Gyászhírek, 2017. október 4.

Gyászhírek, 2017. október 4.
Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk a szeretett édesanyától, TOLCSVAI JULIÁNNÁTÓL, akinek jóságos szíve megszűnt dobogni. „Neked szól a templom harangja, érted imádkozunk halkan, zokogva, egy szál virág, egy gyertya az asztalon érted ég. Lelkedre odafent angyalok vigyáznak. Nyugodjál békében! Áldja meg az Isten emlékedet. Temetése 2017.10.05-én, csütörtökön 12 órakor a biharpüspöki kápolnából. Búcsúzik tőle lánya Julika, unokája Kristóf, testvére Károly és neje Erzsike.


„Krisztus világossága fényeskedjék nekik mindörökké!” SZALKAI LAJOS, TOCSVAI JULIÁNNA, HODISAN DUMITRU, SOREATA ELISABETA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Megrendülten, könnyes szemmel búcsúzunk a barátnőtől, kollégától, SCHIMPF GABRIELÁTÓL, aki hirtelen elhunyt. Nyugodjon békében! Búcsúznak tőle barátai és a Crişul cipőgyár szabászai.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, SZALKAI LAJOS
64 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése október 4-én 15 órától lesz a Steinberger kápolnából. Gyászoló felesége Edit, lánya Mónika, anyósa Mária.

*

Búcsúzunk barátunktól, LAKATOS VILMOSTÓL. Klári, Dini.

*

Szomorú 1 év telt el azóta, hogy utolsó útjára kísértük a szeretett férjet, apát, nagyapát, VASS KÁLMÁNT (élt 69 évet). Nyugodj békében drága lélek! Szeretett családod.

*

Csak az idő telik, feledni téged nem lehet. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk DOBRAI ETELKÁRA halálának 4. évfordulóján. Unokája Ricsi, annak felesége Timea és dédunokája Dominik.

*

Bánatos, fájó szívvel emlékezünk a ma 6 hónapja elhunyt drága, jó anyára, anyósra és nagymamára, TÓTH KATALINRA. Elmentél, de lelkünk egy darabja utadon elkísér! Emlékét őrzi fia Ricsi, menye Timea és unokája Dominik.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki VARGA EVELIN CRISTINÁNAK és családjának szeretett nagymamája elvesztése miatt érzett fájdalmában. Az Ady Endre Líceum IX. E osztálya és osztályfőnöke.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szeretett nagymamánkra, ÖZV. DÉZSI GIZELLÁRA
halálának első évfordulóján. „Volt valaki, akiért átsírtunk sok éjszakát, Volt valaki, akit nem pótolhat senki más. Volt valaki, akit mindennél jobban szerettünk. Volt valaki, akiért odaadtuk volna az életünk.” Hihetetlen, hogy már egy éve elmentél, s a szívünkből egy darabot elvittél. Örökké szerető unokáid: Andrea, László és Anasztázia.

*

Fájdalommal és könnyekkel teli 1 év telt el, amióta búcsú nélkül itthagytál minket. Mérhetetlen fájdalommal emlékezünk rád: ÖZV. DÉZSI GIZELLA (volt biharpüspöki lakos). Nélküled szomorú, üres a házunk, Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk. Tied a csend, a nyugalom, Miénk a könny és a fájdalom. Nélküled már semmi sem olyan mint régen, Nagyon szerettünk, nem felejtünk téged. Bánatos lányod Irénke, vejed Józsi, unokáid Andi, Lacika és Anasztázia.

*

Mérhetetlen fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, SZŰCS IRMA életének 77. évében hosszú szenvedés után visszaadta lelkét teremtő Istenének. Szeretett halottunktól végső búcsút veszünk október 4-én, szerdán d.u. 15 órakor a biharszentjánosi temetőben. Emléke örökké szívünkben él. Gyászolja szerető családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a LAKATOS család minden tagjának a szeretett férj, édesapa és nagytata, LAKATOS VILMOS ETELE elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Moscovei 9. szám alatti szomszédok.

*

Elmentél tőlünk egy szomorú őszi napon, azóta Tied a csend, a nyugalom, hiányod elviselni nagyon nehéz, míg élünk, megtart szívünkben az emlékezés. LŐRINCZ KATALIN, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel gondolunk és emlékezünk Rád a 8. évforduló alkalmából. Nagyon hiányzol! Szerető családod.