Gyászhírek, 2017. szeptember 26.

Gyászhírek, 2017. szeptember 26.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a Kiss családnak (Érmihályfalva) szerettük elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Bihar megyei RMDSZ vezetősége és munkaközössége.

Mély megdöbbenéssel értesültünk kollégánk és barátunk, a köztiszteletben álló tanár, KISS IMRE (Érmihályfalva) hirtelen haláláról. Osztozunk a család gyászában. Az érmihályfalvi RMDSZ választmánya.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki Kiss Balázs kollégánknak és a gyászoló családnak a szeretett és tisztelt édesapa, KISS IMRE (Érmihályfalva) elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Az érmihályfalvi Polgármesteri Hivatal munkaközössége.

*

A Republicii 10. lakóközössége vigasztalást kíván MOLNÁR ÁGNESNEK szeretett férje, MOLNÁR MIKLÓS elvesztése miatt érzett mély fájdalmában.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága, jó édesanya, testvér és rokon, KOVÁCS ILONA (szül. ZUDOR) életének 85. évében rövid szenvedés után megtért Teremtő urához. Temetése szerdán, szeptember 27-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Búcsúznak tőle: lánya Gyöngyvér, testvérei Jóska, Sanyi és Marika családjaikkal.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett édesapám,cID. KOSZTA LAJOS életének 94. évében elhunyt. Temetése szerdán, szeptember 27-én 11 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívemben örökké megőrzöm. Fia ifj. Koszta Lajos.

*

„Örök álmod őrizze béke és nyugalom, szívünkben örökké élni fogsz, mert szeretünk.” Fájó szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesapa, após és nagytata, CHEVARI GAVRIL életének 78. évében elhunyt. Temetése kedden, szeptember 26-án, 15 órától a Haşaş kápolnából. Örökké bánatos lánya Gabriella, veje Attila és unokája Ronald.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nagybácsitól, ID. KOSZTA LAJOSTÓL, akinek életének 94. évében jóságos szíve megszűnt dobogni. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Csejtei Attila és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki KISS MÁRIA-VILMA kolléganőnknek és családjának a szeretett férj, édesapa, nagyapa, KISS IMRE földrajztanár elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az Érmihályfalvi Zelk Zoltán Gimnázium munkaközössége.

*

Egy múló perc alatt elszállt az életed, annyit sem mondtál, hogy Isten veletek, mert szeretett téged bánatos leányod. Őrködj álma felett édes, jó Istenem, hogy a te álmod nagyon boldog legyen. Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett anyától, ÖZV. KENDI MARGITTÓL (Derna), aki életének 85. évében elhunyt és visszaadta lelkét az Úrnak. Gyászolja szeretett lánya Manci, unokája Évike, férje Ghiţa, dédunokái George és Andrada.

*

Könnyes szemmel, szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk szeretett anyámtól, ÖZV. KENDI MARGITTÓL (Derna), aki életének 85. évében elhunyt és visszaadta lelkét a Megváltónak. Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, találj odafent örök boldogságot. Gyászolja szeretett fia Öcsi, menye Juliana, unokája Andrea, férje Imi, dédunokája Erik.

*

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ID. MODOK ISTVÁN (Chicago), 63 éves korában hirtelen elhunyt. Temetésére is Chicagoban kerül sor. Gyászolja felesége Judith, fia István Chicagoból, nagynénje Ibi és férje Feri, unokatestvére Feri és annak családja, anyósa és annak családja Romániából.

*

„Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a halottak közül. Egy ember által jött a halál, és egy ember által jőn a holta feltámadása.” CÂMPAN CORNEL, COZMAN FLORIAN. Őszinte részvétünk a gyászolón családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) KFT Non Stop Temetkezési Vállalat.

*

Utad a szenvedés kövein vezetett, Akartad az életet, de már nem lehetett. Megfáradt lelked feladta a küzdelmet, Angyalok vigyázzák odafent léptedet.” Szemünkben könnyel, szívünkben mély fájdalommal vettük tudomásul szeretett volt kollégánk mély fájdalmáról, aki utolsó útjára kíséri
BÁLINT MÁRIÁT, az imádott feleséget, anyát, nagymamát. „Néha tudni kell könnyek közt élni, / Senkinek nem szólni, csak csendben szenvedni. / Azt mi fáj, jó lenne feledni. / S lelki bánatunkat magunkba temetni.” Őszinte együttérzésünket fejezzük ki kedves, volt kollégánknak, BÁLINT GYÖRGYNEK, a jó Isten adjon fáradt feleségének örök nyugodalmat, vigasztaló szent lelkével erősítse meg a gyászoló családot és szeretetével vigasztalja a szomorú szíveket. A székelyhídi középiskola 1964-ben végzett XI. B osztálybeli volt kollégák.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább gyermek, férj, apa, nagyapa, sógor, vő és rokon, KISS IMRE tanár, rövid, de súlyos betegség után 66 éves korában elhunyt. Temetése szerdán, szeptember 27-én 15 órától az érmihályfalvi református ravatalozóból helyezzük örök nyugalomra. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki CSÓKA GABRIELLA kolléganőnknek szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Partiumi Keresztény Egyetem munkaközössége.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, TÁRNOK IRMÁRA, (szül. BAGDI). Hat éve már, hogy örökre itthagytál. Drága emlékeddel örökre szívünkben maradtál! Bármilyen csodás is a világi élet, pótolni nem tudna soha, senki téged. Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, halálod míg élünk, fájó emlék marad! Soha nem múló fájdalommal, bánatos családod.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, apára, apósra, nagyapára, SÁNDOR ISTVÁN JÓZSEFRE, halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott! Örökre bánatos családja.

*

„Ha emlegettek, köztetek leszek, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek!” Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága anyára, nagymamára, SZÖKŐCS MÁRIÁRA
halálának első évfordulóján. A rá emlékező istentisztelet a római katolikus bazilikában lesz szerdán szeptember 27-én 18 órakor. Gyászoló lánya Éva, férje Pista, unokái Enikő és István és családja, valamint dédunokája Timike.

*

Fájó szívvel emlékezünk keresztanyámra, HEGEDŰS MÁRIÁRA halálának 8. évfordulóján. „Valaki végleg elmehet, őrizd meg emlékét, el ne feledd. Akkor veled lesz mindig, lelke szabadon száll, vár a túlsó parton, hol nincs már több határ.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes, ott, ahol már nincs fájdalom, csak örök béke. Keresztfia Jancsi és családja.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa és nagytata, KUTI JÁNOS hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 27-én 14 órakor Tótiban lesz. Gyászolja felesége Márta, leánya, veje és unokája.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló KUTI családnak, KUTI JÁNOS elhunyta miatti fájdalmában. A dialízises kolléga, Dezső.