Gyászhírek, 2017. szeptember 1.

Gyászhírek, 2017. szeptember 1.
„Aki szerettei szívében él, az nem halt meg, csak távol van, és mindenki, aki hazatér az Úrhoz, a családban marad.” (Szent Ágoston) Fájó szívvel emlékezünk FÜLÖP GYULÁRA (Érmihályfalva) halálának harmadik évfordulóján. Emlékeznek rá felesége, leánya, két fia, menyei, veje és két unokája.

Őszinte részvétünk Kremsz Csabának és kedves családjának szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Barátai, Réka és Melinda.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legfájdalmasabb napjára. 3 éve távozott drága édesanyánk, KISS IRÉN, akinek jóságos, beteg szíve egy sóhajjal megszűnt dobogni. Nem volt idő elbúcsúzni egymástól, és nem tudtam megköszönni hűségedet, a sok szépet, jót, amit hosszú idő alatt adtál. Tied a csend, a nyugalom, mienk a fájdalom. Nyugodj békében! Gyermekei: Feri, János, Ildi és Géza.

*

Megtört szívvel búcsúzunk MARTIN KLÁRÁTÓL, (élt 80 évet), akinek haláláról a temetkezési vállalat, Mavrodoglu Ildikó hirdetéséből értesültünk. Köszönjük neki. A Jó Isten adjon neki örök nyugodalmat ott fent az égben, amit itt a földön nem talált meg. A Rózsafüzér Társulat tagja volt. Akik ismerték, tartsanak egy perc megemlékezést, és mondjanak el érte egy imát. A Velencei Rózsafüzér Társulat.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett halottunkra, ZSUPON FERENCRE halálának 3. évfordulóján. „Ezen a napon minden más, újra megérint a gyász. Eszembe jutnak az együtt töltött napok, fülemben újra megcsendül a hangod. Szívemben szerető lelked örökké él.” Bánatos feleséged Marika, lányod Éva és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, apára és nagytatára, BIRÓ TIBORRA halálának 10. évfordulóján. „Egy őszi reggelen életed véget ért, bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél. Az élet csendben megy tovább, emléked megőrizzük egy életen át.” Bánatos felesége Cristina, lánya Cristina és unokája Tamara.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, nagymamára, anyósra, SZOBOSZLAI ERZSÉBETRE halálának 12. évfordulóján. Pihenése legyen áldott. Szerető családja.

*

Szeretettel emlékezünk drága jó édesanyánkra, a legdrágább feleségre, SZÉLES TERÉZRE halálának 17. évfordulóján. Emléke velünk él. Szerető családja.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel és mindig szeretettel emlékezünk a legdrágább feleségre és édesanyára, TÓTH GYULÁNÉRA (szül. FODOR JOLÁN, Bors), aki ma 7 éve hagyott itt bennünket örökre. „Lelked, mint a fehér galamb, csendesen messzire szállt, / Hiába keresünk, könnyes szemünk már sohasem talál. / De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb te leszel, / Utat mutatsz, mert szívünkben örökké létezel.” Bánatos férje és leánya.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki BONDÁR GYULÁNAK és családjának a szeretett édesapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Tóth Gyula és családja Borsról.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett férjem, JÓNÁS MIHAI folyó év augusztus 31-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése szeptember 1-jén 14 órakor a Frentiu kápolnából. Gyászolja felesége Marika.

*

„Könyörülj, Urunk, add, hogy akihez itt a földön szeretet fűzött bennünket, a másvilágon élvezhessék a Te örök szeretetedet!” JÓNÁS MIHAI, BONDOR IOAN, ONCHIS MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak. Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. NonStop Temetkezési Vállalat.

*

Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,/ De a kegyetlen betegség mindent összetépett./ Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,/ De ha abban már nem, legalább a csodában./ Csoda volt, hogy éltél, és mindenkit szerettél,/ Nem haltál Te meg, csak álmodni mentél./ Egy reményünk, mi éltet és vezet,/ Hogy egyszer majd találkozunk Veled!/ Csak fájó könnyek hullnak Érted,/ Örökké szeretünk, és nem feledünk Téged, SZABÓ KÁROLY (élt 69 évet). Temetése 2017. szeptember 2-án 11 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében! Gyászolja felesége Irénke, gyermekei Karcsika és Baby, veje Zsolt.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább anyára, anyósra, nagymamára, ÖZV. MACSKÁS JULIÁNNÁRA, (Hegyközcsatár) halálának első évfordulóján. Egy nyári estén életed véget ért,/ Bánatot ránk hagyva elmentél./ Az élet csendben megy tovább,/ Emléked megőrizzük egy életen át. Bánatos lánya Juliska, unokája Tünde, veje Sándor.

*

Ez a nap más, mint a többi./ Szemünkben könny, kezünkben virág./ Gyertyát gyújtunk, égjen a szeretetért,/ Veled eltöltött minden pillanatért./ Érted, kit nagyon szerettünk,/ Érted hullik minden könnyünk./ Ragyogjon a mécses, ahogy a csillagok,/ Köszöntünk mi is téged, ahogy az angyalok. Emlékezünk a drága gyermekre, testvérre, IFJ. BÁTORI LAJOSRA, aki ma lenne 30 éves. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Téged soha nem feledő édesanyád, testvéreid és családjaik.

*

Kimondhatatlan fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy szeretett családtagunk, a legdrágább férj, apa, após és nagyapa, ID. KREMSZ TIBOR 70 éves korában tragikus hirtelenséggel itthagyott bennünket. Temetése 2017. szeptember 2-án 13 órától a nagyváradi Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. A gyászoló család.

*

Összetört szívvel és el nem múló fájdalommal búcsúzom szeretett férjemtől, ID. KREMSZ TIBORTÓL, aki oly hirtelen távozott mellőlem. Örökké szerető felesége Irma.

*

Megrendülten és összetörve búcsúzom szeretett édesapámtól, ID. KREMSZ TIBORTÓL, aki hirtelen távozott életemből, aki mindig féltett és hazavárt bennünket! Drága Papikám, nagyon szeretlek! Csabi.

*

Soha el nem múló fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól és nagyapától, ID. KREMSZ TIBORTÓL, akinek emlékét soha nem felejtjük. Fia Tibi, menye Lorena és unokája Andrea.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett sógortól és keresztapától, ID. KREMSZ TIBORTÓL. Nugodjon békében, emléke mindig velünk marad! Szabó József és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki HUTYRA-GRÁM ERIKNEK és családjának a szeretett édesapa és férj elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Volt osztálytársai és osztályfőnöke a Szacsvay Imre Általános Iskolából.

*

Őszinte részvétünket tolmácsoljuk a gyászoló családnak, a bölcs és gondviselő Isten szent végzésében való megnyugvó lelked, a drága férj és édesapa, SZŰCS LORÁND GYULA elvesztése miatt érzett fájdalmatokban. Gyászotokban veletek érzünk! Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A Nagyváradi Premontrei Öregdiákok.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki KREMSZ CSABA barátunknak és családjának a szeretett férj, édesapa és nagyapa, ID. KREMSZ TIBOR elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Emlékét szívünkben őrizzük! Attila, Timi, Anna és Botond.