Gyászhírek 2017. október 13.

Gyászhírek 2017. október 13.
Fájdalommal emlékezem volt élettársamra, MÉSZÁROS GÁBORRA, aki egy éve hunyt el. Béke poraira. Magdi és családja.

„S ha majd véget érnek a bánatok és a földi harcok, megint láthatjuk azt a kedves arcot. Angyali arca, akárcsak a neve, angyali mosolya velünk marad mindörökre. Van ott fent egy ország, hol vállain szárnyak, glória a fején. Angyal ő valóban, Isten mezején!” Már a harmadik szülinapod lesz 13-án nélküled, drágánk, STEIN BERNÁTH ANGÉLA-BERNADETT (élt 34 évet, Bihar). Amikor valakinek a lelke sérül meg gyermeke elvesztése miatt, múlhatnak a napok, telhetnek az évek, de a szív sosem gyógyul meg. Pihenésed legyen csendes a néma hant alatt, emléked áldott mindazok szívében, akik ma érted egy imát mondanak. Szívünkben őrzünk mint drága kincsünket, sohasem feledünk, nagyon szeretünk téged. Szerető családod.
*
„A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta.” (Préd. 12) Végtelen szeretettel és hálával gondolunk a drága édesanyára, anyósra és nagymamára, KOVÁCS IRÉN LÍDIÁRA (szül. ANTAL, a Ruhagyár volt dolgozója), aki immár 4 éve, hogy nincs közöttünk. Fájó a hiánya, csak az emlékek és az iránta érzett szeretet nyújt vigaszt! Bánatos családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ ISTVÁNRA (Kémer). Nyolc éve annak a szomorú napnak, amikor örökre itthagytál. Nagyon üres és szomorú nélküled az otthonom, nincs kivel megosszam örömöm és bánatom, hiányzol nagyon-nagyon! A gyászoló család.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama, DEMJÁN ERZSÉBET életének 72. évében elhunyt. Hamvait október 13-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a Rulikowski temetőben. A gyászoló család.
*
Fájó szívvel emlékezem születésnapján drága unokámra, STEIN BERNÁTH ANGIKÁMRA, BERNADETTRE (Bihar), aki október 13-án lenne 37 éves. Jóság, szeretet volt az életed, gazdagabb lett az ég veled. Nekem itt a földön nincs már nap az életemben, hogy ne legyen könny a szememben. Áldott legyen pihenésed! Bánatos, szerető Magdus mamád.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, SZABÓ PÉTERRE (Biharszentjános) halálának 20. évfordulóján. „Valaki végleg elmehet, őrizd meg emlékét, el ne feledd. Akkor veled lesz mindig, lelke szabadon száll, vár a túlsó parton, hol nincs már több határ.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Örökké bánatos családja.
*
Fájdalommal és könnyekkel teli 1 év telt el amióta itthagytál minket. Mérhetetlen fájdalommal emlékezünk rád, ID. SZŰCS JENŐ (Biharszentjános). Nélküled szomorú, üres a házunk, Még most sem hiszem el, hogy hiába várunk. Tied a csend, a nyugalom, Enyém a könny és a fájdalom. Nélküled már semmi sem olyan mint régen, Nagyon szerettelek, soha nem felejtlek téged! Feleséged, Joli.
*
Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 1 éve örökre itthagyott bennünket a drága apa, após, nagyapa és déditata, ID. SZŰCS JENŐ (Biharszentjános). Az idő múlik, a fájdalom csak nő, Nem hoz enyhülést a múló idő. Sírodra hiába visszük a virágot, Veled temettük el az egész világot. Megállunk néma sírod mellett, Szeretnénk még egyszer megfogni a kezed, és megköszönni végtelen gondoskodó szereteted. Fiad Jenő, menyed Ica, unokáid Csongi és Erika, Rita és Norbi, dédunokáid Nóra és Marci.
*
Már nincsenek holnapok, ennyi az élet, emlékezzetek csendesen, mert én a szívetekben élek. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesapára, nagyapára és dédnagyapára, ID. SZŰCS JENŐRE (Biharszentjános), aki ma egy éve hagyott itt bennünket. Örökké gyászoló lánya Edit, unokái Bea és Balu, Lóránt és Erzsike, dédunokája Jázmin.
*
Szomorú 8 év telt el. Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagytatára, GYULAI LAJOSRA. A múltba visszanézve, valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már, de emléke elkísér egy életen át. Felesége Manyi, lányai Tünde és családja, Melinda és családja.
*
Fájó szívvel és könnyes szemmel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagytatára, PÉTER JÓZSEFRE (Magyarkakucs) halálának 10. évfordulóján. „Hiába borul rád a temető csendje, Szívünkben élni fogsz mindörökre. A halál nem jelent feledést és véget, Míg élnek azok, akik szerettek téged. A gyászoló család.
*
Mély fájdalommal a szívünkben búcsúzunk szomszédunktól, barátunktól, HOLL OTILIÁTÓL. Nyugodjék békében! Szomszédai Éva és Vera.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, keresztanyától, nagynénitől, HOLL OTILIÁTÓL, aki súlyos betegség után 76 évesen elhunyt. Emlékét örökké szívünkben őrizzük. A gyászoló család.
*
Fájó szívvel emlékezem a legdrágább férjre, JÓNÁS MIHÁLYRA, akit hat hete ragadott el tőlem a kegyetlen halál. „Egy jajszó nem sok, annyit nem mondtál, csak elindultál a halál hosszú útján. Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja senki. Bánatos feleséged Marika.
*
„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni / Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. / Így búcsú nélkül szívetekben tovább élek.” (A.K.) Eltelt három év amióta AMBRUS KATALIN (a gyermekkórház volt asszisztensnője) elment közülünk. Szeretettel emlékezünk: unokahúga Éva és fia Tamás.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett anyára, nagymamára és testvérre, LÁSZLÓ SÁNDORNÉRA (ETA) halálának 11. évfordulóján. Lányai Anikó, Éva, húga Rózsi és azok családjai.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki GÖCZ PIROSKÁNAK és családjának FERIKE elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Pihenjen békében! Petrucz Erzsébet és családja.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szerető feleség, édesanya, nagymama, anyós és dédnagymama, KALMÁR MARGIT (szül. TÓTH, Kisszántó) 83 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése pénteken 14 órakor a kisszántói kápolnából. A gyászoló család.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára és dédnagymamára, ÖZV. PÁL ERZSÉBETRE (volt nagyszántói lakos), aki 6 hónapja búcsú nélkül itthagyott. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a mélyben legyenek csendesek, a jó Isten őrködjön pihenésed felett!” Örökké bánatos lánya Ildikó és családja.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága nagymamánk, GERGELY ANNA (NUSI) 93 éves korában eltávozott közülünk. Temetése az élesdi temetőben szombaton, 2017. október 14-én 14 órakor. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúznak tőle unokái.
*
Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, FÁBIÁN SÁNDOR ATTILA 58 éves korában elhunyt. Temetése október 14-én, 12 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle szerető felesége Anikó és gyermekei.
*
Elmondhatatlan fájdalommal emlékezünk a napra, amikor hét éve örökre itthagyatott a legdrágább édesanya, feleség, gyermek és testvér, SZAKÁCS EDITH. Gyászolják férje, fia, szülei, öccse és családja és húga.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, ÖZV. DÁNYI ERZSÉBETRE halálának 19. évfordulóján. Szívünkben élni fogsz mindörökre. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Kati és Zsiga.
*
„Hittel vallom, hogy él az én Megváltóm, s az utolsó napon életre támaszt a földből.” NAGY ZOLTÁN, CHIŞ DOINA, CRIŞAN VIORICA, OROSZ ERZSÉBET JULIÁNNA, SOROSCIUC DOMNICA. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.