Gyászhírek, 2017. szeptember 20.

Gyászhírek, 2017. szeptember 20.
Fájó szívvel emlékezünk Ifj. ANYISZI FERENCRE (Magyarkakucs) halálának 14. évfordulóján. „Fojtogató csend, porrá zúzott könnycsepp, Telő hold fényénél üvöltő emlékek.” „S ha foszló felhőn át tekint A hold a földi rögre, Az emlék hozzád visz, megint, Örökre, mindörökre..” Szerető családod.


Őszinte részvétünket fejezzük ki Suzi Dumitrunak édasapja elvesztése miatt. Nyugodjon békében. Gabi, Zoli, Krisztián és Antónia.

*

„Nélküled szomorú, üres a házunk, Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk. Tied a csend, a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom. Nélküled már semmi sem olyan mint régen, Nagyon szerettünk, nem felejtünk téged.” Fájdalommal és könnyekkel teli 6 hónap telt el amióta elveszítettünk. Mérhetetlen fájdalommal emlékezünk rád: TÓTHNÉ POPOVICS BEÁTA. Bánatos szüleid, testvéred, sógornőd és keresztlányod.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesapára, tatára, KARÁCSONY IMRÉRE (Síter) halálának 13. évfordulóján. Pihenése legyen csendes és áldott. Szeretettel gondolunk rá. Fia Tibor és családja, Judit, Sebastian, Patrik, Noel, Ana és Gizella.

*

Szomorú szívvel emlékezünk MAKLUCZ GÁBORRA (Székelyhíd) halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel emlékezem, most 25 éve, hogy az Úr magához szólította édesapámat, KOVÁCS GÉZÁT (Hegyközszentimre) valamint 2 éve édesanyámat, KOVÁCS ÉVÁT (szül. SERES). Békés pihenést, nyugodt álmot adjon az Úr nekik! Enlékezik rájuk leányuk Angéla és unokájuk Imi.

*

Az idő múlik, szállnak az évek, de a mi szívünkben megmaradnak az emlékeitek. Fájó szívvel emlékezünk ID. NAGY LAJOSRA halálának 12. évfrodulóján és NAGY BORBÁLÁRA,
aki 6 hete távozott közülünk. Nyugodjanak békében! Emléküket örökre megőrizzük. A szerető család.

*

Ma 6 hónapja annak a szomorú napnak, hogy eltávozott közülünk a szeretett édesanya és nagynéni, SZILÁGYI MÁRIA nagy űrt hagyva maga után. „Suhanva száll az élet tova, Ami elmúlt, nem jön vissza soha. Bár lassan mindent elvesztünk, De lesz, akit örökre szeretünk. Életedben oly sok szeretetet adtál, De elmentél és mély fájdalmat hagytál.” Fia Szilágyi Sándor és a rokonság.

*

Fájó szívvel emlékezünk 2 éve elhunyt feleségemre, DEÁK ERZSÉBETRE. Nyugodjon békében!Szerető férje Gyula és második felesége Mária.

*

Megrendülve és mély dájdalommal búcsúzunk a szeretett KOVÁCS MIKLÓSTÓL. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Vigasztalódást és erőt kívánunk a gyász keserű óráiban szeretteinek. Aszalós Lajos és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesapa, após és nagytata, LÉTAI LAJOS 87 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 21-én 14 órakor Biharpüspökiben. „Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, / Örök álmát kísérje békés nyugalom.” Soha el nem feledünk! Búcsúznak tőle: lányai Anikó és Marika, unokái Shazia, Jeni, Márk és Józsika, vejei Nazir és Attila.

*

Őszinte részvétünk kolléganőnknek MIERLUŢIU EMILIÁNAK édesanyja elhunyta miatti fájdalmában. „Tibor Ernő” Galéria közössége.

*

Fájdalmas szívvel búcsúzunk szeretett édesapánktól, LÉTAI JÓZSEFTŐL, aki 87 évesen nagy betegségben halt meg, és akit nagyon szerettünk, és soha nem felejtünk. Temetése Püspökiben csütörtökön, 21-én 14 órakor. Búcsúzik tőle szerető családja: lánya Török Erzsébet, veje Gyula, unokája Gyuszika, Timike, Adriana, Jonathán, Natalia, és szeretett felesége Margit.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, a nagyapa, dédnagyapa, LÉTAI JÓZSEF
életének 87. évében eltávozott közülünk. Temetése csütörtökön 14 órakor a biharpüspöki temetőben. Búcsúzik tőle fia József (Öcsi), menye Mary és unokája István.

*

Szomorúan értesültünk volt osztálytársunk, KISS ISTVÁN (Érmihályfalva)
elhunytáról. Feleségének, ERZSÉBETNEK ezúton fejezzük ki részvétünket. Emléke legyen áldott, nyugodalma csendes! A Székelyhídi Középiskola 1964-ben végzett XI. B osztálya.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a CREŢ családnak. Örvéndről a Bulzán család.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága nővéremtől, MIERLUŢIU EMILIÁTÓL. Nyugodjon békében! Bánatos húga Kati.

*

Együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, SUZI DUMITRU-NAK szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Munkatársai Ida, Marika, Éva, Jucika, Éva.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KARCSINAK, GYÖNGYINEK és TIMINEK a szeretett anya, anyós és nagymama, KISS JULIÁNNA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Magyari család és Böske.

*

Szívemben mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva, tudatom, hogy szeretet férjem,
KÁLMÁN BÉLA életének 88. évében elhunyt. Temetése 2017. szeptember 22-én lesz 14 órakor a pusztaújlaki kápolnából. Drága emléke felett őrködjön a hála és a szeretet. Örökké bánatos felesége Juliska, fia Zoltán, menye Anamária.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal emlékezünk drága édesanyánkra, SZABÓ ILONÁRA (Fugyi), akinek jóságos szíve ma hat éve megszűnt dobogni. „Hűséges szerető anya voltál, családodnak tartós oszlopa voltál. Gondolatainkban mindig reád emlékezünk bárhol is vagy. Szívünkből kívánjuk, álmodd az álmok legédesebb álmát, vigyázzon rád az ég legszebb csillaga.”
Örökké bánatos fiad Sanyi és menyed Marika.

*

Fájó szívvel emlékezünk IFJ. TÖRÖS ANDRÁSRA, aki már 25 éve itthagyott bennünket. Reménységünk voltál, mindig mosolyogtál, lelkünkben tengernyi könnyet hagytál. A sors nagyon kegyetlen volt veled, idő előtt kellett örökre elmenned. Múlnak a napok, az évek, de amíg élünk, nem feledünk téged. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, CREŢ ŞTEFAN (SZOSZO, az UAMT volt esztergályosa) életének 66. évében, szeptember 18-án elhunyt. Szeretett halottunk búcsúztatása szeptember 21-én, csütörtökön 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Drága emléke szívünkben örökké él. A gyászoló család.

*

„Ha bűneinket Uram felrovod, Uram, ki az, aki előtted megállhat? De nálad mindig kész az irgalom, azért magasztalunk téged.” VÁRADI SÁNDOR, KISS JULIÁNNA, EBÂNCĂ MARIA
MAGHEAR ALEXANDRU, FÂŞIE IOAN, KÁLMÁN BÉLA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.