Gyászhírek 2017. október 20.

Gyászhírek 2017. október 20.
Mély megrendüléssel értesültünk Szabó Csaba körösgyéresi alpolgármesterünk, RMDSZ-elnökünk elhunytáról. Isten nyugtassa békében! Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.

Őszintén együtt érzünk Szabó Judittal, szeretett férje, SZABÓ CSABA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában, aki mindössze 48 évesen örökre eltávozott az élők sorából. Körösgyéres község Helyi Tanácsának tagjai.
*
Mély fájdalommal búcsúzunk az alpolgármestertől és különleges kollégánktól, SZABÓ CSABÁTÓL, aki becsülettel és méltósággal szolgált tisztségében. Isten világítsa meg az útját és adjon nyugodalmat neki, és nyújtson vigasztalást a hátramaradóknak. Körösgyéres község Polgármesteri Hivatalának munkaközössége.
*
Mély megrendüléssel és fájdalommal veszünk búcsút volt kollégánktól, Körösgyéres község alpolgármesterétől, SZABÓ CSABÁTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Dorner Maria és családja.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki Szabó Juditnak, most, amikor örökre búcsúznia kell férjétől, SZABÓ CSABÁTÓL, aki mindössze 48 évesen eltávozott az élők sorából. Pasca Ioan, Körösgyéres község polgármestere.
*
Őszintén együtt érzünk a gyászoló családdal, kollégánk, Körösgyéres község alpolgármestere, SZABÓ CSABA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Isten nyugtassa békében. Őszinte részvétünket fejezzük ki gyászoló szeretteinek. Gheorghe Aurel és családja.
*
Számunkra Te sohasem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok, Drága, jó szívét, két dolgos kezét Áldd meg Atyám. S, köszönöm, hogy ő lehetett a nagypapám! MIHALY ANDREI (élt 86 évet). Végső búcsút veszünk tőle október 20-án 11 órától a Steinberger kápolnából. Fájó szívvel búcsúzik tőle unokája, unokaveje, és dédunokája.
*
Lelkünkben mély fájdalommal, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága, jó édesapa, fiú és testvér, NAGY ZOLTÁN, életének 50. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése a biharpüspöki kápolnából, október 23-án 13 órakor lesz. Búcsúzik fia Norbert, édesanyja Viola és férje Gyuszi, húga Andrea és családja, valamint élettársa Erzsébet.
*
Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága, szeretett édesanyára és nagymamára, KIRI ROZÁLIÁRA, aki egy éve, október 22-én örökre itthagyott bennünket. Lánya Aranka és unokái.
*
Fájó szívvel búcsúzom HORNYÁK KISS MAGDUS mamától, valamint őszinte részvétemet fejezem ki a gyászoló családnak. Nyugodj békében! Illés Éva.
*
Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább gyermekre, édesanyára, testvérre és nagymamára, GÓZ IBOLYÁRA, aki ma 1 éve hagyott itt bennünket. „Az emléked szívünkben él, míg élünk, Téged soha el nem feledünk. Tovább élsz, itt legbelül a szívünkben, Ez elkísér egész életünkben!” Emlékezik rá édesapja, lánya, testvére és unokája.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, özv. KIRI ROZÁLIÁRA (Mezőbaj), halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Örökké bánatos családja.
*
Szívünkben örök bánattal emlékezünk a drága férjre, édesapára és apósra, TÓTH LAJOS ISTVÁNRA. Holnap lesz 6 hete, hogy itthagytál bennünket. Bánattal telt szívünk mióta elmentél, és nem vagy itt velünk. Hulló könnyekkel állunk sírod felett, mert a koporsó lezárta szemed. Minden másképp lenne, ha mellettünk lennél, az élet viharától minket megvédenél, de már nem vagy velünk, hosszú útra mentél, ahol most vagy, ott te nyugalomra leltél. Nagyon érezzük hiányodat. Bánatos felesége Terike, fia, lánya és veje.
*
Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett szomszéd néninktől, KISS MAGDOLNÁTÓL. Nyugodjon békében. Szilágyi Lajos, Viola és Zsolti.
*
Fájó szívvel búcsúzom egyetlen fiamtól, Szabó Csabától (Köröstarján). „Amíg velünk voltál, Egyszerű volt minden, Most, hogy megpihentél, Oly üres lett minden.” Édesapád Szabó Mihály.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a drága férjtől, édesapától, SZABÓ CSABÁTÓL (szül. Kárásztelek, köröstarjáni lakos), aki 48 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése szombaton 14 órától a köröstarjáni Isteni irgalmasság kápolnából. Bánatos felesége: Jutka és fia Norbi
*
Fájó szívvel búcsúzik az ifj. Kovács család, SZABÓ CSABA unokatestvérünktől. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, Megmarad szívünkben fájó emléked.” Béke poraira!
*
Búcsúzunk a feledhetetlen testvértől, SZABÓ CSABÁTÓL (szül Kárásztelek). Életünknek egén fénylő csillag voltál, Itthagytál bennünket, még csak nem is szóltál. Most, hogy már kialudt az az áldott fényed, Pótolhatatlan lesz a te drága lényed. Testvére Gyöngyi, férje Csabi, Balázs és Marci.
*
Fájó szívvel búcsúzom vejemtől, SZABÓ CSABÁTÓL (Köröstarján). „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, Sírodra szálljon áldás és nyugalom”. Babrik Mária.
*
Isten akaratában megnyugodva és azt elfogadva, őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt SZABÓ CSABA családjának a Köröstarjáni Római Katolikus Templom plébánosa, az egyháztanács tagjai és a római katolikus egyházközség nevében. Nyugodjék békében.
*
Fájó szívvel emlékezem drága gyermekemre, Iancu László Róbertre halálának 2., és drága szüleimre, Geszti Juliannára halálának 10., Geszti Józsefre halálának 14. évfordulóján. Elcsitult szívünk, többé már nem dobog, Itthagyta lelkünk a földi világot. De odafenn a mennyben is rátok gondolunk, Az angyalkák vigyáznak ránk, És nektek leragyognak a csillagok.” Búcsúznak tőlük lányaik Mártika, Editke és családjaik.
*
Fájó szívvel emlékezünk TATAI SÁNDORRA (ÖCSI) halálának 4. évfordulóján. „Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, hiába szólítunk, nem halljuk már hangod. Egy jajszó nem sok, annyit nem mondtál, csak elmentél a halál hosszú útján! Szíved már nem fáj, a miénk vérzik, a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik!”
*
Elmentél tőlünk egy szomorú őszi napon, /Azóta Tiéd a csend, a nyugalom, / Hiányod elviseni nehéz, / Mig élünk, megtart szívünkben a fájó emlékezés.” Fájó szívvel emlékezünk KEREKES SÁNDORNÉ szül. IVÁN ANNÁRA (Nagyszalonta) halálának 7. évfordulóján. Szerető férje, lányai, veje, unokája és családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagytatára, dédnagytatára, SZABÓ LÁSZLÓRA, (szül. Diószegen, volt szalontai lakos), aki 22-én 9. éve hagyott itt bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Emlékszik rá felesége, 3 lánya, 3 veje, 4 unokája, 1 unokamenye, 1 unokaveje, 4 dédunokája.
*
Őszinte együttérzésünket fejezzük ki PENDLI MAGDUSNAK és a gyászoló családnak a szeretett édesanya, MAGDUS néni elvesztése miatt érzett fájdalmában. Sz. Ibolya, Zita és G. Erzsike.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak HORNYÁK KISS MAGDA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Szabó család.
*
„Ülj le egy percre, s gyújts egy gyertyát, gondolj most arra, ki fentről vigyáz rád. A halállal e létnek nem szakad vége, emlékezz rá, s veled marad örökre!” Könnyes szemekkel, de nagy szeretettel emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, nagyapára, SERES ISTVÁNRA (vegyész), akinek jóságos szíve ma 2 éve örökre megpihent. Emlékét szívükben őrzik: felesége Babi, lánya Kati, unokája Timi és unokaveje Béla.
*
Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor hat hónapja KÖNYVES LAJOS (Fugyivásárhely) búcsú nélkül hirtelen itthagyott bennünket. „Hiába takar el a temető csendje, te örökké élni fogsz bánatos szívünkben.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.
*
Soha el nem múló szeretettel, fájó szívvel emlékezünk drága, jó anyára, KOVÁCS ILONÁRA (Tóttelek) halálának 25. évfordulóján. Fia László, menye Gyöngyvér, unokái László és Hajnalka családjaikkal.
*
Arra az egész életünket meghatározó októberi délutánra emlékezünk, amikor a legdrágább férj, édesapa, após, ELLENES MIKLÓS tíz éve itthagyott bennünket. Szomorúak vagyunk és a szívünk fáj, hiába szerettünk, mégis itthagytál, a magasba szálltál. Talán fel az égig, fel a végtelenbe, ott ahol a fény is örök. Fájdalommal és sírig tartó szeretettel emlékezik rá felesége Klárika, lánya Gyöngyike és veje Doru.
*
Szívünkben mély fájdalommal, Isten akaratában megnyugodva veszünk végső búcsút drága testvérünktől, GAGYI GYÖRGYTŐL, aki 75 évesen visszaadta lelkét Teremtőjének. A jó Isten adjon örök nyugodalmat neki. Szerető testvéreid és annak családjai.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak nászunk, GAGYI GYÖRGY elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Schmidt Kati és családja.
*
Őszinte együttérzéssel osztozunk STARK ERZSIKE mély fájdalmában, amit drága nővére elvesztése okozott. Dr. Simon-Szakács család.
*
Szomorú 6 év telt el, amióta búcsú nélkül itthagyott a szeretett feleség, édesanya, nagymama, anyós, MIHALEK IRÉN. Gyászolják őt: férje István, gyermekei Irén, Andrea, unokái Alex és Tímea, valamint veje Mircea.
*
Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett testvér, sógornő és nagynéni, MIHÁLYI KATALIN ERZSÉBET életének 78. évében Budapesten váratlanul elhunyt. Temetése november 8-án fél tizenegy órakor a református egyház szertatása szerint a Kozma utcai Új Köztemetőben lesz. A gyászoló család.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett apa, após, nagyapa, ÖZV. HALÁSZ ZOLTÁN 81 évesen rövid, de súlyos szenvedés után csendesen megpihent. Temetése folyó hó 21-én 13 órakor lesz a biharpüspöki kápolnából. Búcsúzik bánatos leánya Tünde, veje Zoli és unokája Norbi.
*
Szomorú szívvel tudatjuk hogy, a drága édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, HORNYÁK KISS MAGDA 94 éves korában elhunyt. Temetése október 20-án déli 13 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló családja Magdus, Péter és a gyerekek.
*
„Jézust tisztelettel sírba temették el. Ezért mi is tiszteletben tartjuk elhunytjaink sírját.” HORNYÁK-KISS MAGDOLNA, VADUCA ILCA, HALÁSZ ZOLTÁN, CHEREJI AURELIA, SZABÓ CSABA, BOCE GAVRIL, MOT FLOARE, LOKOSHAZY ANA, TURC ANA-RODICA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Non Stop Temetkezési Vállalat.
*
Tisztelettel és szeretettel búcsúzunk unokanővéremtől, HORNYÁK KISS MAGDÁTÓL (SZILÁGYI). Nyugodj békében, drága lélek. Főző Lajos és Zsuzsa.