Gyászhírek, 2017. október 25.

Gyászhírek, 2017. október 25.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett apa, após és nagyapa, ÖZV. BARTA JÓZSEF életének 94. évében elhunyt. Temetése október 26-án 15 órakor a városi ravatalozóból lesz. Búcsúzik tőle lánya Joli, veje Attila és unokája Ádám.


Tisztelettel és köszönettel fordulunk mindazokhoz, akik mérhetetlen gyászunkban imáikkal próbáltak enyhíteni szomorúságunkon. Köszönjük: A Római Katólikus püspök úrnak, egyháza minden jelenlévő képviselőjének: papoknak, kántoroknak, a helyi református lelkész úrnak, a görögkatólikus egyház és ortodox egyház papja jóindulatát, hozzánk szálló vigasztaló szavaikat, melyek elhangzottak drága halottunk, SZABÓ CSABA (kárásztelki születésű, köröstarjáni lakos)
temetésén. Köszönet és hála továbbá minden rokonnak, barátnak, jó szomszédnak, polgármestereknek, alpolgármestereknek határon innen és határon túl, a polgármester úrnak, a körösgyéresi Polgármesteri Hivatalnak, kollégáknak, volt kollégáknak, a helyi általános iskolának, óvodának, képviselőinek. Köszönet a Megyei RMDSZ-szervezet képviselőinek, a helyi RMDSZ képviselőinek biztató szavaikért. Köszönet a csodálatos fúvószenekarnak és karmesterének. Köszönet a régi kárásztelki osztálytársaknak, komáknak, családja minden kollégájának, volt kollégáinak, barátoknak és fia barátainak. Köszönet azoknak, akik a messze távolból érkeztek és minden jelenlévőnek. Köszönet minden kárásztelekről elszármazottnak, akik próbálták enyhíteni fájdalmunkat. Köszönjük mindenkinek, aki munkájával, virággal, vagy koszorúval, vagy csupán jelenlétével együtt érzett velünk. Kérjük a jó Isten áldását minden napjukra. A viszontlátás reményében, a bánatos család.

*

Megtört szívvel tudatjuk édesapánk, MOLDOVAN TOMA IOSIF (élt 85 évet)
halálát. Temetése szerdán, 2017. október 25-én 14 órától a Frenţiu kápolnából. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett apa, após és nagyapa, ÖZV. BARTA JÓZSEF
életének 94. évében elhunyt. Temetése október 26-án 15 órakor a városi ravatalozóból lesz. Búcsúzik tőle lánya Joli, veje Attila és unokája Ádám.

*

Őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki PUŞCAŞ ERZSIKÉNEK és gyászoló családjának a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, MADARASI JULIÁNNA
elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Gyászotokban veletek érzek! Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Kozma Juci.

*

Mély együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki PUŞCAŞ ERZSIKÉNEK és családjának a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, MADARASI JULIÁNNA elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Örök álmát őrizze csend és nyugalom! Papp Edit és Szabolcs.

*

Szomorú szívvel vettük tudomásul nagynénénk, KEREZSI MARGIT (Manci nénénk)
elhunytát. Őszinte részvétünk JANI bátyánknak és JANIKÁNAK, valamint családjának. Kóka Ilona és Lepizsán Csata Ilona és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki CZIRJÁK FERENCNEK és családjának a szeretett édesapa és nagyapa, CZIRJÁK JÁNOS elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Salánki Éva és Gyöngyi néni.

*

Szomorúan búcsúzunk sógornőmtől, KEREZSI MARGITTÓL. Őszinte részvétünk JANI bátyámnak és családjának. Kerezsi Lajos és családja Tenkéről.

*

Fájó szívvel emlékezünk IFJ. CSER IMRÉRE (Biharszentjános) halálának 10. évfordulóján. Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, Sírodra szálljon áldás és nyugalom. Bánatos édesanyja Ilonka, testvére Zoltán és felesége Ilike, unokaöccse Zolika és felesége Renáta.

*

Szeretettel emlékezünk testvéreinkre, HEGYESI LAJOSRA, SÁNDORRA és IMRÉRE, valamint a ma két éve távozott ILUSKA sógornőnkre. A jó Isten adjon nektek békés nyugalmat! Drága emléküket őrzi húguk Erzsike és öccsük Márton családjaikkal.

*

Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg… Őszinte részvétünket fejezzük ki CZIRJÁK MAGDÁNAK, kedves énekes testvérünknek édesapja halála miatti fájdalmában. A belvárosi baptista gyülekezet ének-zenekara.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki drága tanító bácsinknak, PÉK SÁNDORNAK nagymamája elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az I. osztály Pillangó csoportja.

*

Részvétünket fejezzük ki VADAS ATTILÁNAK és JOLANDÁNAK a szeretett após és apa,
BARTA JÓZSEF elhunyta miatti fájdalmukban. Isten nyugtassa békében! Az Inter Fashion Kft. Munkaközössége.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, nagymamára és dédnagymamára, KÉPIRÓ LIDIÁRA (szül. ZOLTÁNI), aki ma 4 éve itthagyott bennünket. Emlékét egy életen át megőrizzük. Nyugodj békében, drága lélek. Örökké bánatos férje Zoli, lánya Kati, unokája Noémi és Kriszti, felesége és imádott dédunokái Kristóf és Dávid.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki JENŐNEK és ANGÉLÁNAK, valamint családjaiknak a szeretett édesanya és nagymama elvesztése miatt. Szomszédasszonya Irénke.

*

„Angyalok jöttek és karon fogtak, a fényesség útjára kalauzoltak. Kinek ajkát már nem hagyja el hang, gyászold meg őt te konduló harang.” Búcsúzik tőled szeretett nagymama, MADARASI JULIANNA. Unokád Brigitta és férje Tamás.

*

Hozzád már csak a temetőbe mehetek, virágot csak a sírodra vihetek, könnycsepp gördül végig az arcomon azért, mert hiányzol nagyon-nagyon. Búcsúzik tőled drága nagymama, MADARASI JULIANNA. Unokád Erzsike, férje Sanyi, dédunokád Betty és párja Ady.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága unokatestvérünktől, MADARASI JULIANNÁTÓL. Papp Katalin és férje Kálmán és a Vas család.

*

„Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. Szívem súgta: Isten veletek. Most már szívemből kérem tőletek szeressétek egymást, mert már nem lehetek veletek.” Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, MADARASI JULIANNA, életének 84. évében eltávozott közülünk. Hamvait örök nyugalomra helyezzük pénteken 15 órakor (2017.10.27) a Steinberger kápolnából. Bánatos családja.

*

Nem a nap lesz többé nappali világosságod és fényességül nem a hold világol neked. Hanem az Úr lesz neked örök világosságod, és Istened lesz ékességed. Fájó szívvel búcsúzunk testvérünktől,
MADARASI JULIANNÁTÓL. Húgai Stella és Marika (Amerikából.)

*

Szomorúan, mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától, dédnagymamától, anyóstól, rokontól, VERES ERSZÉBETTŐL, aki 88 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése Bánffyhunyadon lesz. A gyászoló család.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága, jó felesége, anya, anyós és nagymama, CHEREGI MARGIT 73 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése csütörtökön, október 26-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle gyászoló családja.

*

Szívünkben mély fájdalommal, Isten akaratában megnyugodva vesszünk végső búcsút a drága unokatestvértől, MARÓTHY MAGDOLNA FRANCISKÁTÓL (nyug. főnővér),
aki életének 75. évében rövid, de súlyos betegség után elhunyt. Temetése október 26-án, csütörtökön 12 órakor a Steinberger kápolnából lesz. A jó Isten adjon nyugodalmat neki. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászolják Ági és lányai, Baba és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédimama,
MADARASI JULIANNA volt tamási lakos, életének 84. évében a kórházban megtért Teremtőjéhez hosszú szenvedés után. „Az idő múlik, a fájdalom nő, / Nem hoz enyhülést a múló idő, / Sírodra hiába viszünk virágot. / Veled temetjük el az egész világot. / Még állunk néma sírod mellett. / Szeretném még egyszer megfogni a kezed és meg köszönni végtelen gondoskodó szeretetedet.”
Bánatos leánya Erzsike, veje Jancsi és nászasszonya Ágnes.

*

Fájdalommal megtelt szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, MADARASI JULIANNA
eltávozott közülünk. Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, szívünkben itt él emléked örökké. Lelked mint fehér galamb csendesen messze szállt. Hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál. De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb te leszel. Utat mutatsz nekünk, mert szívünkben örökké létezel. Búcsúzunk tőle: bánatos fia Sanyi, menye Erzsike, unokája Sanyi és neje Csilla, Anita és párja Csaba, dédunokái Márk és Ádám.

*

Lelked reméljük békére talált. Te már a mennyből vigyázol rám. Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk. Megtört szívvel búcsúzom szeretett testvéremtől, ILIES OTILIA JULIANATÓL,
aki életének 45. évében csendesen megpihent. Virrasztása szerdán 2017.10.25-én 18,30-tól, a nagyváradi városi kápolnából. Temetése csütörtökön2017.10.26-án 15 órától a nagyváradi Hasas kápolnától. Testvére Éva és barátja Robi.

*

„Pihend ki már elfáradt test koporsódban magadat, halhatatlan lelked pedig lássa égben az Úrat!” UJLAKI ANDRÁS, COTRAU SILVIA, OLAR LENUTA, VERES ERZSEBET, STUPARU CONSTANTIN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.