Gyászhírek 2017. szeptember 22.

Akt.:
Gyászhírek 2017. szeptember 22.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk hatvanadik születésnapján a szeretett gyermekre, édesapára, apósra, nagyapára, IFJ. TAPASZI LAJOSRA, (élt 44 évet, Biharszentjános). „Hiába borul rád a temető csendje, Szívünkben élni fogsz mindörökre. A halál nem jelent feledést és véget, Míg élnek azok, akik szerettek téged.” Isten őrködjön pihenése felett. Bánatos családja.

Ma két éve kísértük utolsó útjára a legdrágább testvért, nagybácsit, NYAKÓ JÁNOST. Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, de emléked itt maradt közöttünk. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, ami tőlünk soha, senki el nem vehet. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Bánatos testvérei és azok családtagjai.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, OLÁH ERZSÉBET (szül. UNGI, Diószeg) életének 91. évében csendesen eltávozott közülünk. Temetése 2017. szeptember 22-én 16 órakor a szentjánosi kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Lánya Erzsike, veje Gyuszi, unokái Erzsike, unokaveje Csaba, Gyuszi és élettársa Gabi, dédunokái Ádám és Erika.
*
Megrendült lélekkel, mély fájdalommal emlékezünk arra a szomorú éjszakára, amikor a kegyetlen halál 3 éve kiszakította a karomból a drága, jó férjet, édesapát, apóst, nagyapát, TÖRŐ SÁNDORT (1941–2014, Bihar). Elcsitult a szív, mely szeretett, Megpihent a test, mely szenvedett. Egy pillanat és vége, Oly gyorsan mentél a messzeségbe. A mi fájdalmunk ne zavarja pihenésed, Nyugodj békében, te drága lélek! Örökké bánatos feleséged Ilonka és a gyászoló család.
*
Fájó szívvel búcsúzunk SZABÓ JÓZSEFTŐL. A 4-es számú Vegyes Középiskola 1962-ben végzett XI. F osztályának öregdiákjai.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a 13 éve elhunyt drága édesapára, CHIŞE GYÖRGYRE, (Biharfélegyháza), és a pótolhatatlan édesanyára, CHIŞE IRÉNRE (Biharfélegyháza), aki 31 hónapja hirtelen halálával kimondhatatlan űrt hagyott maga után. Csak azok halnak meg, akit elfelejtenek. Bánatos családjuk.
*
Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, nagyapára, DORMÁNY ISTVÁNRA halálának 3. évfordulóján. Szívünkben helyedet nem pótolja semmi. Míg a földön élünk, nem fogunk feledni. A bánatos család.
*
Megrendülve, mély fájdalommal búcsúzunk unokatestvéremtől, IFJ. MÁRK SÁNDORTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Vigasztalódást kívánunk szeretteinek a gyász nehéz óráiban. Erzsike és családja.
*
Folyó év szeptember 23-án, szombaton 18 órakor gyászmisét tartunk a Bazilikában DR. TAKÁCS MIHÁLY lelki üdvéért. A gyászoló család.
*
Szemünkben könyekkel, szívünkben soha el nem múló fájdalommal, örökké tartó szeretettel emlékezünk a drága, jó fiúra, férjre, édesapára, testvérre, IFJ. BUCZI LAJOSRA (élt 45 évet, Tóti), aki két éve örökre távozott szerettei köréből, nagy űrt hagyva maga után. Gyászolják megtört szívű szülei, Irénke és Lajos, felesége Erika, fiai Lalika és Lóránd, nővére Enikő és családja, húga Emese és családja, az egész rokonság és volt barátai.
*
Fájó szívvel emlékezünk szeretett halottunkra, IFJ. OLÁH BÉLÁRA halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott. Szerető családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, VERES MARGITRA (szül. SEPSI, Kügypuszta), aki 14 éve távozott el közülünk. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Leányai Csilla és Margit és családjaik.
*
Fájó szívvel emlékezünk szeretett halottunkra, SZABÓ SÁNDORRA (Fugyivásárhely) halálának 20. évfordulóján. Aki szerette, annak szívében örökké élni fog. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető családja.
*
Ha felszáll egy lélek az égbe, odafenn egy új csillag éled. Gyönyörű fénnyel szépen ragyog. Jelzi, hogy többen lettek az angyalok. Keresztmamára, NAGY GIZELLÁRA emlékezek, aki ma 1 éve hunyt el. Keresztlányod Beáta és családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk BUCSI ZSUZSANNÁRA, aki 1 éve hagyott itt bennünket. Csillag lett Ő, mert szívből szeretett, S úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Elment tőlünk, mint a lenyugvó Nap, De a szívünkben él, s örökre ott marad. Bánatos családja: férje Öcsi, gyermekei Hajni, Imi, menye Andi, veje Attila, unokája Szandi.
*
Szomorú szívvel emlékezem szeretett testvéremre, BENCZE ANNÁRA halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott! Propp Feri és családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága anyára, nagymamára, anyósra, BENCZE ANNÁRA halálának első évfordulóján. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Megemlékező szentmise szeptember 23-án, szombaton 18 órakor a Barátok-templomában. Lánya Andi, veje Laci és unokái Marci és Lilla.
*
Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, nagyapára, TOLVAJ IMRÉRE, aki 6 hónapja, hogy eltávozott közülünk. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. De egy könnycsepp szemünkben érted él, Egy gyertya az asztalon érted ég, S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, Amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak az évek, Szívünkből szeretünk, s nem feledünk téged.” Bánatos családja.
*
Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy a legszeretetreméltóbb édesanya, anyós, nagymama, ÖZV. BÁRÁNY BÉLÁNÉ (szül. PAP ILONA) életének 89. esztendejében, hosszas szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének és hazatért az örök Hazába. Temetése pénteken, szeptember 22-én, délután 15 órakor lesz az érmihályfalvi római katolikus ravatalozóból. A viszontlátás reményében búcsúzik tőle lánya Csilla, fia Béla, veje Frédi, menye Tündi, unokái Erhard és Noémi.
*
Fájó szívvel emlékezik ID. KOVÁCS KÁROLYRA (Fugyi, a CET volt sofőrje) halálának 3. évfordulóján felesége, fiai, menyei és unokái. „Szemünkben könny. Szívünkben gyász, reményünk a boldog feltámadás, melyben majdan találkozunk, enyhíti mély bánatunk. Szerettei.
*
Bánatos szívvel emlékezünk ÖZV. BÓDIS KÁROLYNÉRA öregkeresztanyura, (Pusztaújlak) halálának 2. évfordulóján. Keresztlánya és családja.
*
Ma 1 éve annak a szomorú napnak, hogy a drága, jó apa, após, nagyapa, JUHÁSZ JÁNOS (Kisszántó) visszaadta lelkét Teremtőjének. Emléke legyen áldott és pihenése csendes. Szerettei.
*
Már 4 év telt el, amióta a drága édesapa, nagyapa és dédi, POCSAI GYULA eltávozott örökké, de lelkünkben élni fog. Nyugodj békében. Szerető lányai Erzsike és Jutka családjaikkal.
*
Szomorú szívvel emlékezünk drága szüleimre, NAGY JOLÁNKÁRA halálának 44. évfordulóján, NAGY SÁNDORRA halálának 33. évfordulóján. Egyetlen testvéremre, NAGY GIZELLÁRA, aki 1 éve váratlanul hagyott itt. Emlékük legyen áldott, pihenése csendes. Betti és családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre édesanyára, anyósra, nagymamára, DUDÁS ERZSÉBETRE, akinek jóságos szíve egy éve, szeptember 24-én utolsót dobbant. Amíg éltél, szeretünk, amíg élünk, el nem feledünk. Szerető családja.
*
„Az Úr maga a jóság teljes a szabadulás nála. Választott népét ő menti meg, ő váltja meg minden bűntől.” KOVÁCS EMERIC, SIMUT MARIA, PECHERLE PETRU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Ma van 6 éve annak a szomorú napnak, mikor a szeretett édesanyámat, KERESZTURY JULLIÁNÁT elragadta a kegyetlen halál. Emlékét szívemben őrzöm, soha el nem felejtve. Bánatos fia Gabi, leánya Juci, unokája Mihaela és Gabriela, testvére Ági, unokaöccse Rudi, Angi, Babuci, a rokonok, ismerősök és mindazok, akik ismerték. Isten nyugosztaljon békében. Fiad Gabi, ki soha el nem felejt.