Gyászhírek, 2017. október 19.

Akt.:
Gyászhírek, 2017. október 19.
Őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki vejemnek, Iancu Miklósnak, és Rékának szeretett édesanyja elhunyta miatt. Béke poraira. Anyósa Szász Mária és családja.


Számunkra Te sohasem leszel halott,/ Örökké élni fogsz, mint a csillagok,/ Drága, jó szívét, két dolgos kezét/ Áldd meg Atyám./ S köszönöm, hogy ő lehetett a nagypapám! MIHALY ANDREI (Élt 86 évet) Végső búcsút veszünk tőle október 20-án 11 órától a Steinberger kápolnából. Fájó szívvel búcsúzik tőle unokája unokaveje és dédunokája.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki Évának és családjának szerettük, id. Gagyi György elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Nászasszonya Erzsike és násza Pista.

*

„A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta.” (Préd. 12,7) Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagytata, id. GAGYI GYÖRGY (Biharpüspöki), hosszú betegség után, 75 éves korában visszaköltözött Teremtőjéhez. Temetése október 20-án, pénteken 14 órától lesz a biharpüspöki kápolnától. Bánatos felesége Éva, fiai Gyuri és Laci, menyei Mónika és Annamária, unokái Natasa, Ádám, Balázs és Emese

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára, KOVÁCS EMI OLGÁRA
halálának első évfordulóján, akinek szíve hosszú betegség után egy váratlan pillanat alatt megállt dobogni, melyben nem volt más csak jóság és szeretet. Téged feledni nem lehet, csak megtanulni élni nélküled. A bánat és a fájdalom örökre megmarad. Te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Fájó szívvel emlékezik reá férje Feri és fia Ferike, neje Noémi és két kedvenc unokája.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a PARIJEK családnak a szeretett édesanya és anyós elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Tóth és a Kiss család Biharról.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, dédnagyapára, ID. OKOS ANDRÁSRA aki hat hete távozott az élők soraiból. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a mennyben legyenek csendesek. Isten őrködjön pihenésed felett!” Emlékezünk rá, szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezem felejthetetlen férjemre, HAJBÓK EMIL LAJOSRA (faipari mérnök) halálának 11. évfordulóján. „Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha. Kit lelkünkben látunk, nem megy el soha. Isten nyugosztalja! Szerető felesége Klárika.

*

Fájó szívvel emlékezünk a felejthetetlen apára, apósra, nagyapára, HAJBÓK EMIL LAJOSRA (faipari mérnök) halálának 11. évfordulóján. Nyugodjon békében! Fia, menye és unokái.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy GENCSY ANNA (szül. Kecskeméthi Bornemisza Anna) életének 90. évében 2017. szeptember 4-én elhunyt. Végső búcsút veszünk szerettünktől 2017. október 21-én 12 órakor a városi temetőben a Steinberger kápolnából római katolikus szertartás szerint. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, DACZ IMRÉRE halálának 13. évfordulóján. Emlékét szívünkben örökké őrizzük. Szerető családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, KÉRI KÁROLY
életének 76. évében elhunyt. Temetése pénteken, október 20-án 12 órakor a püspöki kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik felesége Kéri Rozália, lányai Kéri Gyöngyi, Nagy Violetta, veje Nagy Miklós, unokái Nagy Nikoleta, Nagy Alexandru.

*

„Aki hisz énbennem, ha meghal is él.” Ígéri Jézus, a halálát legyőző Úr.” CHIS CORNELIA, GAGYI GYÖRGY, BARA FLORIAN, KERI KAROLY, NICOARA DUMITRU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett, nagyrabecsült MAGDUS nénénktől. Emléked szívünkben örökké élni fog. Hering Tibor és Hering László családjukkal.

*

Lelkünkben mély megrendüléssel, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága, jó édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, HORNYÁK KISS MAGDA életének 94. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Búcsúzik leánya Magdus, veje Péter és családjuk.

*

Drága testvérem őrizze álmod nyugalom és béke. Szívemben örökké élni fogsz HORNYÁK KISS MAGDA. Utolsó üdvözletem. Stark Erzsike.