Gyászhírek, 2017. szeptember 7.

Gyászhírek, 2017. szeptember 7.
Őszintén együtt érzünk barátainkkal, Bogdán Károllyal és Ildikóval a szeretett édesanya, anyós, nagymama elvesztése miatti gyászukban. Az érmihályfalvi líceum 1976-ban végzett csapata.


Őszinte részvétünk BÍRÓ doktor úrnak és családjának a szeretett feleség, édesanya és nagymama elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Az Ormós család.

*

Isten veled, drága ICUKA. Az égi kórusunkban énekelj tovább. Kórusunk nevében Méder Árpádné.

*

Őszinte részvétünk kedves barátunknak, ANTAL FERENCNEK és családjának a szeretett felesége, ANTAL ERZSÉBET elvesztése miatt. Dr. Molnár Ernő és családja.

*

„Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek, Hiába szállnak álmok, évek. Ők itt maradnak bennünk csendesen. Örök az arcod, nevetésed, szavad, Mert az mindig szívünkben marad. Halála, míg élünk, fájó emlék marad.” Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a legdrágább férjre, apára, apósra, BORSOS LAJOSRA (élt 65 évet, Hegyközszentmiklós), aki ma egy éve távozott örök nyugalomra. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető felesége Anikó, gyerekei Lajos és Anikó, veje Levente.

*

Szemünkben könnyekkel emlékezünk a ma 4 éve elhunyt férjre, édesapára, nagyapára, apósra, PAP ZSIGMONDRA (kémeri születésű). Nincs az a nap, hogy ne jussál eszünkbe, elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itthagytál mindent, amiért küzdöttél. Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Örökké bánatos családod.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KOVÁCS KATALIN kolléganőnknek szeretett édesanyja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Isten vigasztaló szeretete kísérje egész családját. A Humanamed munkaközössége.

*

GRÓF (MÁTÉ) DIANA ERZSÉBET (1961. szeptember 7. – 2015. szeptember 27.). Soha el nem múló fájdalommal emlékezem drága feleségem születése napja évfordulóján. Nagyon hiányzol. Jóságod, szereteted örökké bennem él, de sajnos ajkad már rég hallgat, nem beszél. Bánatos férje Gróf Sanyi.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, TIKOS PARASCHIVA – SARA (szül. VAJDA) életének 78 évében elhunyt. Temetése ma, szeptember 7-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben megőrizzük. Búcsúzik fia Sándor, élettársa Gabriella, unokái Erika, Debi, Zsolti.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy NAGY GERTRUD (szül. WOLF) életének 93. évében elhunyt. Temetése pénteken, szeptember 8-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. A szerető család.

*

„Erősen hisszük, hogy mi, akik a keresztség által fiad halálába temetkeztünk, egykor majd feltámadásában is részesedünk.” TOLVAI GYULA, MURESAN IVAN – ISTVÁN, BACIU AUREL, NAGY GERTRUD, SULEA MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak. Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.