Gyászhírek, 2017. október 3.

Gyászhírek, 2017. október 3.
Őszinte részvétünket fejezzük ki TÓTH GYULÁNAK és családjának szeretett nővére, HAJNAL elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Pikó Jancsi, Zsuzsa és családjuk.


Fájdalomtól megtelt szívvel emlékezünk az 1 éve elhunyt szeretett férjre, édesapára, nagyapára, BOGOS MIHÁLYRA (Hegyközszentimre). „Számunkra te sohasem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.” Nyugodj békében, drága lélek. A gyászoló család.

*

Mély együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki a POTYKA és HIRI családoknak eme nehéz percekben, a szeretett édesapa elvesztésekor. Nyugodjon békében. Erzsike és családja.

*

Ma hat hónapja, hogy örök gyász költözött otthonunkba, amikor a drága feleség, testvér, nagynéni, NAGY PIROSKA lelke megpihent Teremtő Uránál. Nem múlik el nap, hogy ne jutnál eszembe / Olyankor könnyek jönnek a szemembe / Látom kedves arcod, ahogy nyújtod felém kezed hívsz – jöjjek közelebb / De ez csak emlék, mert már nem vagy mellettem / Elmentél és szeretett megváltódnál vársz engem. Férjed, Kálmán.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki gyászoló barátunknak és családjának szeretett kolléganőnk NAGY ANNA-GYÖNGYI (Panni) elvesztése miatt érzett fájdalmában. Volt osztálytársai az építészeti technikumból.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára HÁNYOKI ANNÁRA halálának 4. évfordulóján. Emlékét örökké őrizzük szívünkben. Gyermekei és azok családjai.

*

Szomorú szívvel értesültünk szeretett SZÉNÁSI (GÁBOR) ERZSÉBET haláláról. Részvétünk a GUBA családnak. „Ő már fentről vigyázz rád! A halállal a létnek nem szakad vége, gondolj rá és veled marad örökre!” Szénás: Julika és lánya Gyöngyike, valamint Sorin és Reni a messzi távolból.

*

„Minden gyötrelmet, bánatot elfeledünk, ha ő bennünket keblére von, Jézus szívére hajthatjuk fáradt fejünk. Hála béke vár és nyugalom…” Pihenj békében keresztanyu, SZÉNÁSI ERZSÉBET (GÁBOR). Gyászolja keresztlánya Anikó és férje Attila.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nővéremtől, a sógornőtől, nagynénétől. NAGY ANNA (Panni). Emlékét szívünkben örökké őrizni fogjuk. Öccse Attila, sógornője Kati, unokaöccse Ati, unokahúga Melinda és férje Levi.

*

„Szeretnék néha visszajönni még, ha innen majd a föld alá megyek. Feledni nem könnyű a föld izét. A csillagot fönn és a felleget.” (Juhász Gyula). SZILÁGYI ZOLTÁN ISTVÁN, SILAGHI EDMUND, GÁBOR ERZSÉBET, PIRTEA MARIA, CORNACIU MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Non stop Temetkezési Vállalat.

*

„Fáradt, beteg teste megpihenni tért. Hosszú és szép idő volt, amit ő megért. Türelmesen várt az Úr hívó szavára, S most belépett ő is az örök hazába!” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ID. HIRI JÓZSEF (Margitta) jóságos szíve életének 90. évében megszűnt dobogni. Temetése november 3-án lesz 13 órakor a margittai református kápolnából. „Szíve nemes volt, keze dolgos, Élete nehéz volt, álma legyen boldog. Istenünk, kérünk vedd oltalmadba őt, Tárd ki kapudat nyugodni vágyó lelke előtt!” A gyászoló család.

*

Soha el nem múló fáldalommal emlékezünk KAJTOR SÁNDOR CSABÁRA (volt cselgáncsbajnok) halálának 4. évfordulóján. Múlnak az évek, de halljuk a nevetésed, érezzük ölelésed, megváltozott minden. Ami nem változik az az, hogy amíg élünk, szeretünk, és nem feledünk soha. Hiányzol nagyon! Bánatos édesanyád, nővéred és családja.

*

Csendesen alszik, megpihent végleg, angyalok bölcsője ringatja már. Megpihent a szív, mely értünk dobogott, két szorgalmas kéz, mely értünk dolgozott. Arany volt a szíve, munka az élete, Isten hívta, mert ő is szerette. Jóságát felejteni soha nem tudjuk, emlékét szívünkben örökre bezárjuk. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legjobb édesanya, anyós, nagymama és dédmama, ÖZV. BERNÁT ERZSÉBET (NANIKÁNK, Pelbárthida) életének 92. évében, méltósággal viselt szenvedés után nemes lelkét visszaadta Teremtőjének. Temetése november 4-én a pelbárthidai református kápolnából, d.u. 2 órakor. Búcsúzik tőle bánatos fia Géza, szerető menye Magdi, unokája Attila és párja Csilla, unokaveje Zoli, dédunokái Attici és Patrik, valamint Jázminka.

*

Őszinte részvétünket nyilvánítjuk a DEMETER és TÓTH családnak. A Szentesi család és Tünde.

*

Megrendülve fogadtuk a hírt, hogy szeretett testvérünk, unokatestvérünk, BARTA JÓZSEF hirtelen elhunyt. A jó Isten adjon erőt a családnak és békés nyugodalmat az elhunytnak! A Farkas család és Vera.

*

Fájó szívvel búcsúzunk volt osztálytársnőnktől, NAGY ANNÁTÓL (szül. SZŐLŐSI PANNI). Emlékét szeretettel megőrizzük. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Egykori osztálytársaid a szalontai „Arany János” Gimnáziumból.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa és após, BARTA JÓZSEF életének 67. évében hirtelen elhunyt. Temetése november 4-én 13 órakor a városi ravatalozóból lesz. Búcsúzik tőle felesége Gizella, gyermekei Zsolt és Csaba és menye Florentina.

*

„Csak nézek, nézek esdekelve, egy villanásnyi fényt keresve… s szemembe bús szemek merednek, és könnyek, könnyek permeteznek! Ki tette ezt, mi történt itten? Nem tudja más csak, csak fönt az Isten, de hangtalan sírjon a bánat, csak bent a szívben önmagának! Csitulj szívem, ne merj dobogni, csak hagyd a lángot ellobogni, már ami fáj, ki nem sikoltom, lélegzetem is visszafojtom, a néma fájdalom beszéljen, helyettünk a nagy ég ítéljen… s maradjon csak a mély búbánat ott bent a szívben…önmagának!” (Várnai Zseni: Néma bánat) Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szerettünk, SZÉNÁSI ERZSÉBET (szül. GÁBOR, biharpüspöki lakos, élt 71 évet) visszaadta lelkét teremtő Istenének. Temetése 2017. november 5-én 12 órakor lesz a biharpüspöki kápolnából. A viszontlátás reményében búcsúzik tőle lánya Tünde, veje Sanyi és imádott két unokája Anett és Danika, valamint testvére Miszter.

*

Mély megrendüléssel értesültem szeretett anyatársam, SZÉNÁSI ERZSÉBET (élt 71 évet)
hirtelen haláláról. Fájó szívvel búcsúzik tőle nászasszonya Guba Irénke.

*

Nehéz elfogadni, hogy nem jösz hozzám többé, de tudom, vigyázol rám, mint mindig, hiányodat feldolgozni nem tudom drága húgom KOTYMAN IRÉNKE (Biharpüspöki). Csendes álmod fölött őrködjön a hálánk és szeretetünk! Szerető nővéred Erzsike, keresztlányod és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, OLÁH LAJOSRA (Hegyközpályi), aki 2 éve távozott közülünk. „Hiába borul rád a temető csendje, Szívünkben élni fogsz mindörökre. A halál nem jelent feledést és véget Míg élnek azok, akik szerettek téged.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető családja.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZILÁGYI ZOLTÁN
71 éves korában, türelemmel viselt, hosszú betegség után visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése szombaton, november 4-én 15 órától a püspöki kápolnából lesz. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet! Búcsúzik tőle élettársa Manczi, nevelt fia Lóránt, unokája Patrik és menye Noémi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesanyára, nagymamára, FODOR ERZSÉBETRE (Nagykágya) halálának 18. évfordulóján. Ma is úgy mint régen, ő volna a végső menedékem. Minden ami fáj, szívem tépi, elpanaszolnám sorra néki. S fejem a vállára hajtanám, ha élne még az édesanyám! Fodor Gyula és a bánatos család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik ismerték, szerették és utolsó útjára kísérték ÖZV. BERECZKI PIROSKÁT. A feltámadás reményében, a bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezünk édesanyánkra, VARGA ILONKÁRA (szül. VÉKÁS)
halálának 10. évfordulóján. „Ott pihensz, ahol nem fáj semmi. Nyugalmad nem zavarja senki. Ha nyugszol is a nehéz föld alatt, Nem vagy feledve, Szívünkben örökké megmaradsz!” Szerető leánya és családja.