Gyászhírek, 2017. október 23.

Gyászhírek, 2017. október 23.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részvétnyilvánításukkal, vagy személyes jelenlétükkel, virágaikkal osztoztak szeretett édesanyánk, Hornyák Kiss Magda elvesztése miatt érzett mély fájdalmunkban. A gyászoló család.


Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, Lőkösházy Anna (szül. HÓOZ)
hosszan tartó szenvedés után 79 éves korában elhunyt. Temetéséről későbbi időpontban tájékoztatunk. Búcsúzik szerető lánya Csilla, veje Laci, unokái Beáta, Mónika és férje Phil.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a sógórtól, nagybácsitól, Derzsi Ferencztől. Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Özv. Rozik Katalin, Rozik László és családja, Rauch Tibor és felesége.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett édesapám, Derzsi Ferencz (volt villanytelepi dolgozó) életének 70. évében hosszú szenvedés után csendesen megpihent. Temetése 2017.X.24-én 15 órától a váradhegyaljai templomkertből lesz megtartva. Emléke szívünkben örökké megmarad. Búcsúzik tőle bánatos leánya Anikó, veje István, unokái Zoltán és Anikó.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki ÉVÁNAK, ÖCSINEK és TIMINEK szeretett édesanyjuk és nagymamája, PARDI ÉVA elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Bandi és Laci.

*

Ajánljuk őket közös imádságunkkal Isten irgalmába, és az örök életbe vetett hittel kérjük a szentlélek vígasztalását. Pantis Ladislau, Pălut Ioan, Balog Rozália, Fazekas Eszter, Szűcs Piroska. Andrei Floarea, Pater Dorin, Pardi Éva, Köteles Anna, Derzsi Ferencz György, Czégeni Erzsébet, Szeghalmi Ilona, Ghiurău Floare, Moldovan Toma Iosif. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalommal teli szívvel búcsúzunk a szeretett anyától, nagymamától, PARDI ÉVÁTÓL, akinek hiánya pótólhatatlan marad számunkra. Köszönjük jóságát, szeretetét. Emléke szívünkben örökké élni fog. Temetése október 24-én 13 órai kezdettel lesz a Steinberger kápolnából. Isten nyugtassa békében. Gyermekei Éva és Öcsi, unokája Tímea.

*

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él” (Ján11, 25). A feltámadásba vetett szilárd hittel, őszinte együttérzésünket kifejezve kérjük a Szentlélek vigasztaló szeretetét Szabó Csaba tragikus hírtelenséggel elhunyt, körösgyéresi alpolgármester testvérünk családjára. A Köröstarjáni Református Egyházközség.

*

Lelkünkben mély fájdalommal, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága, jó édesapa, fiú és testvér, NAGY ZOLTÁN, életének 50. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése a biharpüspöki kápolnából, október 23-án 13 órakor lesz. Búcsúzik fia Norbert, édesanyja Viola és férje Gyuszi, húga Andrea és családja, valamint élettársa Erzsébet.

*

Szomorú szívvel és könnyes szemmel búcsúzunk a szeretett édesanyától, anyóstól és nagymamától, LÉTAI MAGDOLNÁTÓL (szül. VINCZE, Székelyhíd). Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élek. A gyászoló család.

*

A temető néma sírkertjében 12 éve alussza örök álmát a szeretett anya, anyós, nagymama, GERGÁCZ IRÉN (szül. Kokovecz) „Te már ott vagy, ahol nincsen fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a mélyben legyenek csendesek, a jó Isten őrködjön pihenésed felett. Emléket őrzi lánya, veje, unokája.

*

Drága Magduskám sok szép időt eltöltöttünk mi együtt a munkahelyünkön, de most elbúcsúzunk. HORNYÁK KISS MAGDA nyugodj békében és az egész családnak megnyugvást kívánunk hirtelen halálod miatt. Sütő Ibi és Ardelean Ani.

*

Fájó szívvel emlékezünk BRAUN JÁNOSRA (Szentjobb). Reménységünk voltál, mindig mosolyogtál, lelkünkben tengernyi könnyet hagytál. Idő előtt kellett örökre elmenned, soha nem feledünk téged. Nyugodjon békében. Felesége Ilona, fia János.

*

Fájó szívvel emlékezünk PAPP PIROSKÁRA (Gyöngyvérre, Csatár, született BRAUN, Szentjobb).
Hűséges szerető anya voltál, családodnak tartós oszlopa voltál. Gondolatainkban mindig reád emlékezünk bárhol is vagy. Vigyázón rád az ég legesebb csillaga. Nyugodjon békében. Édesanyja, testvére János.

*

Szomorú szívvel vettünk búcsút SZABÓ CSABA körösgyéresi alpolgármesterünktől, RMDSZ-elnökünktől, akinek helytállása, kitartása példaértékű marad számunkra. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében! A Köröstarjáni RMDSZ-szervezet.

*

Az örök élet reménységével kívánunk vigasztalódást SZABÓ CSABA szeretteinek Jézus Krisztus biztatásával: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn. 14,19). Bodnár Attila és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk VÁRADI ERZSÉBETRE halálának 1 évfordulóján. „Gyenge, fáradt karod nem tud ölelni már. Beteg, fájó szíved nem tud szeretni már. Csillagok közt utazol tovább, ott várj ránk, ha a mi időnk is lejár.” Lányaid Erzsike és családja, Ica és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága gyermekünkre, PELÁK RÓBERTRE, aki ma egy éve itthagyott bennünket. „Várjuk még élünk, várjuk őt. Hátha egyszer ott áll az ajtónk előtt. Aztán a valóság ránk szakad. Lelkünk tovább fáj a kín alatt. Kiáltanánk, hogy ő is hallja odaát. Hol vagy gyermekünk, nélküled üres a világ. Várunk, ha nem jössz, mert nem jöhetsz, mi megyünk hozzád, ott leszünk veled. Szerető édesanyád, édesapád és két húgod.

*

Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom. / Sírodra szálljon áldás és nyugalom. / Álmaid a mennyben legyenek csendesek. / A jó Isten őrködjön pihenésed felett. 22-én volt egy éve amikor a szeretett férj, édesapa, nagyapa, PUSZTAI JÓZSEF eltávozott közülünk. Emlékét megőrzi örökké bánatos felesége Jutka, gyermekei Rolika, Bea, Teodor, Roland és a pici unokája Franceska.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága barátnőmtől, SZŰCS PIROSKÁTÓL. Nyugodjál békében. A Prikop család.

*

„Az idő telik, a fájdalom csak nő. Nem hoz enyhülést a múló idő sírodra hiába viszünk virágot, veled temettük el az egész világot. Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó feleségre és édesanyára, GERGÁCZ IRÉNRE halálának 12. évfordulóján. Örökké bánatos férje János és fiai János, Emil és Zoltán.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki STARK ERZSIKÉNEK szeretet nővére elvesztése miatti fájdalmában. Nyugodjon békében. Jakabffy Margit.