Gyászhírek, 2017. szeptember 21.

Gyászhírek, 2017. szeptember 21.
Mierluţiu Emíliának, a Tibor Ernő Galéria alkotóközössége és barátai, édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában vigasztalódást kíván.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk, SZÁLDOBÁGYI KATALIN (Székelyhíd), temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezem egyetlen fiamra, az édesapára, FEHÉR KÁROLYRA halálának 13. évfordulóján. Egy őszi reggelen életed véget ért, bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél, az élet csendben megy tovább. Emlékedet megőrizzük egy életen át. Nyugodj békében. Bánatos édesanyád és leánya Noémi és családja.

*

„Uram, én tebenned bízom, és kitartok igéd mellett. Az Úr minden reményem. Az őr nem várja úgy a hajnalt, mint ahogyan a nép az Urát várja.” CRET ISTVÁN, PUSTA DUMITRU, MATE VIOLA, MARUSCA PATRICIA RAMONA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezünk barátunkra, KOVÁCS MIKLÓSRA (KOPEK). A Jenei család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nagybátyánktól, KÁLMÁN BÉLÁTÓL (Pusztaújlak). Nyugodjon békében! Ili, Kati, Öcsi, Zelmi.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága, jó férj, gyermek, édesapa, após, nagytata, MÁRK SÁNDOR 59 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 21-én 14 órakor a bihari katolikus kápolnából. Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, / Örök álmát kísérje békés nyugalom.
Búcsúzik tőle: felesége, édesapja, lánya, veje és unokái.

*

Mély fájdalommal emlékezünk szüleinkre, édesanyánkra, KŐVÁRI ILEANARA (JULISKA néni)
halálának 10. évfordulóján, édesapánkra, KOMSA FERENCRE, halálának 33. évfordulója alkalmából. Emlékük szívünkben örökké él. Lányuk: Gizike és Marika és azoknak családjai.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesapára, LAKATOS SÁNDORRA, akit 37 éve ragadott el tőlünk a halál, és az édesanyára, nagymamára, LAKATOS ERZSÉBETRE (szül. KALMÁR, Hegyközújlak), aki 12 éve távozott közülünk. Nélküled szomorú, üres a házunk, Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk. Tiéd a csend, a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom. Nélkületek már semmi sem olyan mint régen, Nagyon szerettünk, nem felejtünk benneteket. Örökké bánatos lányuk Piroska, unokáik Pirike, és barátja Roland, Józsi és barátnője Krisztina, Sanyi és felesége Jutka, és dédunokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 1 éve örökre itthagyott bennünket a drága anya, anyós, nagymama, dédnagymama, ÖZV. KUZSMA JULIÁNNA (Hegyközszáldobágy).
Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz, és örökre ott maradsz. Lánya és családja.

*

„Csak az hal meg, akit elfelednek, de én téged sohasem feledlek. Örökké élni fogsz bánatos szívemben.” Már 6 hónapja, hogy KISS ALBERT(Biharpüspöki) örökre itthagyott bennünket. El nem múló szeretettel emlékezünk rá. Irénke és a család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk hatvanadik születésnapján a szeretett gyermekre, édesapára, apósra, nagyapára, IFJ. TAPASZI LAJOSRA, (élt 44 évet, Biharszentjános). „Hiába borul rád a temető csendje, Szívünkben élni fogsz mindörökre. A halál nem jelent feledést és véget,
Míg élnek azok, akik szerettek téged.” Isten őrködjön pihenése felett. Bánatos családja.