Gyászhírek, 2017. szeptember 27.

Gyászhírek, 2017. szeptember 27.
Az Érmihályfalvi 1. Sz. Mezőgazdasági Főgimnázium munkaközössége és diákjai fájó szívvel búcsúznak szeretett és mélyen tisztelt kollegájuktól, tanáruktól, KISS IMRE tanár úrtól, aki váratlanul költözött el a földi létből. Emlékét, példaértékű életét, a közösségért tett hasznos mukáját örökre őrizzük szívünkben. Őszinte részvétünk a családnak.


Mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a nagyrabecsült KISS IMRE tanár úr elhunyta miatt érzett fájdalmában. Derzsi Ákos és családja, valamint az Europrint munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MÓZES ILONA kolléganőnknek szeretett testvére elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Bors község tanintézményeinek munkaközössége.

*

Csak az idő múlik, feledni téged nem lehet, Temető csendje ad neked nyugalmat, Szívünk bánata örökké marad. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk KÉRI ŞTEFANRA (Szentmárton) elhunytának 8. évfordulóján. Bánatos családja.

*

Szívemben örökké tartó fájdalommal emlékezem 5 éve elhunyt férjemre, PORKOLÁB SÁNDORRA. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Az idő múlik, de feledni nem tudom.
Szerető felesége Böbe.

*

Szomorú szívvel tudatjuk barátaival és ismerőseivel, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, SÜTŐ LAJOS (ÖCSI, a Metalica volt dolgozója) 80. életévében megtért Teremtőjéhez. Ez év szeptember 15-én helyeztük örök nyugalomra, Magyarországon, ahol nyugdíjas éveit töltötte. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett gyermekre, anyára, nagymamára, anyósra, GRÓF DIANNA ERZSÉBETRE (szül. MÁTÉ) halálának 2. évfordulóján. „Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még, Megtölteni szépséggel a családod életét. Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény, De lelkünk egy darabja utadon elkísér, Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy, Mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy.” Nyugodj békében drága lélek! Szerető családod.

*

„Jézus egy alkalommal így tanított: amit az Atya halottakat támaszt fől és kelt életre, úgy a fiú is életre kelti azokat, akiket akar.” TOUT ELENA, IUHAS FLOARE, CSISZÁR MÁRIA, VANCEA FLOAREA, MIHUŢA TEODOR. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal veszünk végső búcsút a szeretett édesanyától, anyóstól, nagymamától és anyatárstól, CSISZÁR MÁRIÁTÓL. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Fia Csabi, menye Viktória, unokái Mercédesz és Patrícia Szolnokról.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, CSISZÁR MÁRIA életének 78. évében elhunyt. Temetése csütörtökön, szeptember 28-án 14 órakor a Hasas kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Lánya Marika, veje Zoli és unokája Bálint.