Gyászhírek, 2017. október 27.

Gyászhírek, 2017. október 27.
Szombaton lesz egy éve, hogy édesapánk, Szántó Sándor József örökre itthagyta szeretteit. Gyászolják gyermekei Annamária és Zoltán, volt felesége Marika.


Már néhány éve, hogy itthagytál bennünket, de szívünkben őrzünk, mint egy drága kincset. A múltba visszanézve, valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.” Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, míg e földön élünk, nem fogunk feledni! KACSÓ SÁNDOR MÁTYÁS (élt 37 évet). Fájó szívvel emlékezünk halálod 3. évfordulóján. Örökké bánatos szüleid, testvéreid, sógoraid, unokahúgaid és mind akik szerettek…

*

Fájdalommal megtelt szívvel emlékezünk a ma 5 éve elhunyt szeretett férjre, édesapára, apósra, CRISTEA PAULRA (Fugyivásárhely). Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, szívünkben itt él emléked örökre. Lelked mint fehér galamb csendesen messze szállt. Hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál. De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb te leszel. Utat mutatsz nekünk, mert szívünkben örökké létezel. Nyugodj békében drága lélek. A megemlékező család.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki keresztlányomnak és családjának POPOVICS MÓNIKÁNAK szeretett édesapja, PRECUP GYULA elhunyta miatti fájdalmában. Keresztanya Marjai Emi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra és nagymamára, PLES ERZSÉBETRE, aki 4 éve itthagyott bennünket. Lelked remélem békére talált, s te már a mennyből vigyázol majd ránk. Soha nem felejtünk, szívünkben szerettünk. Rád őrökkön örökké emlékezünk. Irénke, Ciprian és Gabika.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk kedves KARCSI tatától, MAHOVICS KÁROLYTÓL, akinek a szíve 90 éves korában megszűnt dobogni. Kívánok neki békés pihenést, örök nyugalmat. Az X6-os lépcsőház lakói.

*

Fájó szívvel búcsúzunk Isten akaratából drága halottunktól, MARKOVICS KÁROLYTÓL,
kinek jóságos szíve békében 90. életévében megszűnt dobogni. Áldás békességet, nyugodt álmot kívánunk. Utolsó búcsúzás a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából pénteken, 2017. október 27-én 12 órakor lesz. Felesége Erzsike, Oliver, Stela, Alexandra, Adriana.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki keresztlányomnak, POPOVICI MÓNIKÁNAK szeretett édesapja, PRECUP GYULA elhunyta miatti fájdalmában. Keresztanya Anikó és unokahúga Klaudia.

*

Halálának tizedik évfordulóján szeretettel gondolunk drága édesapánkra, GULÁCSY ALBERT
színművészre a nagyváradi színjátszás örökös tagjára, Nagyvárad díszpolgárára. Emléked szívünkben örökké őrizzük. Gyermekeid Andrea és Albert, unokáid Barbara és Ingrid és élettársad Ildikó.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, ID. JAKAB ISTVÁNRA (szül. Monospetri),
aki október 28-án 6 hónapja távozott az élők sorából. „Csendesen alszik, megpihent végleg, angyalok bölcsője ringatja már. Nem jöhet vissza hiába várjuk. Emléke szívünkbe otthont talál. Szerető felesége Gabi, fia István.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy legkisebb testvérem,
FARKAS TIBOR 45 éves korában türelemmel viselt, hosszú betegség után visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése ma, október 27-én 11 órakor a Steinberger kápolnából. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Búcsúzik tőle nővére Kati, sógora Viorel, bátja István és barátja Robi.

*

Fájó szívvel emlékezem életem legszomorúbb napjára, amikor elveszítettem imádott, felejthetetlen és pótolhatatlan drága, jó férjemet, TURUCZ LÁSZLÓT (szül. Érmihályfalva, volt nagyváradi lakos). Egy őszi reggelen romba dőlt életem, elveszítettem azt ki igazán szeretett. Elmentél hirtelen, el sem tudtál búcsúzni tőlem, itthagytál árván, s én azóta szenvedek, mert nélküled semmit sem ér az életem. 29-én lesz egy éve az érmihályfalvi temetőbe alussza csendes álmát, aki életem minden percébe azóta is hiányzik. Nehéz elfogadni, hogy nem jön vissza soha, de tudom, vigyázol rám mint egykor valaha. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak muszáj az életet élni nélküled. Köszönök minden amit értem tettél, nincs az az óra, hogy ne lennél eszembe, pihenj te drága szív. Drága jó férjem nyugodjál békében, szívembe örökké élsz, sohasem feledlek. Búcsúzik tőled összetört szívű feleséged Piroska, akiért az életedet áldoztad volna.

*

„Minden halállal elvész valami, ami értékes és helyettesíthetetlen.” (L.K. Hamilton) FARKAS TIBOR, MAHOVICS KÁROLY, BORA TEODORA, GOMBOS FLORIAN, SZOBOSZLAI KATALIN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezünk IFJ. BALLA MIHÁLYRA (Belényesújlak), aki már 1 éve itthagyott bennünket. „A sors nagyon kegyetlen volt veled, Idő előtt kellett örökre elmenned. Múlnak a napok, az évek, De amíg élünk, nem feledünk téged!” A gyászoló család.

*

Megtört szívvel emlékezünk a szeretett anyára, anyósra és nagymamára, PIKÓ PIROSKÁRA, aki egy éve távozott el közülünk. Emlékét megőrzi fia Gyuri, menye Edina és unokája Ármin.

*

Eltelt egy hosszú és nagyon keserves év, amióta itthagyott engem szeretett és drága, jó férjem, ID. NAGY BÉLA. Nem vársz már engem ragyogó szemekkel, Nem örülsz már nekem szerető szíveddel. Addig vagy boldog, míg valaki szeret, Aki a bajban megfogja a kezed. Olyan szomorú így egyedül lenni, Téged mindenhol hiába keresni. Fájdalom tölt el, hogy itthagytál engem, Azóta minden nap könnyes az én szemem. Könnyes az út mely sírodhoz vezet, A koporsó bezárta legdrágább kincsemet. Te nagyon jó voltál, szerettél engemet, Bármíly csodás is a világi élet, Pótolni nem tudna soha, senki téged. Fohászom feléd száll édes, jó Istenem, Ha eljön az én órám, vezesd hozzá a lelkem! Nyugodjál békében te drága, jó lélek, Ne zavarják könnyeim a te pihenésed!Emléke örökké élni fog bennem. Téged örökké gyászoló és szerető feleséged Erzsike, apukám, hiányzol nagyon!

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesapára és nagyapára, ID. NAGY BÉLÁRA, aki egy éve hunyt el. Küzdöttél végig, míg erődből tellett, Élni akartál, de a halál nem kegyelmezett. Egy múló perc alatt elszállt az életed, Annyit sem mondtál: Isten veletek! Már semmi nem olyan mint régen, Fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében. Idézzük szavaid, emléked, Örökké szeretünk, nem feledünk téged! Gyászolja fia Béla és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, ID. IZSÁKI GÉZÁRA (Szalárd). 29-én lesz halálának 2. évfordulója, amikor elragadta közülünk a kegyetlen halál. Emlékét szívünkben örökre őrizzük. Szerető családja.

*

„A halál súlyos veszteség, hogy valójában sohasem lehet feldolgozni. Az emléke elhalványulhat a szeretett személynek, de a hiánya mindig megmarad.” Szomorú szívvel, de soha nem múló szeretettel emlékezünk MÉSZÁROS MIKLÓSRA halálának 3. évfordulóján. Emlékét örökké őrizzük. Bátyja Jóska és családja, sógornője Ibi, és unokatestvére Pákozdy Edith Amerikából.

*

Fájó szívvel emlékezünk CZÉGÉ LAJOSRA (Bigyusz, Szalonta, élt 37 évet)
halálának első évfordulóján. „Elhagytad a házat, amit szerettél, Itthagytál mindent, amiért küzdöttél. Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, Nyugalmad nem zavarja senki.” Örökké bánatos szüleid, nővéred, sógorod és unokaöcséd Márk.

*

Fájó szívvel emlékezünk TÓTH ERZSÉBETRE (szül. KOVÁCS) halálának 13. évfordulóján. „Te, aki annyi szeretetet adtál, te, aki nem kértél, csak adtál. Hiányodat pótolni nem lehet, csak letörölni az érted hulló könnyeket.” Szerető férjed Imi, fiad Robi, lányaid Meli és Angi, vejeid Tibor és Csabi, unokáid Dani és Alexa.

*

Könnyes szemmel emlékezünk testvéremre, PIKÓ PIROSKÁRA, aki 1 éve itthagyott bennünket. „Szíved pihen, a miénk vérzik, A fájdalmat az élők érzik. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz mint a csillagok.” Örökké gyászoló testvéred Vilma, férje Imi, fia Imike és felesége Erzsike.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett lányomra és testvérre, PIKÓ PIROSKÁRA (szül. DEBRENTI, Kémer), aki immár 1 éve itthagyott bennünket. „Elmentél tőlünk mint a lenyugvó nap, De szívünkben örökre ott maradsz. Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, Hiányzol nekünk, soha el nem feledünk.” Bánatos édesanyád Erzsébet és öcséd Pista és családja Magyarországról.

*

Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, Sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a mennyben legyenek csendesek, A jó Isten őrködjön pihenésed felett. Ma egy éve annak a szomorú napnak, amikor a szeretett édesanya, anyós, nagymama, PIKÓ PIROSKA eltávozott közülünk. Örökké gyászoló férjed György és gyermekeid Gyuri, Zsolti, Réka és unokáid és a szerető család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a férjre, apára, apósra, testvérre, ID. HARASCSÁK GYULÁRA
(élt 47 évet) halálának 20. évfordulóján. Szerető családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, SZŰCS TIBOR FERENC (élt 66 évet, Érsemjén)
elhunyt. Temetése október 27-én délután 14 órakor az érsemjéni kápolnából. Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. De egy könnycsepp szemünkből érted hull, Egy gyertya az asztalon érted ég, S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, Amit tőlünk senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak az évek, Szívünkből szerettünk, s nem felejtünk téged! Búcsúzik tőle édesanyja és testvérei Magdi és családja, Ibike és férje János és családja.

*

„A szeretet soha el nem fogy.” Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, ID. HEGYESI IMRÉRE, aki 4 éve hosszú, súlyos betegség után tért vissza Teremtőjéhez. Sok szeretettel gondol rá: felesége, gyermekei, menyei, vejei, unokái, testvérei családjaikkal. Ugyancsak emlékezünk TÓTH JÁNOSRA, aki 15 éve hagyott itt bennünket. Szeretettel őrizzük emlékét. Testvérei családjaikkal.

*

Megtört szívvel emlékezünk a szeretett anyára, anyósra, és nagymamára, PIKÓ PIROSKÁRA, aki egy éve távozott el közülünk. Emlékét megőrzi fia Gyuri, menye Edina és unokája Ármin.

*

Szomorú szívvel emlékezünk arra a napra, amikor holnap 6 hónapja elveszítettük a drága édesapát és nagyapát, KOCSIS KÁROLYT, aki 80 éves korában hosszú szenvedés után örökre lehunyta szemét. Dolgos keze megpihent. A bánatot leírni nem lehet, csak letörölni a hulló könnyeket.
Örökké szerető lánya Marika, veje, unokái Rémuszka és Zsolti.

*

Soha el nem múló fájdalommal a szívünkben emlékezünk a drága, jó férjre, apára és nagyapára,
BORSI IMRÉRE, aki kilenc éve örökre itthagyott minket. Telnek a napok, / Múlnak az évek / Számunkra nélküled / Szomorú az élet. / Gondolatban felidézzük / Édes emlékedet / És köszönjük a sorsnak / Az együtt töltött éveket. Örökké bánatos felesége Marika, leánya Angéla, unokája Anett.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesapára, nagyapára, NAGY BÉLÁRA, aki ma egy éve örökre itthagyott bennünket. „Te már ott vagy, ahol nincsen fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a mélyben legyenek csendesek, a jó Isten őrködjön pihenése felett!” Emlékét őrzi fia Öcsi és családja.

*

Megpihen a kéz, mely értünk dolgozott, megpihen a szív, mely értünk dobogott. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, örökké őrizzük emlékedet! HAUX JULIANNÁRA emlékezünk. Három éve már, hogy minket örökre itthagytál, drága emlékeddel örökre szívünkben maradtál. Bármilyen csodás is a világi élet, pótolni nem tudna soha, senki téged. Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, halálod míg élünk, fájó emlék marad. Szerető unokája.

*

Máshogy lenne minden hogyha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. Csendes a temető, nem jön felelet, arcunkat mossák a keserű könnyek. Hideg sírköveden a kezünk megpihen, itt vagyunk és rád emlékezünk. Fájó szívvel emlékezünk a drága keresztapára, PALÁSTI IMRE SÁNDORRA halálának 2. évfordulóján. Keresztlánya Melinda és férje István.

*

Elhagytad a házat amit úgy szerettél, itthagytál mindent, amiért küzdöttél. Elmentél tőlünk mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz és ott is maradsz. Az elmúlás örök fájdalmával emlékezünk drága halottunkra, PALÁSTI IMRE SÁNDORRA, (Hegyközszáldobágy) halálának 2. évfordulóján. Virágot viszünk egy néma sírra, De ezzel őt már nem hozhatjuk vissza. Tudjuk, hogy már nem jössz, de olyan jó várni, Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Míg köztünk voltál, nagyon szerettünk, Hiányzol nekünk, soha nem feledünk! Örökké gyászoljuk, felesége Ildikó, fia Szilárd és barátnője Kati.

*

Őszintén együtt érzünk kollégánkkal, Veres Jánossal és családjával szeretett édesanyja, VERES ÉRZSEBET elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Isten nyugtassa békében! A Helyi Közlekedési Vállalat (S.C.OTL SA) vezetősége és a kollégák.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága édesanyánktól, nagymamánktól, SZOBOSZLAI KATALINTÓL (szül. GÁL, kémeri lakos), aki 2017. október 26-án elhunyt 89 évesen. Temetése október 28-án délután 14 órától a Steinberger kápolnából. Gyászolja két lánya Erzsike és Jolán.