Gyászhírek, 2017. október 30.

Akt.:
Gyászhírek, 2017. október 30.
„Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom. Sírodra szálljon áldás és nyugalom!/ álmaid a mennyben legyenek csendesek!/ Isten őrködjön pihenésed felett!” Fájó szívvel tudatom, hogy F.T. ESPERES KANONOK FARKAS IMRE-SÁNDOR 73 éves korában, hosszantartó szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetési szertartása október 31-én délelőtt 11 órakor a Barátok Templomában. Búcsúzik tőle ápolója Kati.

 

A nagyváradi megyés püspök és az egyházmegye papsága Isten akaratában megnyugodva, szomorú szívvel tudatja, hogy 2017. október 27-én, pénteken Főtisztelendő FARKAS Imre Sándor nyugalmazott plébános, életének 74., papságának 45. évében, szentségekkel ellátva elhunyt. Farkas Imre 1944. október 9-én született Nagyváradon. Boldog emlékű Márton Áron püspök szentelte pappá 1973. április 29-én Gyulafehérváron. Segédlelkész volt Nagyvárad-Olasziban, plébános Fugyivásárhelyen, Mezőtelegden, illetve Nagyvárad-Olasziban, nyugdíjasként pedig a nagyváradi Katalin-telepen szolgált. Az utóbbi hetekben, betegségére való tekintettel a nagyváradi Szent Erzsébet Szociális Gondozó Központban ápolták. Elhunyt lelkipásztorunk lelki üdvéért 2017. október 31-én, kedden 11 órakor mutatunk be szentmisét a nagyvárad-olaszi plébániatemplomban, majd földi maradványait a Rulikowski temetőbe kísérjük és ott helyezzük örök nyugalomra. Nyugodjon békében! Böcskei László megyés püspök.

*

„Nyakak, ha nem hajlottak másnak,/megbicsaklanak a halálnak”. (Nagy László) PRECUP IULIU, MARTI IOAN, VAIDA SILVIA, FARKAS IMRE-SÁNDOR, BEZI GYULA-VILHELM, STEAU IOAN, IGNATESCU IRÉNKE, NEGRUT IOAN, VID DUMITRU, TICHY ALICE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*

Szomorú szívvel búcsúzunk a drága sógórtől és nagybácsitól, FARKAS IMRE-SÁNDOR atyától. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Sógórnője Ilonka, unokaöccse Jancsi, keresztlánya Mónika és családjaik.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após és nagyapa, PRECUP GYUSZI életének 65. évében hirtelen elhunyt. Temetése ma, okt. 30-án 14 órakor a városi ravatalozóból. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik lánya Moni, veje Nelu, unokái Vanesa és Denis.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy hosszú, súlyos betegség után elhunyt a szeretett férj, apa, após és nagyapa, BEZI GYULA (élt 71 évet). Temetése hétfőn, október 30-án a Steinberger kápolnából 13 órakor lesz. Emlékét örökké szívünkben őrizzük. Nyugalma legyen csendes! Gyászoló szerettei: felesége Eszter, lánya Csilla, veje Dan, unokája Dávid.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, testvér, IGNATESCU IRÉNKE (66 éves) hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2017.10.31-én 11 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Búcsúzik gyászoló családja.

 

*

„Hiányzik aggódó és szelíd féltésed,/ mely minden egyes lépésemnél tudatta velem,/ hogy van még, aki óv, s van, ki rám vigyáz.” Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, SZOBOSZLAI KATALIN (szül. GÁL, volt kémeri lakos) 2017. október 26-án 89 évesen elhunyt. Utolsó útjára kísértük szombaton, október 28-án. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik virágaikkal, koszorúikkal fájdalmunkban mellettünk álltak és részvétüket nyilvánították. A gyászoló család: két lánya Erzsike és Jolán, vejei, unokái, unokaveje, unokamenye és dédunokája.

*

Fájó szível búcsúzunk szeretett barátomtól, BÉZI GYULÁTÓL.Őszinte részvétünk a BÉZI családnak a drága férj, apa, nagytata elhunyta miatt érzett fájdalmában. Pikó János, Zsuzsa és családjuk.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett nagynénénkre, KIRÁLY ROZÁLIÁRA, akitől 1 éve vettünk végső búcsút. Nyugodjon békében! Emi, Emike, Jóska.

*

Szomorúan emlékezünk a szeretett férjre, jó apára, apósra, nagytatára, TATAI GÁBORRA (volt állategészségügyi technikus, Székelyhíd), aki ma 25 éve hagyott itt bennünket. Emléke legyen áldott. A gyászoló család.

*

„Szeretnek, gondoltam, – tehát: vagyok./ Nagyot dobbant szívem, a tetszhalott./ Hát méges, mégis tettem valamit,/ Jó helyre szórtam lelkem magvait.” (Reményik) Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 4 év múltán is őrzik édesanyánk, SERDÜLT ILDIKÓ emlékét. Gyermekei Princzinger Ildikó és Ákos családjaikkal.

*

Fájó szívvel emlékezem drága édesapámra, PÓLÁSZ MIHÁLY ATTILÁRA (Hegyközújlak) halálának első évfordulóján. „Istenem súgd meg neki halkan,/ Lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam!/ Álmomban keressen meg engem,/ Még egyszer hadd lássam, hadd öleljem!/ Nem szólnék róla,/ Hogy mélyen gyötör a bánat,/ Csak hadd lássam még/ Egyzser drága apukámat!/ Hadd legyen nekem ez/ A legszebb álmom,/ Súgd meg neki halkan,/ Hogy nagyon szeretem, és/ En minden nap várom!” Szerető lánya Brigitta.

*

Fájó szívvel emlékezem életem legszomorúbb napjára, amikor elveszítettem imádott, felejthetetlen és pótolhatatlan drága, jó férjemet TURUCZ LÁSZLÓT (szül. Érmihályfalva, volt nagyváradi lakos). Egy őszi reggelen romba dőlt életem, elveszítettem azt ki igazán szeretett. Elmentél hirtelen, el sem tudtál búcsúzni tőlem, itthagytál árván, s én azóta szenvedek, mert nélküled semmit sem ér az életem. 29-én lesz egy éve annak, hogy az érmihályfalvi temetőbe alussza csendes álmát, aki életem minden percébe azóta is hiányzik. Nehéz elfogadni, hogy nem jön vissza soha, de tudom, vigyázol rám, mint egykor valaha. Hiányzol az életemből, s nem igazán értem miért ment el tőlem ki oly fontos volt nekem. Keserves minden nap, mit nem tölthetek veled. Ember volt, olyan, aki mindég derűs, vidám, segítőkész, akire a bajban is lehetett számítani. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak muszáj az életet élni nélküled. Köszönök mindent amit értem tettél, nincs az az óra, hogy ne jutnál eszembe, pihenj te drága szív. Drága, jó férjem nyugodjál békében, szívemben örökké élsz, sohasem feledlek. Búcsúzik tőled összetört szívű feleséged Piroska, akiért az életedet áldoztad volna.

*

Pénteki lapszámunkban, egy sajnálatos hiba folytán, tévesen jelent meg egy fénykép. Elnézést kérünk az okozott kellemetlenségért a Farkas családtól.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy legkisebb testvérem, FARKAS TIBOR 45 éves korában türelemmel viselt, hosszú betegség után visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Búcsúzik tőle nővére Kati, sógora Viorel, bátyja István és barátja Robi.