Gyászhírek, 2017. október 12.

Gyászhírek, 2017. október 12.
„Ne jöjj el sírva síromig,/ Nem fekszem itt, nem alszom itt./ Ezer fúvó szélben lakom/ Gyémánt vagyok fénylő havon,/ Nyíló virág szirma vagyok,/ Néma csendben nálad lakok/ A daloló madár vagyok,/ S minden neked kedves dolog…/ Síromnál sírva meg ne állj,/ Nem vagyok ott, nincs is halál.” BALLA ISTVÁN ZSOLTRA (vegyészmérnök) emlékezünk, halálának 2. évfordulóján. Szerető családja.


„Emberi törvény, mindent kibirni/ és menni tovább akkor is ha/ bennünk nem élnek már/ remények és csodák.” (Hemingway) Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki osztálytársunknak ILYÉS ENDRÉNÉ BRÁTA ERNÁNAK szeretett férje elvesztése miatt ért fájdalmában. Emléke legyen áldott! A Pénzügyi Techikumban 1954-ben végzett osztálytársai.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MÁTÉ ÁRPÁD unokatestvérnek, szeretett édesanyja elhunyta miatt érzett fájdalmában. Hegedűs László és családja.

*

Szeretettel emlékezünk PUSZTAI IMRÉRE (született Magyarkakucson) halálának 20. évfordulóján, akit soha el nem feledünk. A bánatos család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részvétnyilvánításukkal vagy személyes jelenlétükkel osztoztak szeretett édesanyám, anyósom, nagymamánk, MÁTÉ KLÁRA elvesztése miatt érzett mély fájdalmunkban. Szerető fia Árpád, menye Emese, unokái Andrea, Réka, Zsófia és Balázs.

*

Megtört szívvel emlékezünk GUI MÁRIÁRA, aki ma ünnepelné 60. életévét. „Hófehér galamb szeretnék lenni,/ Egy szép pillanatban hozzád repülni,/ Némán elkísérni felhőkön át,/ De a mennyország kapuját nem léphetem át,/ Szeretném szemed kedves mosolyát látni/ És elmondani, mennyire tudsz hiányozni!”Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Bánatos családja.

*

Köszönjük mindazoknak, akik tiszteletüket tették TÓTH ANDRÁS nyugalmazott tanár úr temetésén és osztoztak gyászunkban. Köszönettel a bánatos család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és nagymama, FAZEKAS ANNA (NUSI) életének 77. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése csütörtökön, október 12-én 11 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik lánya Melinda és családja és szeretett unokája Melike.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy október 9-én szeretett édesanyánk, RÉVI MARGIT elhunyt. Temetése október 12-én 14 órakor a Rulikowski temetőben, a városi kápolnában. A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel és könnyes szemmel búcsúzunk a szeretett nagymamától és dédnagymamától, KOVÁCS ÁGNESTŐL. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Unokája Enikő, férje Öcsi és dédunokája Tímea.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nagymamától és dédnagymamától, KOVÁCS ÁGNESTŐL (szül. HERPELGHEL), aki hirtelen távozott sorainkból. Búcsúzik tőle unokája István, felesége Andrea és dédunokája Dávid.

*

Mély fájdalommal és szomorú szívvel tudatjuk, hogy KOVÁCS ÁGNES (szül. HERPELGHEL, Nagymádfalva) életének 95. évében 2017. október 9-én csendesen eltávozott közülünk. Szerettünket 2017. október 12-én, csütörtökön 13 órakor búcsúztatjuk a halottas háznál és a nagymádfalvi temetőben helyezzük örök nyugalomra. Drága emléke örökké szívünkben él. Gyászolják fiai István és János és menye Etus. Emléke legyen áldott!

*

„Most már nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled nem lesz ugyanaz!” SCHINTEIE CORNEL, SABĂU MARIA, PÂRLOG ECATERINA Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului” Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.