Gyászhírek, 2017. október 9.

Gyászhírek, 2017. október 9.
Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett sógórtól, keresztapától, nagybácsitól, VÁGI PÁLTÓL, akinek jóságos szíve megszűnt dobogni. Nyugodjon békében. Búcsúzik tőle sógórnője Erzsike, Csaba családjával és Emese családjával.


Közdöttél, de már nem lehetett, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, kit elfelednek, örökké él, kit igazán szeretnek. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szertett férj, apa, após, nagyapa, HARSÁNYI SÁNDOR (Biharszentjános) életének 74. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése október 9-én 15 órakor lesz a biharszentjánosi kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerető családja.

*

Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagytam emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek fel az égre. Fájó szívvel búcsúzunk a drága nagyapától, HARSÁNYI SÁNDORTÓL. Unokája Krisztina és unokaveje Laló.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett nevelőapa, após, nagyapa, FINANT TIBOR életének 85. évében hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt október 6-án. Temetése 2017. október 10-én a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából 15 órakor. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Búcsúzik tőle neveltfia Barna, menye Emike, unokája Róbert, anyatársa Emma.

*

Itthagytál minket, elmentél hirtelen, drága szíved megpihent a mennyben. Búcsúzni akartál, de nem volt annyi időd, mert lassan, csendesen elfogyott az erőd. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága, jó férj, és apa, BUNDIK JÓZSEF életének 72. évében hirtelen távozott szerettei köréből. Temetése szerdán, október 11-én 15 órakor lesz a biharpüspöki temető ravatalozójából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük.
Búcsúznak tőle felesége Elisabeta, fiai Robert és Raymond.

*

Fájdalomtól megtőrt szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, nagymama, dédnagymama,
özv. SZILÁGYI IRÉN (szül. BITIŞ) 92 éves korában csendesen megpihent. Temetése kedden, október 10-én 14 órától a Frenţiu kápolnából. Örökké bánatos fia Jóska, lánya Ili, unokája Norbi és családja a messzi távolból.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesapa, nagyapa, dédnagyapa, VÁGI PÁL 87 éves korában rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése hétfőn, október 9-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke örökké él szívünkben. Búcsúznak tőle fiai, menyei, unokái, unokaveje és a kis dédunokája.

 

*

Örök nyugodalmat adj, ó Uram, nekik, hogy szent trónod körül udvarolhassanak, s téged boldogítót örökké áldjanak. MĂLAN DUMITRU, PAŞCALĂU MARIA, SZATMÁRI MÁRIA, MEŞTER IOAN, BÓDÓ PETRU, LASLO IOSIF, FINANŢ TIBERIU CONSTANTIN, SZILÁGYI IRINA, MUDURA FLORIAN, VÁGI PÁL, OPRIŞ DUMITRU GHEORGHE, ONCIU DUMITRU, ROŞU VIORICA, KOZORA IULIANNA ELISABETA, MARINĂU IOAN, SCOTT VIORICA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nagymamánktól, BERECZKI MARGITTÓL (szül. Szilágyi), aki életének 89. évében vett örök búcsút tőlünk. Nyugodjon békében. Gyászolja őt lánya, unokái, dédunokái.

*

Fájó szívvel emlékezem drága, jó férjemre, KUN LAJOSRA (Bihar) halálának 2. évfordulóján.
Nem vársz rám a lócán ülve, a kis házunk előtt,/ Nem ölelsz át többé puha két kezeddel,/ Nem súgod fülembe többé, hogy: Szeretlek!/ Telnek a napok, múlnak az évek,/ De hiányodat egyre jobban érzem,/ És soha-soha nem feledlek téged./ Nyugodj békében drágám!/ Bánatos feleséged Erzsike.

*

Fájó szívvel emlékezünk KUN LAJOSRA (Bihar) halálának 2. évfordulója alkalmából.
Annyi kérdés, mégsem kaptam választ,/ Annyi év, s már nem nyújtod a támaszt,/ Nem vagy már velünk, elragadott az idő,/ Arcomról a könnyet lemossa./ Példát mutatott erőd, kitartásod,/ A mindent legyőző élni akarásod./ Te voltál az, aki kártyázni többször is leálltál/ a halállal és mindig győztesen távoztál. Soha nem feledünk egy szerető férjet, apát és nagyapát. Lánya Tünde, unokája Jani.

*

Szeretettel emlékezünk ID. SZELLŐ GÁBORNÉ szül. STÉFÁN MÁRIÁRA halálának 10. évfordulóján, IFJ. SZELLŐ GÁBORNÉ szül. HOLLÓ JÚLIÁRA, halálának 6. évfordulóján. Nyugodjanak békében! A bánatos család.

*

Szívünkben mély fájdalommal, de örökké tartó szeretettel emlékezünk a legdrágább anyósra, nagymamára és nászasszonyra, TÓTH ROZÁLIÁRA (Biharszentjános), aki ma 1 éve hagyott itt bennünket. „Betegágyadon fogtuk a kezedet,/ Zokogva kértük: Uram, gyógyítsd őt meg!/ De a betegség erősebb volt, legyőzte testedet./ Beteg tested megpihenni tért,/ Nehéz út volt, amit ő megélt!/ Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,/ De szívünkben örökké él, és ott is marad./ Őrködj álma felett édes Istenem,/ Hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen!/ Emléke legyen áldott!/ Emlékezik rá menye, unokája és nászasszonya.

*

Soha el nem múló fájdalommal és könnyes szemmel emlékezem ma két éve elhunyt férjemre, SZEBENI JÓZSEFRE, aki 63 együtt töltött év után távozott, továbbá egyetlen, szeretett gyermekemre, IFJ. SZEBENI JÓZSEFRE, akit 6 éve rabolt el a kegyetlen halál. Nyugszik a temesvári sírkertben. Emlékük legyen áldott! A feleség és édesanya, Erzsike.

*

Arany volt a szíved, munka az életed, most el kell fogadjuk az életet nélküled. Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szerető édesanyára, nagymamára,
TÓTH ROZÁLIÁRA (Szenjános) halálának első évfordulóján. „Istenem súgd meg neki halkan, lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam. Álmomban keressen meg engem még egyszer hadd lássam, hadd öleljem. Nem szólnék róla, hogy mélyen gyötör a bánat, csak hadd lássam még egyszer drága anyukámat. Hadd legyen nekem ez a legszebb álmom. Súgd meg neki halkan, hogy nagyon szerettem és én mindennap várom. Egy ima most érted szóljon, egy gyertya most érted égjen, ki fent laksz már a magas égben. Jóság, szeretet volt életed, gazdagabb lett az ég veled. Áldott legyen pihenésed! Örökké bánatos lányod Ildikó és unokád Lali és barátnője Szandi.

*

Őszinte részvétem JUTKÁNAK, GRÉTÁNAK, JÓZSEFNEK, ÁGI MAMA elvesztése miatt. Pihenjen békében! Anikó.

*

Már 2 éve annak a szomorú napnak, hogy itthagytál bennünket szeretett édesapánk és nagytata, KOLOZSI ISTVÁN (élt 68 évet) és drága, szeretett, édesanyánk, KOLOZSI ERZSÉBET (élt 36 évet). „Nem simogat kezetek, nem mosolyog arcotok./ Hiába szólítunk, nem halljuk már hangotok./ Egy jajszó nem sok, annyit nem mondtatok,/ Csak elmentetek a halál hosszú útján!/ Szívetek már nem fáj, a miénk vérzik,/ A fájdalmat, szenvedést szeretteitek érzik!” Gyászolják őket lányaik Tünde és Enikő, unokáik Pisti, Dávid és Lilli. Továbbá gyászolják őket Gizus és családja és vejük Tibi.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk halálának 3. évfordulóján a drága, jó édesanyára, anyósra, nagymamára, dédire, CSÁNYI ERZSÉBETRE (Biharpüspöki).
„Nem integet többé elfáradt kezed,/ Nem dobog már értünk jóságos szíved,/ Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap,/ De szívünkben élsz és örökké ott maradsz.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett anyára, anyósra, nagymamára és dédnagymamára, MIHUCZ MARGITRA (Nagyszántó), akit ma 5 éve ragadott el közülünk a halál.
Minden évben eljön a nap,/ Amely szívünkben fájó emlék marad./ Ez a nap az emlékezés napja,/ Érted imádkozunk csendesen, zokogva./ A halál nem jelent feledést és véget,/ Míg élnek azok, kik szerettek téged. Szeretettel emlékezik rá fia József, menye Katalin, unokája Attila, unokamenye Tímea és dédunokái Anna, Nóra és Dóra.

*

Szomorú szívvel közlöm, hogy szeretett öcsém, VITÉZ PÉCHY TIBOR ZOLTÁN PÁL, folyó év szeptember 29-én rövid szenvedés után, életének 76. évében eltávozott az élők sorából. Temetése 2017. október 10-én 13 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Szerető nővére Schneider Marika.