Gyászhírek, 2017. szeptember 18.

Akt.:
Gyászhírek, 2017. szeptember 18.
Szemünkben könnyekkel, szívünkben soha el nem múló fájdalommal, örökké tartó szeretettel emlékezünk a drága, jó vőre, IFJ. SANYÓ JÓZSEFRE, aki egy éve hagyott itt bennünket örökre. Bánatos anyósa és családja.


Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 1 éve örökre itthagyott bennünket a drága, jó feleség, anya, anyós, nagymama és dédnagymama, HIRI ROZÁLIA (szül. ERDEI, Margitta). „Nem integet többé elfáradt kezed, Nem dobog már értünk jóságos szíved. Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, De szívünkben élsz, és örökre ott maradsz.” Nyugodjon békében! Örökké szerető családja.

*

A 6 hete elhunyt szerető férjre, édesapára, PAP SÁNDORRA emlékezünk. „Volt egy pillanat, vagy talán álom, mely megszakadt, volt egy kéz, egy dal, egy szív, egy drága szív, mely itthagyott. Drága emléked örökké szívünkben él. Bánatos feleséged, fiad és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre és édesanyára, CZAHOLI JULIÁNNA MARGARÉTÁRA halálának ötödik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szentmise a rogériuszi Szent József-templomban lesz szeptember 19-én 18 órakor. Bánatos családja.

*

Drága, jó szüleink már nagyon régen elhagytátok a földi életet, mi mindig fájó szívvel és szeretettel gondolunk rátok, ID. HERMÁN ISTVÁN és HERMÁN LUJZA (Szentjobb). Nyugodjatok békében. Emlékeznek: gyermekeitek, unokáitok családjaikkal.

*

Őszinte részvétemet és mély együttérzésemet fejezem ki KÖTELES FERENC kollégámnak szeretett édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában. Isten nyugosztalja! Popus Dan Adrian, a Plastor Trading Kft. Vezérigazgatója.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor 4 éve örökre itthagyott bennünket a szeretett anya, anyós, nagymama, dédnagymama, KOCSIS EMMA (Szentimre). Emléke legyen áldott, pihenése csendes! „Elbúcsúzom, de ott leszek, Ahol a szél zúg, a nap nevet. Elbúcsúzom, de itt marad, Belőlem néhány pillanat.” Örökké bánatos családja.

*

„Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon, az azért van, mert szerettünk és hiányzol nagyon. Bennünk él egy arc, s egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet.” Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk ID. BÖSZÖRMÉNYI KÁROLYRA (Hegyközújlak) halálának 10. évfordulóján. „Gondolatban sírodnál, suttogom a neved. Gondolatban sírodnál, megfogom a kezed. Gondolatban azt kívánom, hogy legyél itt velem. És te ott vagy, mert érzem, hogy szorítod a kezem.” Emlékezik szerető felesége, fiai, menyei, unokái és dédunokái.

*

„Addig vagy boldog, míg van, aki szeret. Aki a bajban megfogja a kezed. S, hogy milyen fontos is volt neked, Csak akkor érzed, ha már nincs veled.” Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, SZEBENI LAJOSRA halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott! A bánatos család.

*

Fájdalmunkat nem enyhítik a múló évek, Mosoly mögött is ott vannak a fájó könnyek. Gondolatban velünk vagytok, bármerre is járunk, Tudjuk, hogy nem jösztök és mi mégis várunk. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk IFJ. KIS KÁROLYRA (Éradony) halálának 12. évfordulóján és KIS GYULÁR (Éradony) halálának 23. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes!
Örökké bánatos családjuk.

*

Fájdalommal a szívünkben emlékezünk kisfiunkra, TÓTH GABIKÁRA (Tóti), akinek 30 éve, 10 évesen haza kellett költöznie az ő Teremtőjéhez. Pótolhatatlan űrt hagytál magad után, de van egy vigaszunk: „És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (Jelenések 21.4) Várjuk a találkozást, Jézus Krisztusban. Akik téged nagyon szerettek és nem feledtek: szülei, testvére Levente és családja.

*

„Küzdöttél, de már nem lehetett, a csend ölel át ès a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szerettek.” Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, ÖZV. PÉNZES IRÉN (Biharszentjános) életének 84. évében elhunyt. Temetése 201.7 szeptember 18-án, ma 14 órai kezdettel a biharszentjánosi kápolnában lesz. Adj Uram örök nyugalmat neki.
Búcsúzik a gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, CSERŐS ERZSÉBET (szül. SÓLYÓM)
rövid szenvedés után, 89 éves korában elhunyt. Temetése 2017.09.18-án a városi kápolnából 11 órakor. Gyászolja fia Laci, menye Magdi és unokája Csilla.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, CSERŐS ERZSÉBET (szül. SÓLYÓM)
rövid szenvedés után elhunyt 89 éves korában. Gyászolja fia Misi, menye Magdi, unokája Andrea, férje Knut és dédunokái Ameli és Milánka.

*

„Reménykedve nézek az úrra: igéjében bízva bízom.” MIKÓ ISTVÁN, SZÁSZ MARGARETA, BALA ERZSÉBET, RETEG LÁSZLÓ, LUCUS FLORIAN, ALBIS ELENA, MIHAILESCU MARIOARA, BOT TRAIAN, BORZ RAVEICA, POPP MIHAI-AUGUSTIN, GIULAI MARIOARA, TIGAN ELISABETA, ILE ELENA.. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, MIKÓ ISTVÁN életének 59. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése hétfőn, szeptember 18-án 15 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. „Megállt a szív, mely élni vágyott. Megpihent az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Nélküled üres, szomorú a házunk. Nem is hisszük el, hogy hiába várunk. Fájó szívünk felzokog érted, Örökké szeretünk, nem feledünk téged.” Búcsúzik felesége Ilona, lánya Ildikó, veje László.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága, jó sógórtól, vőtől, MIKÓ ISTVÁNTÓL. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Búcsúzik anyósa Fughel Mária, sógórnője Mária és Nicu, és keresztfia Norbert.

*

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi. Nyugalmadat már nem zavarja senki. Életed elszállt, mint a virágillat, de emléked ragyog mint fénylő csillag.” Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nászunktól, MIKÓ ISTVÁNTÓL, aki életének 59. évében távozott el az élők sorából. A jó Atya adjon neki örök nyugodalmat! Gyászolja id. Csóka László és családja, Basa Zsolt és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, SZÁSZ MARGARETA (a Viitorul gyár volt dolgozója) életének 84. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése kedden, szeptember 19-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. A gyászoló család.