Gyászhírek, 2017. szeptember 29.

Gyászhírek, 2017. szeptember 29.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, testvér és rokon, SIMON ILONA (Bihar) 83 éves korában elhunyt. Temetése f. hó 30-án, szombaton 14 órától lesz a bihari temetőben. Nyugodjon békében! Gyászolják lánya, unokája, testvérei és a rokonok.

Könnyes szemmel, bánatos lélekkel emlékezünk a szerető fiúra, édesapára, férje, apósra, nagyapára, sógorra, PAPP KÁROLY GEDEONRA (tanár, Bihardiószeg) halálának 8. évfordulóján. A nagy szavak mit sem érnek, elszállnak mint a őszi szél, de a szeretet, amely a szívünkben él, a síron túl is elkísér. Akiket szerettünk, s már sírban nyugszanak, igazi nyughelyük a szívünkben marad. Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert összeköt az igazi szeretet… Fájdalommal emlékezünk és soha nem feledünk. Bánatos lelkű édesanyád, lányaid családjukkal, feleséged, rokonaid családjukkal, unokáid: Botond, Roland, Hunor, Zsófika, Remus-Adrian, akik szívükben őrzik emlékedet.

*
Szomorú szívvel emlékezünk BRUGÓS JÁNOSRA (Szalács) halálának 24. évfordulóján. „Bennünk él a múlt, az örök szeretet amit tőlünk soha, senki el nem vehet.” Felesége Magdolna és családja.

*
Örökké fájó szívvel emlékezünk drága, jó fiamra, RÁCZ PÁL LÁSZLÓRA, aki 10 éve visszaadta lelkét az Úrnak. Szívemben örökké élsz. Emléke legyen áldott. Édesanyád.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett apára, apósra, nagytatára és dédire, VÉKONY GYÖRGYRE, aki 7 éve, október 1-jén örökre eltávozott közülünk. Bánatos családja.

*

Megrendült lélekkel, mély fájdalommal emlékezünk arra a szomorú éjszakára, amikor a kegyetlen halál 2 éve kiszakította a karomból a drága, jó édesanyát, feleséget, SÁNDOR MÁRIÁT. Igaz, hogy most ti engem temettek. / Én azért most is itt vagyok veletek. Lélekben, egy másik dimenzióban. / Januárban, esőben, hóban, fagyban. / Nem látom síró szemeitek, hulló könnyeitek. / Higgyétek el, nekem sem könnyebb! / Nem láthatom csillogó szemetek, / Mint mikor még itt voltam veletek. / Nem érezhetem kezetek melegét, / Mint betegágyamnál, mikor még, / Foghattuk egymás kezét – Nehéz. / Nehéz a kezem – leteszem. / Nehéz a szemem – lecsukom. / Megyek az úton, de ne sirassatok. / Földi életemből csak ennyi jutott. / Isten, minden embernek kimérte, / Kinek hol a kezdete, és hol a vége. / Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. / Megemlékező szentmise október 7-én a Szent László Templomban. Jenő, Ildikó, Vili.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. HEGEDÜS IMRÉRE halálának 8. évfordulóján. Szívünkben helyedet nem pótolja semmi. Míg a földön élünk, nem fogunk feledni. Feleséged Irmuska, lánya és családja, fia és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett, drága, jó édesanyára, anyósra, FAZEKAS PIROSKÁRA, akit egy éve rabolt el tőlünk a kegyetlen halál. „Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, akik szívből szerettek, nem felednek téged!” Emléke legyen áldott. Pihenésed legyen csendes. Szerető lányod Éva, vejed Józsi.

*

Ma a harang érted szól mert 7. éve, hogy elmentél az élők sorából BOSKA ÁGNES (Szalárd, élt 56 évet). Soha sem halványul szívünkben emléked. Sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted. Szerető családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk arra a napra, amikor 5 éve elveszítettük a legjobb és legdrágább férjet, édesapát, TÁRNOK LAJOST (Biharpüspöki). A bánatot leírni nem lehet, csak letörölni a hulló könnyeket. Nyugodjon békében. Örökké emlékezünk rád. Béke poraira! Feleséged Emma, fiad Lajos.

*

Szomorú két év telt el, mióta a legdrágább feleség, édesanya, KIRÁLY SÁRA-ILONA eltávozott közülünk. Emlékét szívünkben megőrizzük. Szeretettel, kegyelettel emlékeznek rá: bánatos férje Lajos és lánya Éva.

*

Fájó szívvel emlékezem szeretett, drága feleségemre, GRÓF DIANÁRA (szül. MÁTÉ DIANA) halálának második évfordulóján. „Mily alattomos dolog a halál, mindig a jó szívekre talál, bánatot visz oda, hova nem kell, ártatlan lélekre sorjában lel.” Bánatos férje Gróf Sanyi.

*

Szívünkben örökké tartó, mély fájdalommal búcsúzunk KREINER JÓZSEFTŐL. „Minden mulandó ezen a világon, / mint a harmat a letört virágon, / Csak egy van, ami a sírig vezet, / Szívünkben az örök emlékezet.” A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy drága szerettünk, VANKOS SÁNDOR életének 65. évében 2017.09.27-én visszaadta lelkét a Teremtőjének. Végső búcsút veszünk a biharpüspöki temetőben 2017. szeptember 30-án 13 órakor. Emléke örökké szívünkben él. Testvérei István, Mária és családjai.

*

Fájó szívvel emlékezem arra a szomorú napra, amikor utolsót dobbant szíved, LÁSZLÓ MÁRTON (Nagyvárad). 13 éve, egy őszi reggelen életed véget ért, bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél. Múlnak az évek, de az emlékek élnek. Bármilyen csodás a világi élet, pótolni nem tudna soha, senki téged. Csöndes álmod felett az angyalok őrködjenek. El nem múló szeretettel emlékezünk rád. Feleséged Marika.

*

„Könyörülj, Urunk, a feltámadás reményében elhunyt minden testvérünkön! Engedd őket jóságosan szent szíved látására!” KREINER JÓZSEF, ŞTIUBEA RAVEICA, CIORTAN AURELIA, CRĂCIUN VIORICA, VANKOS ALEXANDRU, BIRÓ DANIIL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel megemlékezünk SCHISZLER ERNŐRE, akit ma 28 éve vesztettünk el. Nyugodj békében. Bánatos felesége Baby és fia Ernő.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre és édesapára, EGYEDI LAJOSRA halálának 13. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Felesége Margit, lánya Marika.

*

Fájó szívvel emlékezünk JOLJÁRT ATTILÁRA halálának 12. évfordulóján. Emléke él és élni fog. Nyugodjon békében! Családja.

*

Minden mulandó a földön, minden elvész valaha. Csak a szeretet suttogja: Soha-soha! Hálás szívvel, szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, dédimamára, PAPP JOLÁNRA (szül. SERES) halálának első évfordulóján, aki október másodikán lenne 78 éves. Emlékét szívünkben őrizzük. Lányai Joli és Éva, vejei Sándor és Barnabás, unokái Erika, Gabika, unokaveje Bandi, valamint dédunokái Rebeka és Bandika.

*

Emlékezünk a drága férjre és édesapára, TÖRÖK ISTVÁNRA, aki október 1-jén lenne „csak” 59 éves. „Gyertyát gyújtunk érted, égjen a szeretetért, a veled töltött minden boldog pillanatért. Áldott szívedben oly sok volt a szeretet, mit önzetlenül adtál, mert mi voltunk az életed.” Szívünkben örökké élsz! Feleséged és fiad Norbert.

*

Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk a drága, szeretett édesapára, apósra és nagytatára, ID. MEZEI KÁROLYRA, aki már 3 éve végleg itthagyott bennünket. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, / Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. / Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen.” Bánatos felesége Erika, fia, lánya, unokái, menye és veje.

*

Igazán csak az hal meg, akit elfelejtünk. Szomorúan emlékezünk a három évvel ezelőtt hirtelen elhunyt testvérre, BOROS JULIÁNNÁRA, (szül. KEREZSI). Emlékét megőrizzük. Toni és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagytatára, KINCSES ZOLTÁNRA halálának első évfordulóján. Kegyetlen volt a sors hozzánk nagyon/ Egy váratlan pillanat megállította a szívedet,/ Melyben nem volt más csak jóság és szeretet./ Téged elfelejteni nem lehet,/ Csak megtanulni élni nélküled./ A bánat és a fájdalom örökre megmarad/ Te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad./ Fájó szívvel emlékezik reá: felesége Irénke, lányai Noémi és Éva, vejei István és Zoltán, unokái István, Dávid és Nórika.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett apa, nagyapa, déditata, BÍRÓ DANIIL, életének 89. évében csendesen elhunyt. Temetése pénteken 14 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre, ID. BÁTHORI LAJOSRA halálának 50. évfordulóján. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/ Sírodra szálljon áldás és nyugalom.” A gyászoló család.