Gyászhírek, 2017. október 31.

Gyászhírek, 2017. október 31.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, SZABÓ ROZÁLIA (szül. Nemes) életének 85. évében elhunyt. Temetése 2017. november 1-jén 12 órakor lesz a margittai református temető kápolnájából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. „Egy múló perc alatt elszállt életed, Annyit sem mondtál, hogy Isten veletek. Megállt a szív, mely élni vágyott, Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott, Számunkra te sosem leszel halott, szívünkben örökké élni fogsz, akár a csillagok!” Búcsúznak lányai, vejei, unokái és dédunokái.

BÉZI GYULA szeretteinek a Jézus Krisztus általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona lakói és munkaközössége. „Bizony az Úr, a seregeknek Istene; az Úr az ő neve. Térj hát vissza a te Istenedhez; őrizd meg az irgalmasságot és az ítéletet, és bízzál szüntelen a te Istenedben.” (Hóseás 12,5-6)

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem a szeretett feleségre, SORBÁN AURELIÁRA (LIA),
akit 5 éve ragadott el a kegyetlen halál. Emlékét örökre megőrizzük. Szerető férje Pista.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, BIRÓ JULIANNÁNAK szeretett nővére elvesztése miatt érzett fájdalmában. Munkatársai: Ida, Éva, Marika és Éva.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, rokon, TICHY ALICE életének 79. évében, október 29-én hosszú szenvedés után megpihent Teremtőjéhez. Temetése október 31-én 15 órától a Steinberger kápolnából. A feltámadás reményében búcsúzik tőle férje Béla, lánya Alice, veje József, unokája István, unokamenye Anita, dédunokája Milán és a rokonság.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett nővéremtől, SZABÓ ERZSÉBETTŐL (szül. Füredi), aki életének 57. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Nyugodj békében. Temetése november 2-án a váradhegyaljai református templomkertből. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, / Sírodra szálljon áldás és nyugalom. / Álmaid a mélyben legyenek csendesek. / A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Örökké bánatos húga Jucika, sógora Gabi és keresztfia Zsolt.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett húgomtól, SZABÓ ERZSÉBETTŐL (szül. Füredi, Váradhegyalja). Isten őrködjön pihenésed felett. Szerető bátyád Gabi.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nagymamánk, SZABÓ ERZSÉBET elhunyt. Emlékét örökké meg fogjuk őrizni a szívünkben. Unokái Barbara és Krisztián.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesanyám, SZABÓ ERZSÉBET 57 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2017. október 31-én 13 órától lesz a podgoriai református templom udvaráról. Gyászoló fia, ki édesanya emlékét örökké megőrzi.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett feleségem, SZABÓ ERZSÉBET (szül. FÜREDI),
2017. október 29-én hosszú szenvedés után elhunyt, 57 éves korában. Temetése 2017. október 31-én 13 órától a podgoriai református templom udvaráról lesz. Gyászoló férje, ki emkélét örökre megőrzi.

*

„Amikor az ember félni kezd a haláltól, akkor tanulja meg szeretni az életet.” BOTIŞ NISTOR, TUDOR MARIA, PRECUP PETRU, BROŞTEANU ANICA, SIRBAN LUCIA, MIHUŢA VASILE, FORA PETRU, SZABÓ ERZSÉBET. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Nonstop temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, BIRÓ JULIÁNNANAK a nővére elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Gabi és Szuzi.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki SZABÓ IOSIF kollégánknak szeretett felesége elhunyta miatt. A Tricotextil SCM munkaközössége.

*

„Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes örömmel és békében a hitben, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjetek a reményben!” (Róma 15:13) Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy MATÍZ SZIDÓNIA (Szentjobb) életének 85. évében hazatért megváltó Urához. Szeretett halottunktól 2017. október 31-én 15 órakor veszünk végső búcsút a szentjobbi katolikus temetőben. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a drága feleség, édesanya és nagymama, TICHY ALÍZ elvesztése miatt érzett fájdalmatokban. Gyászotokban veletek érzünk. Nyugodalma legyen békés! A Pásztai család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagytatára, LAKATOS JÁNOSRA halálának 3. évfordulóján. A gyászoló család.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, testvérre és nagymamára, PAP ERZSÉBETRE, aki ma 6 hónapja itthagyott bennünket. Emlékét egy életen át megőrizzük. Nyugodj békében! Örökké bánatos férje Sanyi, fia Attila, testvére Duci és imádott unokája Panni.

*

Szeretettel és köszönettel fordulunk mindazokhoz, akik gyászunkban imáikkal próbálták enyhíteni fájdalmunkat, részvétükkel, virágaikkal megtisztelték drága halottunkat, ÖZV. CSORDÁS IRMÁT, (szül. NAGY IRMA, élt 88 évet, érsemjéni lakos)temetésén. Köszönet és hála minden rokonnak és jó szomszédnak. A feltámadás reményében, a bánatos család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk GALLÓ TIBOR nyugalmazott biológustól. Nyugodjon békében! Volt osztálytársai.

*

Szeretettel emlékezünk ID. FODOR JULIANNÁRA (Hegyközújlak halálának ötödik évfordulóján. „Ha emlegettek, köztetek leszek, De fáj látni könnyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, Mert én már Istennél vagyok.” Emlékét szívünkben őrizzük. Férje Jóska és családja.