Gyászhírek, 2017. október 24.

Gyászhírek, 2017. október 24.
Együttérzésünket fejezzük ki Kányáczki Emmának és fiának a drága édesanya és nagymama, Kányáczki Emma elvesztése miatt érzett fajdalmukban. Kali Zoltán és családja.

Együttérzésünket fejezzük ki Kocsis Emesének és családjának a drága nagymama es dédnagymama, Kányáczki Emma elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Kali Zoltán és családja.

*

Együtt érzünk Mészáros Ildikó kolléganőnkkel szeretett édesapja elvesztése miatti gyászában. Őszinte részvétünk az egész családnak. Az Allianz Ţiriac Asigurări Rt. Nagyvárad munkaközössége.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára és rokonra, BLÁGA MIKLÓSRA
halálának 15. évfordulóján. Emlékét szívünkben megőrizzük. Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre és nagyszüleinkre, TÉCSI MÁRIÁRA és TÉCSI FERENCRE haláluknak 3. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes. Kati, Feri, Florina, Kriszti, Andráda és András.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szerető testvértől, sógortól, nagybácsitól, DERZSI FERENCZTŐL,
aki súlyos betegség után csendesen megpihent. Búcsúzik sógora Géza, húga Zsuzsa, gyermekeik Hajni, Csaba, Móni és azok családjai.

*

Fájó szívvel búcsúzom szerető bátyámtól, DERZSI FERENCZTŐL. Nyugodj békében. Szerető öccse Pista.
*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, ÖZV. CZÉGENI ERZSÉBET rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése folyó hó 25-én lesz a Steinberger kápolnából 12 órakor. Búcsúznak fiai, menye, unokái és dédunokái.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, RÖFF ERZSÉBET hosszú szenvedés után, október 22-én elhunyt. Temetése szerdán, október 25-én déli 15 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke örökké megmarad szívünkben. Búcsúzik tőle fia Jenő és családja, lánya Angéla és családja.

*

Fájó szívvel veszünk búcsút a szeretett édesanyától, nagymamától, dédnagymamától, RÖFF ERZSÉBETTŐL, kinek szerető szíve, életének 72. évében lassan megszűnt dobogni és itthagyott minket. „Édesanyám, az égbe írom neked ezt a levelet. / Még sírva ejtem ki a nevedet. / Elmentél és máig nem értem, / Egy élet, hogy érhet ily fájdalmas véget. / Hiányzol anyu, ez sosem változhat, / Remélem fentről még látod az arcunkat. / Angyalok vigyázzanak rád, / Te pedig vigyázz ránk fentről. / Szeretettel óvj minket, most már a mennyből.” Nyugodj békében! Emléked örökké őrzi fiad Jenő és családja, lányod Angéla és családja.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesanyám, SZEGHALMI ILONA (szül. KISS ILONA, Szentandrás) életének 87. évében rövid, de súlyos szenvedés után csendesen megpihent. Temetése kedden 15 órától a Steinberger kápolnából. Örökké szerető lánya Emese.

*

„Töröld el, Urunk, elhunyt testvérünk minden bűnét, hiszen te szent és határtalanul irgalmas vagy.”
MADARASI JULIANNA, JANOSI JUDIT, GALLÓ TIBOR, CĂUŞ TRAIAN, BUCUR ENACHE
RÖFF ERZSÉBET, BARÁZ ERSZÉBET, CHEREGI MARGIT, MARÓTHY MAGDOLNA FRANCISKA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

„Mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség” (Fil. 1:21) Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, após, nagyapa és dédnagyapa, ID. CZIRJÁK SÁNDOR 92 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2017. október 25-én 15 órától a gálospetri temető kápolnájából. Emlékét soha nem felejtjük: leányai Julika és Magdi, fia Ferencz, veje, menyei, unokái és dédunokái.

*

Hálát adunk az Úristennek, hogy ajándékozta nekünk MARÓTHY MAGDOLNA FRANCISKA
testvérünket, aki a Nagyvárad-Olaszi Egyházközség nőszövetségének és gyülekezetének hűséges tagja és tevékeny szolgálója volt. Legyen áldott emléke. Az Olaszi Gyülekezet és a Nőszövetség.

*

Ezúton értesítjük rokonainkat, ismerőseinket, hogy drága szerettünk, HEGEDŰS JÓZSEF (biharfélegyházi születésű, bihardiószegi lakos) életének 72. évében, türelemmel viselve betegségét örökre megpihent. Végső nyughelyére ma, október 24-én 14 órától helyezzük a bihardiószegi hegyaljai temető ravatalozójából. Isten vele! Megtörve búcsúzik tőle gyászoló felesége Éva, lányai Ildikó, Évi, Judith és családjuk, nővére Aliz és családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett nagybátyánktól, HEGEDŰS JÓZSEFTŐL.
Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Unokaöccsei Pali, Atti és családjaik.

*

Már egy év telt el azóta, hogy itthagytál, és utolsó utadra kellett kísérjelek téged kedvesem, BALÁZS RUDOLF. Emléked örökké élni fog bennem, szereteted életem végéig elkísér. Gyászoló Marikád.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szomszédasszonyunktól, KEREZSI MANYIKÁTÓL. Őszinte részvétünk a családnak. Vasók József és családja.

*

Búcsúzom KÁRNYÁCZKI EMMÁTÓL. Szentmiklósi Piroska és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama, dédmama, KÁRNYÁCZKI EMMA (szül. SMIDT) hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése október 24-én 15 órától a borsi kápolnától. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy BARÁZ ERZSÉBET október 23-án 84 évesen elhunyt. Végső búcsút 24-én, kedden 14 órától vehetnek tőle a köröstarjáni ravatalozóban. Fájó szívvel búcsúznak tőle unokái: Sándor és István, menyei Enikő és Kamilla, valamint dédunokái.

*

„Nem tudott búcsúzni, nem volt rá ideje. A jó Isten hívta, el kellett mennie. Tiéd a csend, a nyugalom, te már ott vagy, ahol nincs fájdalom. Sírodra szálljon áldás és nyugalom.” Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, SZŰCS PIROSKA
életének 79. évében hirtelen elhunyt. Temetése október 24-én, kedden 14 órától a püspöki ravatalozóból lesz. Búcsúzik tőle fia Vince, menye Linda és unokája Rebeka.

*

Őszinte részvétünk SZEGHALMI ATTILA kollégánknak édesanyja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Tamási Áron Ipari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola munkaközössége.

*

Őszinte részvétünk PÉK SÁNDOR kollégánknak nagymamája elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Tamási Áron Ipari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki CSILLÁNAK és családjának a drága édesanya, ANNUSKA elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Jóságát míg élünk, nem feledjük.
Kutasi Sándor, Olgi és Bogi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki ATTILÁNAK és ANDRÁSNAK szeretett apjuk, IFFIU MIHÁLY
elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Ráduly család.

*

Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki CZIRJÁK FERENCNEK szeretett édesapja, CZIRJÁK SÁNDOR elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Krizolitus Impex és a Construct Mobil munkaközössége.

*

Fájó szívvel búcsúzunk RÖFF ERZSÉBETTŐL. Bátyja Lajos és családja Gabi, Barna és Bernadett.