagógusa, Fodor Ferenc tanár úr haláláról. Neve összefonódott intézményünkével, melynek negyedszázadon át vezetője, évtizedekig vezető tanára volt. Magasszintű szakmai tudása, kiváló emberismerete, pedagógiai érzéke, példaértékű emberi nagysága mércét adott diáknak, tanártársnak egyaránt. Feri bácsi nemzedékek sorának elismerését vívta ki bátor szókimondásával, az igazság szenvedélyes szeretetével, a maga és diákjai iránti igényességével, hivatása iránti elkötelezettségével. Emlékét kegyelettel megőrizzük!

*

„Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk,/ de mi férfiak férfiak maradjunk/ és nők a nők – szabadok, kedvesek/ – s mind ember, mert az egyre kevesebb…” (József Attila) Érettségi találkozónkra készülve, keserű mégis hálás szívvel veszünk végső búcsút szeretett osztályfőnökünktől, Feri bácsitól, a mindannyiunk által tisztelt Fodor Ferenc tanár úrtól. Elhivatottságra, emberi méltóságra, mások iránti tiszteletre tanított, mindennapi magatartásával hitelesítve az örökséget, melyet útravalóként ránk hagyott. Köszönjük, hogy nemcsak történelmi ismereteinket, de emberségünket is gyarapította! Legyen áldott az emléke! Szeretteinek ezúton nyilvánítjuk őszinte együttérzésünket. 1978-ban végzett diákjai.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a szerető férjemre, apára, apósra, nagyapára, JUHÁSZ KÁROLYRA, aki már 5 éve nincs közöttünk.
„Téged elfelejteni soha nem lehet,/ Sajnos meg kell tanulni élni nélküled./ Az élet nehéz és néha mostoha,/ Szeretni megtanít, de feledni soha!” Nyugodjon békében! Bánatos felesége Ibolya és szerető családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szeretett édesanyánkra, az anyósra és nagymamára, KOCSIS KATALINRA halálának 20. évfordulóján. Szeretett fia Lajos, menye Alina, unokája Cristi és leánya Ildikó.

*

Sok szeretettel emlékezünk a 10 éve elhunyt férjre, apára, apósra és nagyapára, IFJ. BORDÁS JÓZSEFRE (Kügypuszta). Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki ANDREÁNAK és ARTURNAK szeretett édesanyjuk, ANTOK MARGARETA elvesztése miatt. A Kenyeres család.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki ANDREÁNAK és ARTHURNAK drága édesanyjuk, ANTOK MARGARETA elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Deák és Kocsis család.

*

FÉNYES JÁNOS (Bihar) halálának 2. évfordulóján.
„Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,/ Nyugalmadat nem zavarja senki./ Ha nyugszol is a nehéz föld alatt,/ Nem vagy feledve,/ Szívünkben örökké megmaradsz.” Szerető édesanyja, testvérei.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra és nagyapára, KOVÁCS TIBORRA halálának 11. évfordulóján. Hosszú az út, mely sírodhoz vezet, fájó szívvel mégis hozzád kimegyünk. Hiába borul rád a temető csendje, a szívünkben élni fogsz mindörökre!
Bánatos családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagytatára és dédtatára, ID. SZABÓ KÁROLYRA (Bors), aki április 10-én 1 éve 74 évesen eltávozott közülünk. Emlékét szívünkben örökké őrizzük. Nyugodj békében! Bánatos feleséged és szerető családod.

*

Egy éve annak, hogy ŢAŢU MIRCEAT, szeretett édesapámat, nagyapát elveszítettük. Bátorító, bölcs szavai, jókedélye biztonságot adott a legnehezebb pillanatokban is. Imádott unokáját nagyapai szeretete ma is őrzi, vigyázza. Drága apukám, hiányod pótolhatatlan! Nyugodj békében! Az ifj. Ţaţu család.

*

Fájó szívvel tudatjuk hogy, a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, FENESI ERZSÉBET (gyantai lakos) 93 éves korában elhunyt. Emléke legyen áldott. Gyászoló család.

*

Őrökké fájó szívvel emlékezünk életünk egyik legszomorúbb napjára, amikor ma 6 éve utolsó útjára kísértük a szeretett férjet, édesapát, apóst, nagyapát, ID. ANTAL ATTILÁT. Szíve nemes volt, keze dolgos. Élete nehéz volt, álma legyen csendes. Csak az hal meg, akit elfelednek. Örökké él, akit nagyon szeretnek. Felesége Irénke, fia Attila, lánya Anikó és családjaik.

*

Fájó szívvel emlékezünk a ma egy éve, elhunyt szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, vőre, ŢAŢU MIRCEÁRA. Soha nem felejtünk, szívből szeretünk. Rád örökkön-örökké emlékezünk. A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett FODOR FERENCTŐL (FERI bácsitól, a tanár úrtól). Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Nyugodjon békében. Duma Pista és családja.

Címkék: ,